Sluit de nodige verzekeringen af

Wie?

Verplicht voor elk publiek toegankelijk evenement.

Waarom?

Ook al neem je als organisator de nodige veiligheidsmaatregelen, toch kan er altijd iets misgaan. Sluit als organisator daarom altijd vooraf een aantal verzekeringen af om je in te dekken tegen mogelijke risico’s.

Wat?

Bepaalde verzekeringen zijn verplicht voor de meeste openbaar/publiek toegankelijk evenementen. De twee belangrijkste verzekeringen voor een evenement worden hieronder verder toegelicht: polis burgerlijke aansprakelijkheid en polis objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing.

 • navigate_nextDe polis burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
 • Deze verzekering komt tussenbeide wanneer er lichamelijke (van de terugbetaling van medische kosten tot een invaliditeitsuitkering) en/of materiële schade is aan derden (personen) waarvoor de vereniging aansprakelijk wordt gesteld.  Een BA-verzekering komt echter enkel tussenbeide als er sprake is van een ‘toevalligheid’, iets wat je onmogelijk had kunnen voorzien. De schade mag dus niet te wijten zijn aan eigen schuld, een actieve daad of nalatigheid.

  Let op!  De meeste vzw’s en feitelijke verenigingen die lid zijn van een groter orgaan zijn wettelijk verplicht iedereen die bij de organisatie betrokken is te verzekeren voor schade aan derden. Maar… vaak dekt de groepspolis de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers niet wanneer een evenement buiten de reguliere werking van de organisatie valt. Sluit dus best een bijkomende verzekering BA af die de medewerkers wel dekt in het kader van dit evenement.


  Organisaties waar een eigen verzekering afsluiten niet verplicht is, of minder evident is, kunnen beroep doen op de gratis vrijwilligersverzekering. Via deze gratis verzekering kunnen heel wat feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel jaarlijks tot 1.000 vrijwilligersuren gratis verzekeren. Deze vrijwilligersverzekering biedt waarborgen voor BA, maar ook voor rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen, alsook schade aan toevertrouwde goederen (uitgeleend materieel).

  Belangrijk!  Ga steeds op voorhand na als je een tent gebruikt, en deze tent waait weg, of dit gedekt is door de polis BA. Mogelijks moet je een extra polis BA tent afsluiten.


 • navigate_nextDe polis objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • Deze verzekering komt tussenbeide wanneer er lichamelijke en/of materiële schade is aan personen (iedereen) veroorzaakt door brand en ontploffing. Alle slachtoffers van de brand of ontploffing - ongeacht of de organisatie hiervoor aansprakelijk is - kunnen beroep doen op deze verzekering. Bij de objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing hoeft er geen fout bewezen te worden, in tegenstelling tot bij een gewone brandverzekering. Deze polis verschilt dus van een gewone brandverzekering.

  Let op!  Openbare eventlocaties moeten verplicht verzekerd zijn tegen schade als gevolg van brand en ontploffing. Zulke permanent voor het publiek toegankelijke inrichtingen hebben zelf meestal een polis objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing afgesloten. Apart deze verzekering afsluiten is dus niet nodig. Let wel, voor locaties die normaal gezien nooit verhuurd worden als eventlocatie (bv. een tent of loods die tijdelijk wordt opgesteld of tijdelijk wordt gebruikt met een oppervlakte van 50 m² of meer) of een event in openlucht moet je deze verzekering zelf wel verplicht afsluiten.


Wet- en regelgeving?

Zowel de polis burgerlijke aansprakelijkheid als de polis objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing zijn verplicht af te sluiten voor de meeste openbaar/publiek toegankelijk evenementen.

Ook wanneer je niet verplicht bent om deze verzekering af te sluiten, is dit wel aan te raden. Zonder deze verzekering kan een organisator immers persoonlijk opdraaien voor schade die (een van) zijn medewerkers aan derden hebben veroorzaakt door een fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid, of voor schade veroorzaakt door een brand of ontploffing.

​​​​​​​Meer weten?

> Terug naar de lijst

Sluit de nodige verzekeringen af

Wie?

Verplicht voor elk publiek toegankelijk evenement.

Waarom?

Ook al neem je als organisator de nodige veiligheidsmaatregelen, toch kan er altijd iets misgaan. Sluit als organisator daarom altijd vooraf een aantal verzekeringen af om je in te dekken tegen mogelijke risico’s.

Wat?

Bepaalde verzekeringen zijn verplicht voor de meeste openbaar/publiek toegankelijk evenementen. De twee belangrijkste verzekeringen voor een evenement worden hieronder verder toegelicht: polis burgerlijke aansprakelijkheid en polis objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing.

 • navigate_nextDe polis burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
 • Deze verzekering komt tussenbeide wanneer er lichamelijke (van de terugbetaling van medische kosten tot een invaliditeitsuitkering) en/of materiële schade is aan derden (personen) waarvoor de vereniging aansprakelijk wordt gesteld.  Een BA-verzekering komt echter enkel tussenbeide als er sprake is van een ‘toevalligheid’, iets wat je onmogelijk had kunnen voorzien. De schade mag dus niet te wijten zijn aan eigen schuld, een actieve daad of nalatigheid.

  Let op!  De meeste vzw’s en feitelijke verenigingen die lid zijn van een groter orgaan zijn wettelijk verplicht iedereen die bij de organisatie betrokken is te verzekeren voor schade aan derden. Maar… vaak dekt de groepspolis de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers niet wanneer een evenement buiten de reguliere werking van de organisatie valt. Sluit dus best een bijkomende verzekering BA af die de medewerkers wel dekt in het kader van dit evenement.


  Organisaties waar een eigen verzekering afsluiten niet verplicht is, of minder evident is, kunnen beroep doen op de gratis vrijwilligersverzekering. Via deze gratis verzekering kunnen heel wat feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel jaarlijks tot 1.000 vrijwilligersuren gratis verzekeren. Deze vrijwilligersverzekering biedt waarborgen voor BA, maar ook voor rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen, alsook schade aan toevertrouwde goederen (uitgeleend materieel).

  Belangrijk!  Ga steeds op voorhand na als je een tent gebruikt, en deze tent waait weg, of dit gedekt is door de polis BA. Mogelijks moet je een extra polis BA tent afsluiten.


 • navigate_nextDe polis objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • Deze verzekering komt tussenbeide wanneer er lichamelijke en/of materiële schade is aan personen (iedereen) veroorzaakt door brand en ontploffing. Alle slachtoffers van de brand of ontploffing - ongeacht of de organisatie hiervoor aansprakelijk is - kunnen beroep doen op deze verzekering. Bij de objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing hoeft er geen fout bewezen te worden, in tegenstelling tot bij een gewone brandverzekering. Deze polis verschilt dus van een gewone brandverzekering.

  Let op!  Openbare eventlocaties moeten verplicht verzekerd zijn tegen schade als gevolg van brand en ontploffing. Zulke permanent voor het publiek toegankelijke inrichtingen hebben zelf meestal een polis objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing afgesloten. Apart deze verzekering afsluiten is dus niet nodig. Let wel, voor locaties die normaal gezien nooit verhuurd worden als eventlocatie (bv. een tent of loods die tijdelijk wordt opgesteld of tijdelijk wordt gebruikt met een oppervlakte van 50 m² of meer) of een event in openlucht moet je deze verzekering zelf wel verplicht afsluiten.


Wet- en regelgeving?

Zowel de polis burgerlijke aansprakelijkheid als de polis objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing zijn verplicht af te sluiten voor de meeste openbaar/publiek toegankelijk evenementen.

Ook wanneer je niet verplicht bent om deze verzekering af te sluiten, is dit wel aan te raden. Zonder deze verzekering kan een organisator immers persoonlijk opdraaien voor schade die (een van) zijn medewerkers aan derden hebben veroorzaakt door een fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid, of voor schade veroorzaakt door een brand of ontploffing.

​​​​​​​Meer weten?

> Terug naar de lijst