Besmetting

Een besmetting ontstaat door de interactie tussen een micro-organisme (vb. bacteriën, virussen, …), een gastheer (persoon) en de omgeving. Hoe gebeurt dat? Wel, het micro-organisme verlaat de bron (al besmette persoon) via een uitgangspoort (mond, neus, …) en bereikt door een overdrachtsweg (contact via handen of voorwerpen, druppels, lucht, …) een vatbare gastheer via een ingangspoort (mond, neus, …). Zo kan die persoon besmet geraken en een nieuwe bron worden.

GEVOLGENEen besmetting wordt pas een infectie wanneer het micro-organisme het lichaam binnendringt, zich verspreidt en schade aanbrengt. Er ontstaan daardoor ontstekingen in het lichaam die ziektes kunnen veroorzaken zoals huidinfecties, diarree, luchtweginfecties, hersenvliesontsteking, … Niet elke besmetting leidt echter tot een infectie of ziekte. De ernst van de fysieke gevolgen of schade van een besmetting kunnen dus sterk variëren. Virussen veroorzaken relatief milde ziektes zoals verkoudheid, een koortslip of griep, maar ook ernstige ziektes zoals HIV of hepatitis.


MAATREGELENOok na de coronapandemie blijft er een risico op besmettingen tijdens evenementen. Hoewel je een besmetting op een evenement niet altijd kan voorkomen, is het wel degelijk mogelijk om je als organisator hierop voor te bereiden. Hoe? Door onder meer onderstaande maatregelen te nemen.