Garandeer een vlotte evacuatie

Wie?  

Verplicht voor elk evenement.

Waarom?  

Een vlotte evacuatie is essentieel om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Je wil in geval van nood iedereen snel en op een veilige manier evacueren, zodat de kans op gewonden kleiner is. Opgelet! Niet enkel brand, maar ook terroristische aanslagen, slecht weer en andere noodsituaties vereisen een evacuatie of ontruiming van het evenemententerrein.  

Wat?  

EVACUATIE-EISEN

Op het vlak van evacuatie zijn er een aantal minimale eisen waar je aan moet voldoen. Deze evacuatie-eisen betreffen onder andere het aantal (nood)uitgangen, de breedte en hoogte van de (nood)uitgangen, enz. Ook het opstellen van een evacuatieprocedure en eventueel een evacuatieplan (indien dit niet reeds voorhanden is), is essentieel voor het garanderen van een vlotte evacuatie.

Let op!  Wat de evacuatie van een evenement betreft, gelden er een aantal specifieke eisen. Aangezien deze eisen kunnen verschillen per lokale hulpverleningszone, is het heel belangrijk om steeds het evenementenreglement van je lokale hulpverleningszone te raadplegen.


Onderstaande eisen gelden voor de meeste hulpverleningszones:
 • navigate_nextEr moeten voldoende (nood)uitgangen zijn. Het aantal uitgangen hangt af van de hoeveelheid bezoekers: min. 1 uitgang voor max. 99 bezoekers, min. 2 uitgangen voor max. 499 bezoekers en min. 3 uitgangen vanaf 500 bezoekers, enz.  
 • navigate_nextDe (nood)uitgangen moeten breed en hoog genoeg zijn. Vaak wordt vereist dat elke uitgang minstens 80 cm breed en 200 cm hoog is.   
 • navigate_nextDe (nood)uitgangen en evacuatiewegen moeten vrij zijn van obstakels.   
 • navigate_nextDe uitgangen moeten leiden naar een veilige plaats zoals de openbare weg.   
 • navigate_nextEr moet een vrije doorgang zijn van minstens 1 meter na elke 30 meter tussen elke inrichting in een rij.   
 • navigate_nextDe deuren op de evacuatiewegen moeten voldoen aan de nodige vereisten. Zo moeten de deuren openen in de evacuatierichting en moeten deze onmiddellijk of op een eenvoudige manier te gebruiken zijn.   
 • navigate_nextDe evacuatietrappen moeten voldoen aan de nodige vereisten. Ze moeten gemakkelijk, vlot en veilig begaanbaar zijn, minstens 80 cm breed en een stevige leuning hebben.   
 • navigate_nextDe (nood)uitgangen en evacuatiewegen moeten goed aangegeven en voldoende zichtbaar zijn met universele pictogrammen. Deze pictogrammen bevinden zich op een passende hoogte en zijn zichtbaar vanuit elk punt van de richting.   
 • navigate_nextEr moet voldoende doorstroomcapaciteit zijn op de evacuatiewegen.   
 • navigate_next…  
  
EVACUATIEPROCEDURE

Daarnaast is het ook belangrijk om reeds op voorhand na te denken over de evacuatieprocedure. Een evacuatieprocedure geeft aan hoe bezoekers veilig een gebouw, tent of terrein kunnen verlaten in geval van noodsituaties zoals brand. Het omvat duidelijke instructies, verzamelplaatsen en noodcontacten. Denk minstens na over volgende zaken bij het opstellen van een evacuatieprocedure:
 • navigate_nextOp welke plaatsen ga je je bezoekers verzamelen in geval van een evacuatie?
 • navigate_nextHoe ga je je evacuatieplaatsen herkenbaar maken voor je publiek en medewerkers?
 • navigate_nextHoe ga je je publiek inlichten in geval van een evacuatie?
 • navigate_nextWie gaat de evacuatie in goede banen leiden?
 • navigate_nextHoe ga je je medewerkers inlichten over de evacuatieprocedure?
 • navigate_next

EVACUATIEPLAN

Tot slot is ook een duidelijk evacuatieplan essentieel voor een vlotte evacuatie. Het evacuatieplan toont de kortste vluchtweg naar de (nood)uitgang en geeft aan waar alle preventiemiddelen staan. Je kan dit plan opvragen bij de uitbater van de evenementenlocatie, of zelf opstellen. Een standaard evacuatieplan bevat:
 • navigate_nextDe indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de compartimentsgrenzen.
 • navigate_nextDe ligging van de uitgangen, nooduitgangen en (indien van toepassing) verzamelplaatsen na evacuatie.
 • navigate_nextHet tracé van de evacuatiewegen.
 • navigate_nextPictogrammen en symbolen van onder andere de locatie van waar de persoon zich op dat moment bevindt, verzamelplaatsen, primaire blusmiddelen, EHBO-koffer, aanwezige nooduitgangen, …
 • navigate_nextHet noodnummer met duidelijk instructies in geval van brand en/of een medisch ongeval.

Wet- en regelgeving?

Om een uniforme aanpak voor brandpreventie over het grondgebied van een zone te bevorderen, kozen alle 20 Vlaamse hulpverleningszones er voor om een eigen zonaal evenementenreglement op te stellen. Al deze zonale evenementenreglementen zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving van verschillende overheden (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten). Hoewel de overlap tussen de zonale evenementenreglementen groot is, legt elke zone toch zijn eigen accenten.

Let op!  De eindverantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van een evenement ligt weliswaar altijd bij de burgemeester.


Meer weten?

Raadpleeg op de website van je lokale hulpverleningszone het evenementenreglement. Zo weet je aan welke minimale brandveiligheidseisen je evenement moet voldoen. De website van je plaatselijke hulpverleningszone vind je makkelijk terug op debrandweer.be.

> Terug naar de lijst

Garandeer een vlotte evacuatie

Wie?  

Verplicht voor elk evenement.

Waarom?  

Een vlotte evacuatie is essentieel om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Je wil in geval van nood iedereen snel en op een veilige manier evacueren, zodat de kans op gewonden kleiner is. Opgelet! Niet enkel brand, maar ook terroristische aanslagen, slecht weer en andere noodsituaties vereisen een evacuatie of ontruiming van het evenemententerrein.  

Wat?  

EVACUATIE-EISEN

Op het vlak van evacuatie zijn er een aantal minimale eisen waar je aan moet voldoen. Deze evacuatie-eisen betreffen onder andere het aantal (nood)uitgangen, de breedte en hoogte van de (nood)uitgangen, enz. Ook het opstellen van een evacuatieprocedure en eventueel een evacuatieplan (indien dit niet reeds voorhanden is), is essentieel voor het garanderen van een vlotte evacuatie.

Let op!  Wat de evacuatie van een evenement betreft, gelden er een aantal specifieke eisen. Aangezien deze eisen kunnen verschillen per lokale hulpverleningszone, is het heel belangrijk om steeds het evenementenreglement van je lokale hulpverleningszone te raadplegen.


Onderstaande eisen gelden voor de meeste hulpverleningszones:
 • navigate_nextEr moeten voldoende (nood)uitgangen zijn. Het aantal uitgangen hangt af van de hoeveelheid bezoekers: min. 1 uitgang voor max. 99 bezoekers, min. 2 uitgangen voor max. 499 bezoekers en min. 3 uitgangen vanaf 500 bezoekers, enz.  
 • navigate_nextDe (nood)uitgangen moeten breed en hoog genoeg zijn. Vaak wordt vereist dat elke uitgang minstens 80 cm breed en 200 cm hoog is.   
 • navigate_nextDe (nood)uitgangen en evacuatiewegen moeten vrij zijn van obstakels.   
 • navigate_nextDe uitgangen moeten leiden naar een veilige plaats zoals de openbare weg.   
 • navigate_nextEr moet een vrije doorgang zijn van minstens 1 meter na elke 30 meter tussen elke inrichting in een rij.   
 • navigate_nextDe deuren op de evacuatiewegen moeten voldoen aan de nodige vereisten. Zo moeten de deuren openen in de evacuatierichting en moeten deze onmiddellijk of op een eenvoudige manier te gebruiken zijn.   
 • navigate_nextDe evacuatietrappen moeten voldoen aan de nodige vereisten. Ze moeten gemakkelijk, vlot en veilig begaanbaar zijn, minstens 80 cm breed en een stevige leuning hebben.   
 • navigate_nextDe (nood)uitgangen en evacuatiewegen moeten goed aangegeven en voldoende zichtbaar zijn met universele pictogrammen. Deze pictogrammen bevinden zich op een passende hoogte en zijn zichtbaar vanuit elk punt van de richting.   
 • navigate_nextEr moet voldoende doorstroomcapaciteit zijn op de evacuatiewegen.   
 • navigate_next…  
  
EVACUATIEPROCEDURE

Daarnaast is het ook belangrijk om reeds op voorhand na te denken over de evacuatieprocedure. Een evacuatieprocedure geeft aan hoe bezoekers veilig een gebouw, tent of terrein kunnen verlaten in geval van noodsituaties zoals brand. Het omvat duidelijke instructies, verzamelplaatsen en noodcontacten. Denk minstens na over volgende zaken bij het opstellen van een evacuatieprocedure:
 • navigate_nextOp welke plaatsen ga je je bezoekers verzamelen in geval van een evacuatie?
 • navigate_nextHoe ga je je evacuatieplaatsen herkenbaar maken voor je publiek en medewerkers?
 • navigate_nextHoe ga je je publiek inlichten in geval van een evacuatie?
 • navigate_nextWie gaat de evacuatie in goede banen leiden?
 • navigate_nextHoe ga je je medewerkers inlichten over de evacuatieprocedure?
 • navigate_next

EVACUATIEPLAN

Tot slot is ook een duidelijk evacuatieplan essentieel voor een vlotte evacuatie. Het evacuatieplan toont de kortste vluchtweg naar de (nood)uitgang en geeft aan waar alle preventiemiddelen staan. Je kan dit plan opvragen bij de uitbater van de evenementenlocatie, of zelf opstellen. Een standaard evacuatieplan bevat:
 • navigate_nextDe indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de compartimentsgrenzen.
 • navigate_nextDe ligging van de uitgangen, nooduitgangen en (indien van toepassing) verzamelplaatsen na evacuatie.
 • navigate_nextHet tracé van de evacuatiewegen.
 • navigate_nextPictogrammen en symbolen van onder andere de locatie van waar de persoon zich op dat moment bevindt, verzamelplaatsen, primaire blusmiddelen, EHBO-koffer, aanwezige nooduitgangen, …
 • navigate_nextHet noodnummer met duidelijk instructies in geval van brand en/of een medisch ongeval.

Wet- en regelgeving?

Om een uniforme aanpak voor brandpreventie over het grondgebied van een zone te bevorderen, kozen alle 20 Vlaamse hulpverleningszones er voor om een eigen zonaal evenementenreglement op te stellen. Al deze zonale evenementenreglementen zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving van verschillende overheden (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten). Hoewel de overlap tussen de zonale evenementenreglementen groot is, legt elke zone toch zijn eigen accenten.

Let op!  De eindverantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van een evenement ligt weliswaar altijd bij de burgemeester.


Meer weten?

Raadpleeg op de website van je lokale hulpverleningszone het evenementenreglement. Zo weet je aan welke minimale brandveiligheidseisen je evenement moet voldoen. De website van je plaatselijke hulpverleningszone vind je makkelijk terug op debrandweer.be.

> Terug naar de lijst