Agressie & Geweld


Grenswijs (een samenwerking tussen Sensoa, Icoba en Pimento, met steun van de Vlaamse Overheid) omschrijft agressie als gedrag dat niet passend, nuttig of nodig is voor de context waarin iemand zich bevindt en waarbij men bewust of onbewust grenzen schendt, schade toebrengt of dreigt toe te brengen aan zichzelf, anderen of de omgeving.

Het is een breed begrip waaronder elke vorm van grensoverschrijdend gedrag valt, variërend van licht tot zeer ernstig. Er zijn verschillende soorten agressief gedrag. Geweld of gewelddadig gedrag is er hier één van en verwijst naar agressief gedrag dat doelbewust wordt gesteld bv. om schade aan te richten, de andere bang te maken, enz.

GEVOLGENDe gevolgen van agressief gedrag zijn talrijk. Niet enkel voor het slachtoffer, maar ook voor de persoon die het gedrag stelt en voor wie er getuige van is. Naast materiële en fysieke schade kan er namelijk ook psychisch en emotioneel leed zijn zoals versterkte gevoelens van onrust, angst, hulpeloosheid en onveiligheid.


MAATREGELENAgressief en gewelddadig gedrag op een evenement kan dus zowel leiden tot materiële als fysieke en psychische schade. Hoewel je agressie en geweld niet altijd kan voorkomen, is het wel degelijk mogelijk om zowel de kans als het bereik van dergelijk voorval te beperken. Hoe? Door onder meer onderstaande veiligheidsmaatregelen te nemen.