Stel een veiligheidsverantwoordelijke aan

Wie?

Verplicht voor elk evenement dat een grote volkstoeloop en bijzondere risico's genereert, en voor elk extreem ontspanningsevenement. Aan te raden voor elk ander evenement.

Waarom?

Om het risico op allerhande incidenten (brand, crowd incident, persoonlijk incident, …) zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk dat er een veiligheidsverantwoordelijke of een single point of contact (SPOC) veiligheid wordt aangesteld.

Wat?

De veiligheidsverantwoordelijke is door de evenementenorganisator gemandateerd om de veiligheid bij het evenement te behartigen. Hij of zij is het aangespreekpunt voor alles wat met veiligheid te maken heeft, zowel in aanloop naar, tijdens en na afloop van het evenement. Enkele taken van een veiligheidsverantwoordelijke:
 • navigate_nextToezien op de naleving van de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen.
 • navigate_nextLeidinggeven aan het personeel dat veiligheidstaken uitvoert.
 • navigate_nextOverleggen met alle betrokken partijen en hulpdiensten.
 • navigate_next
Indien er geen veiligheidsverantwoordelijke wordt aangesteld, zorg dan op zijn minst voor een single point of contact (SPOC) voor alles wat met veiligheid te maken heeft. Communiceer deze SPOC intern, maar ook naar de gemeentelijke- en hulpdiensten.

Let op!  Deze veiligheidsverantwoordelijke verschilt van de veiligheidscoördinator die wettelijk verplicht is op alle bouwwerken waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. Bijvoorbeeld tijdens het ontwerp-, opbouw- en afbraaktraject van een evenementensite (tenten, podia, ...) is een veiligheidscoördinator noodzakelijk en verplicht om de coördinatie van activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers op zich te nemen.


Wet- en regelgeving?

Als organisator van een evenement dat een grote volkstoeloop en bijzondere risico's genereert, ben je wettelijk verplicht om een veiligheidsverantwoordelijke of een gemandateerde persoon aan te duiden die de nodige contacten onderhoudt met de hulp- en ordediensten bij de voorbereiding, het evenement zelf en de evaluatie (voor zover je dit niet zelf voor je rekening neemt). Ook als je een extreem ontspanningsevenement* organiseert, ben je wettelijk verplicht om een veiligheids- verantwoordelijke aan te stellen. Daarnaast kan de betrokken lokale overheid of de hulpdiensten ook altijd vragen om een veiligheidsverantwoordelijke aan te stellen.

*Een extreem ontspanningsevenement (EOE)  
Een EOE is een activiteit aangeboden door een organisator aan een of meer consumenten ter vermaak en/of ter ontspanning, d.m.v. een daarvoor bestemde installatie, waarbij de consument deelneemt om een gevoel van gevaar, risico of uitdaging te ervaren.

Het gaat om activiteiten zoals benjispringen (elastiekspringen), parachutespringen, death ride, … Voor een EOE ben je wettelijk verplicht om een veiligheidsverantwoordelijke aan te stellen, de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, enz. overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 maart 2002 houdende de reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen.


Meer weten? 

 • navigate_nextNeem contact op met de betrokken lokale overheid voor meer informatie over het aanstellen van een veiligheidsverantwoordelijke.

 • navigate_nextOp ikorganiseer.be vind je een overzicht van de belangrijkste functies voor verantwoordelijken op een evenement.

 • navigate_nextMeer weten over de verplichte aanstelling van een veiligheidsverantwoordelijke voor een evenement dat een grote volkstoeloop en bijzondere risico's genereert? Raadpleeg de ministeriële omzendbrief.

 • navigate_nextMeer weten over het koninklijk besluit van 4 maart  houdende de reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen? Je kan dit KB hier raadplegen of terecht op de website van de FOD economie.

> Terug naar de lijst

Stel een veiligheidsverantwoordelijke aan

Wie?

Verplicht voor elk evenement dat een grote volkstoeloop en bijzondere risico's genereert, en voor elk extreem ontspanningsevenement. Aan te raden voor elk ander evenement.

Waarom?

Om het risico op allerhande incidenten (brand, crowd incident, persoonlijk incident, …) zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk dat er een veiligheidsverantwoordelijke of een single point of contact (SPOC) veiligheid wordt aangesteld.

Wat?

De veiligheidsverantwoordelijke is door de evenementenorganisator gemandateerd om de veiligheid bij het evenement te behartigen. Hij of zij is het aangespreekpunt voor alles wat met veiligheid te maken heeft, zowel in aanloop naar, tijdens en na afloop van het evenement. Enkele taken van een veiligheidsverantwoordelijke:
 • navigate_nextToezien op de naleving van de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen.
 • navigate_nextLeidinggeven aan het personeel dat veiligheidstaken uitvoert.
 • navigate_nextOverleggen met alle betrokken partijen en hulpdiensten.
 • navigate_next
Indien er geen veiligheidsverantwoordelijke wordt aangesteld, zorg dan op zijn minst voor een single point of contact (SPOC) voor alles wat met veiligheid te maken heeft. Communiceer deze SPOC intern, maar ook naar de gemeentelijke- en hulpdiensten.

Let op!  Deze veiligheidsverantwoordelijke verschilt van de veiligheidscoördinator die wettelijk verplicht is op alle bouwwerken waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. Bijvoorbeeld tijdens het ontwerp-, opbouw- en afbraaktraject van een evenementensite (tenten, podia, ...) is een veiligheidscoördinator noodzakelijk en verplicht om de coördinatie van activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers op zich te nemen.


Wet- en regelgeving?

Als organisator van een evenement dat een grote volkstoeloop en bijzondere risico's genereert, ben je wettelijk verplicht om een veiligheidsverantwoordelijke of een gemandateerde persoon aan te duiden die de nodige contacten onderhoudt met de hulp- en ordediensten bij de voorbereiding, het evenement zelf en de evaluatie (voor zover je dit niet zelf voor je rekening neemt). Ook als je een extreem ontspanningsevenement* organiseert, ben je wettelijk verplicht om een veiligheids- verantwoordelijke aan te stellen. Daarnaast kan de betrokken lokale overheid of de hulpdiensten ook altijd vragen om een veiligheidsverantwoordelijke aan te stellen.

*Een extreem ontspanningsevenement (EOE)  
Een EOE is een activiteit aangeboden door een organisator aan een of meer consumenten ter vermaak en/of ter ontspanning, d.m.v. een daarvoor bestemde installatie, waarbij de consument deelneemt om een gevoel van gevaar, risico of uitdaging te ervaren.

Het gaat om activiteiten zoals benjispringen (elastiekspringen), parachutespringen, death ride, … Voor een EOE ben je wettelijk verplicht om een veiligheidsverantwoordelijke aan te stellen, de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, enz. overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 maart 2002 houdende de reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen.


Meer weten? 

 • navigate_nextNeem contact op met de betrokken lokale overheid voor meer informatie over het aanstellen van een veiligheidsverantwoordelijke.

 • navigate_nextOp ikorganiseer.be vind je een overzicht van de belangrijkste functies voor verantwoordelijken op een evenement.

 • navigate_nextMeer weten over de verplichte aanstelling van een veiligheidsverantwoordelijke voor een evenement dat een grote volkstoeloop en bijzondere risico's genereert? Raadpleeg de ministeriële omzendbrief.

 • navigate_nextMeer weten over het koninklijk besluit van 4 maart  houdende de reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen? Je kan dit KB hier raadplegen of terecht op de website van de FOD economie.

> Terug naar de lijst