Basisveiligheidsmaatregelen

Basisveiligheidsmaatregelen

Organiseer je een evenement? Dan ben je (al dan niet wettelijk) verplicht om een aantal veiligheidsmaatregelen te nemen om de veiligheid van je bezoekers te waarborgen.


MAATREGELENHieronder vind je een overzicht van enkele basisveiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen zijn essentieel voor elk evenement, ongeacht de aard en omvang van het evenement. We beschouwen ze als een noodzakelijk minimum: een basisvereiste voor het organiseren van een veilig evenement.

Het doel van deze maatregelen is het waarborgen van de algemene veiligheid, niet het beheersen, beperken of elimineren van een specifiek risico. Deze maatregelen bevorderen met andere woorden de algemene veiligheid van je bezoeker en zijn dus niet gebonden aan een specifiek risico.

Wil je een specifiek risico beheersen, beperken of wegnemen? Neem dan naast onderstaande basisveiligheidsmaatregelen nog bijkomende risicogebonden maatregelen.