Stel een huishoudelijk reglement op   

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom? 

Bij aankoop van een ticket maar ook bij het betreden van de evenementenlocatie verklaar je je als bezoeker akkoord met het huishoudelijk reglement en moet je je hieraan houden. Een huishoudelijk reglement laat bijgevolg organisatoren toe om sancties te nemen en melding te maken bij de politie van eventuele inbreuken door bezoekers op dat huishoudelijk reglement. Daarnaast laat het ook hulpdiensten (politie in het bijzonder) toe om duidelijk en eenvormig op te treden in geval van een verstoring van de openbare orde (bv. vechtpartijen, openbare dronkenschap, …).  Een huishoudelijk reglement is dus van cruciaal belang om het evenement veilig te laten verlopen. 

Wat? 

Het huishoudelijk reglement is een algemeen document opgemaakt door jou als evenementenorganisator. Het geeft verduidelijking over de regels en richtlijnen die van kracht zijn tijdens het evenement, maar ook over jouw rechten en plichten als organisator. Het huishoudelijk reglement geldt voor alle bezoekers van het evenement. De specifieke inhoud van een huishoudelijk reglement kan echter verschillen afhankelijk van de aard en omvang van het evenement.


Over welke onderwerpen heb je het zoal in een huishoudelijk reglement?
 • navigate_nextOpeningstijden van het evenement.
 • navigate_nextProcedures voor toegangscontrole.
 • navigate_nextVereisten voor identificatie (bv. leeftijdgrenzen die gehanteerd worden, identiteitsbewijzen die vereist zijn, enz.).
 • navigate_nextDe toegestane en verboden voorwerpen op het evenemententerrein (bv. wapens, lachgas, gevaarlijke stoffen, enz.).
 • navigate_nextAgressiebeleid, incl. regels en richtlijnen tegen geweld en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
 • navigate_nextWijzigingen in het programma, annulatie van het evenement, …
 • navigate_nextDoorverkoop van tickets.
 • navigate_nextAansprakelijkheid voor schade.
 • navigate_nextSancties indien niet gehouden wordt aan de regels en voorschriften (incl. mogelijke verwijdering van het evenemententerrein).
 • navigate_nextContactgegevens van hulpdiensten.
 • navigate_next...
Sommige evenementenlocaties hebben een eigen huishoudelijk reglement dat bezoekers moeten naleven. Als er geen huishoudelijk reglement is, of als het bestaande huishoudelijk reglement onvoldoende is, stel je als organisator best zelf een reglement op.

Tot slot is het ook belangrijk dat alle bezoekers op de hoogte zijn van de regels en richtlijnen die zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement voordat ze de evenementenlocatie betreden. Hoe? Communiceer je regelement voor de start van je evenement via onder meer je website, social media, maar ook bij de ingang en in je programmaboekje. Zorg ook dat je medewerkers op de hoogte zijn van het reglement.

Wet- en regelgeving? 

Je bent als organisator niet wettelijk verplicht om een huishoudelijk reglement op te stellen. Toch is het aan te raden. 

Meer weten? 

De stad Kortrijk biedt een sjabloon aan voor het opstellen van een huishoudelijk reglement van je evenement.

> Terug naar de lijst

Stel een huishoudelijk reglement op   

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom? 

Bij aankoop van een ticket maar ook bij het betreden van de evenementenlocatie verklaar je je als bezoeker akkoord met het huishoudelijk reglement en moet je je hieraan houden. Een huishoudelijk reglement laat bijgevolg organisatoren toe om sancties te nemen en melding te maken bij de politie van eventuele inbreuken door bezoekers op dat huishoudelijk reglement. Daarnaast laat het ook hulpdiensten (politie in het bijzonder) toe om duidelijk en eenvormig op te treden in geval van een verstoring van de openbare orde (bv. vechtpartijen, openbare dronkenschap, …).  Een huishoudelijk reglement is dus van cruciaal belang om het evenement veilig te laten verlopen. 

Wat? 

Het huishoudelijk reglement is een algemeen document opgemaakt door jou als evenementenorganisator. Het geeft verduidelijking over de regels en richtlijnen die van kracht zijn tijdens het evenement, maar ook over jouw rechten en plichten als organisator. Het huishoudelijk reglement geldt voor alle bezoekers van het evenement. De specifieke inhoud van een huishoudelijk reglement kan echter verschillen afhankelijk van de aard en omvang van het evenement.


Over welke onderwerpen heb je het zoal in een huishoudelijk reglement?
 • navigate_nextOpeningstijden van het evenement.
 • navigate_nextProcedures voor toegangscontrole.
 • navigate_nextVereisten voor identificatie (bv. leeftijdgrenzen die gehanteerd worden, identiteitsbewijzen die vereist zijn, enz.).
 • navigate_nextDe toegestane en verboden voorwerpen op het evenemententerrein (bv. wapens, lachgas, gevaarlijke stoffen, enz.).
 • navigate_nextAgressiebeleid, incl. regels en richtlijnen tegen geweld en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
 • navigate_nextWijzigingen in het programma, annulatie van het evenement, …
 • navigate_nextDoorverkoop van tickets.
 • navigate_nextAansprakelijkheid voor schade.
 • navigate_nextSancties indien niet gehouden wordt aan de regels en voorschriften (incl. mogelijke verwijdering van het evenemententerrein).
 • navigate_nextContactgegevens van hulpdiensten.
 • navigate_next...
Sommige evenementenlocaties hebben een eigen huishoudelijk reglement dat bezoekers moeten naleven. Als er geen huishoudelijk reglement is, of als het bestaande huishoudelijk reglement onvoldoende is, stel je als organisator best zelf een reglement op.

Tot slot is het ook belangrijk dat alle bezoekers op de hoogte zijn van de regels en richtlijnen die zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement voordat ze de evenementenlocatie betreden. Hoe? Communiceer je regelement voor de start van je evenement via onder meer je website, social media, maar ook bij de ingang en in je programmaboekje. Zorg ook dat je medewerkers op de hoogte zijn van het reglement.

Wet- en regelgeving? 

Je bent als organisator niet wettelijk verplicht om een huishoudelijk reglement op te stellen. Toch is het aan te raden. 

Meer weten? 

De stad Kortrijk biedt een sjabloon aan voor het opstellen van een huishoudelijk reglement van je evenement.

> Terug naar de lijst