Geluidgerelateerde gezondheidsrisico's

Geluid kan niet enkel voor overlast zorgen voor buurtbewoners, maar ook ernstige (en soms onherstelbare) gehoorschade veroorzaken bij bezoekers van je evenement. Langdurig of overdreven lawaai kan het gehoor beschadigen en leiden tot onder meer slechthorendheid en overgevoeligheid aan geluid. Ook kan het oorsuizen of tinnitus, namelijk een tijdelijk of permanent fluit- of pieptoon in je oren, veroorzaken.


MAATREGELENBezoekers moeten op een zo veilig mogelijke manier aan geluid worden blootgesteld om de gerelateerde gezondheidsrisico’s en mogelijke gezondheidsschade zo klein mogelijk te houden. Hoewel je geluidgerelateerde gezondheidsrisico’s niet altijd kan voorkomen, is het wel degelijk mogelijk om als organisator de risico’s te beperken. Hoe? Door onder meer onderstaande maatregelen te nemen.