Overleg en maak afspraken met alle betrokken actoren

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Hoewel een organisator primair verantwoordelijk is voor de veiligheid van het evenement, draagt hij of zij deze verantwoordelijkheid niet alleen. Betrokken actoren bij publieke evenementen zijn naast de organisator ook de bestuurlijke overheid, politie, hulpdiensten (o.a. brandweer en medische hulpverlening) en kernpartners. Om te komen tot een goed en vooral veilig multidisciplinair beheer van een evenement is het dan ook enorm belangrijk om met al deze actoren in overleg te treden en duidelijke afspraken te maken.

Wat?

Hoewel veiligheid een verantwoordelijkheid is van iedereen, is de organisator van het evenement wel de eerstelijnsverantwoordelijke voor de veiligheid. Hij wordt verwacht dat hij zich gedraagt als `bonus pater familias', en dit zowel bij de voorbereiding, de organisatie als de nazorg van zijn evenement.

Het is echter belangrijk dat niet enkel de organisator, maar alle betrokken actoren (i.e. de bestuurlijke overheid, politie, hulpdiensten en kernpartners) actief en gecoördineerd bijdragen tot het realiseren van de voorwaarden voor een vlot en veilig verloop van een evenement. Hoe? Door met elkaar in overleg te treden en duidelijke afspraken te maken. Het overleg met de verschillende actoren start idealiter zo vroeg mogelijk en eindigt wanneer alle lessen getrokken zijn.

Het is aangewezen om voor grote evenementen, meerdaagse evenementen of risicovolle evenementen het overleg en de afspraken vast te leggen volgens de beginselen van een multidisciplinaire aanpak. De veiligheidscel en de ambtenaar noodplanning spelen hierin een belangrijke rol. Zij zullen hierin een leidende rol opnemen en de organisator uitnodigen voor een algemene coördinatievergadering en verschillende operationele coördinatievergaderingen.

DE ALGEMENE COÖRDINATIEVERGADERING
Dit betreft een vergadering op het niveau van strategisch beleid, met als doel alle betrokken belanghebbenden samen te brengen. Tijdens deze bijeenkomst wordt beoogd een dieper inzicht te verkrijgen in de relevante contexten en belangen, de algehele strategie vast te stellen, een kwetsbaarheidsanalyse uit te voeren, de overkoepelende verantwoordelijkheden en taakafspraken formeel vast te leggen, en de evaluatie en opvolging te bepalen.

DE OPERATIONELE COÖRDINATIEVERGADERINGEN
Het gaat hier om een operationele niveauvergadering met als doel de risicoanalyses, uitgevoerd door o.a. politie en brandweer, te integreren en een definitieve goedkeuring of verbod te formuleren. Naar aanleiding van deze bijeenkomst worden ook de concrete risicoverlagende maatregelen die door de organisator, andere partners en politiediensten zijn genomen, onderzocht, gevalideerd en afgestemd.

Belangrijk!  Het is bij iets grotere, meerdaagse of risicovolle evenementen heel nuttig om een CP-Event op de richten: een commando/crisiscentrum in reguliere werking. Hier zitten alle partners samen (organisator, politie en eventueel andere hulpdiensten of partners). Waarom? Alle betrokken actoren en partners kunnen in een CP-Event makkelijk met mekaar overleggen en zo snel en efficiënt problemen oplossen. Let wel, de grootte van zo’n CP-Event is afhankelijk van de grootte van het evenement.


Wet- en regelgeving?

Bijeenkomsten binnen het openbaar domein die vrij toegankelijk dienen vreedzaam en in overeenstemming met de bestaande wetgeving en lokale politieverordeningen te verlopen. De organisator is namelijk bij wet verplicht om alle noodzakelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te nemen om schade aan personen en goederen te voorkomen. Hoewel de organisatie dus primair verantwoordelijk is voor de veiligheid van een evenement en alle wettelijke bepalingen dient na te volgen, is er ook een duidelijke en belangrijke rol weggelegd voor verschillende betrokken actoren (i.e. de bestuurlijke overheid, politie, hulpdiensten en kernpartners). Overleg en het maken van goede afspraken tussen alle actoren is cruciaal om een veilig verloop van het evenement te kunnen garanderen.

Meer weten?

De Ministeriële Omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 schetst de generieke principes van algemene bestuurlijke politie bij evenementen die de openbare orde aanbelangen. Het streefdoel is een geïntegreerde, integrale, gecoördineerde multidisciplinaire en multisectorale aanpak, waarvan de regie bij de bevoegde bestuurlijke politieoverheden ligt.

> Terug naar de lijst

Overleg en maak afspraken met alle betrokken actoren

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Hoewel een organisator primair verantwoordelijk is voor de veiligheid van het evenement, draagt hij of zij deze verantwoordelijkheid niet alleen. Betrokken actoren bij publieke evenementen zijn naast de organisator ook de bestuurlijke overheid, politie, hulpdiensten (o.a. brandweer en medische hulpverlening) en kernpartners. Om te komen tot een goed en vooral veilig multidisciplinair beheer van een evenement is het dan ook enorm belangrijk om met al deze actoren in overleg te treden en duidelijke afspraken te maken.

Wat?

Hoewel veiligheid een verantwoordelijkheid is van iedereen, is de organisator van het evenement wel de eerstelijnsverantwoordelijke voor de veiligheid. Hij wordt verwacht dat hij zich gedraagt als `bonus pater familias', en dit zowel bij de voorbereiding, de organisatie als de nazorg van zijn evenement.

Het is echter belangrijk dat niet enkel de organisator, maar alle betrokken actoren (i.e. de bestuurlijke overheid, politie, hulpdiensten en kernpartners) actief en gecoördineerd bijdragen tot het realiseren van de voorwaarden voor een vlot en veilig verloop van een evenement. Hoe? Door met elkaar in overleg te treden en duidelijke afspraken te maken. Het overleg met de verschillende actoren start idealiter zo vroeg mogelijk en eindigt wanneer alle lessen getrokken zijn.

Het is aangewezen om voor grote evenementen, meerdaagse evenementen of risicovolle evenementen het overleg en de afspraken vast te leggen volgens de beginselen van een multidisciplinaire aanpak. De veiligheidscel en de ambtenaar noodplanning spelen hierin een belangrijke rol. Zij zullen hierin een leidende rol opnemen en de organisator uitnodigen voor een algemene coördinatievergadering en verschillende operationele coördinatievergaderingen.

DE ALGEMENE COÖRDINATIEVERGADERING
Dit betreft een vergadering op het niveau van strategisch beleid, met als doel alle betrokken belanghebbenden samen te brengen. Tijdens deze bijeenkomst wordt beoogd een dieper inzicht te verkrijgen in de relevante contexten en belangen, de algehele strategie vast te stellen, een kwetsbaarheidsanalyse uit te voeren, de overkoepelende verantwoordelijkheden en taakafspraken formeel vast te leggen, en de evaluatie en opvolging te bepalen.

DE OPERATIONELE COÖRDINATIEVERGADERINGEN
Het gaat hier om een operationele niveauvergadering met als doel de risicoanalyses, uitgevoerd door o.a. politie en brandweer, te integreren en een definitieve goedkeuring of verbod te formuleren. Naar aanleiding van deze bijeenkomst worden ook de concrete risicoverlagende maatregelen die door de organisator, andere partners en politiediensten zijn genomen, onderzocht, gevalideerd en afgestemd.

Belangrijk!  Het is bij iets grotere, meerdaagse of risicovolle evenementen heel nuttig om een CP-Event op de richten: een commando/crisiscentrum in reguliere werking. Hier zitten alle partners samen (organisator, politie en eventueel andere hulpdiensten of partners). Waarom? Alle betrokken actoren en partners kunnen in een CP-Event makkelijk met mekaar overleggen en zo snel en efficiënt problemen oplossen. Let wel, de grootte van zo’n CP-Event is afhankelijk van de grootte van het evenement.


Wet- en regelgeving?

Bijeenkomsten binnen het openbaar domein die vrij toegankelijk dienen vreedzaam en in overeenstemming met de bestaande wetgeving en lokale politieverordeningen te verlopen. De organisator is namelijk bij wet verplicht om alle noodzakelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te nemen om schade aan personen en goederen te voorkomen. Hoewel de organisatie dus primair verantwoordelijk is voor de veiligheid van een evenement en alle wettelijke bepalingen dient na te volgen, is er ook een duidelijke en belangrijke rol weggelegd voor verschillende betrokken actoren (i.e. de bestuurlijke overheid, politie, hulpdiensten en kernpartners). Overleg en het maken van goede afspraken tussen alle actoren is cruciaal om een veilig verloop van het evenement te kunnen garanderen.

Meer weten?

De Ministeriële Omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 schetst de generieke principes van algemene bestuurlijke politie bij evenementen die de openbare orde aanbelangen. Het streefdoel is een geïntegreerde, integrale, gecoördineerde multidisciplinaire en multisectorale aanpak, waarvan de regie bij de bevoegde bestuurlijke politieoverheden ligt.

> Terug naar de lijst