Stel een medisch en gezondheidskundig plan op

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Waar mensen bij elkaar komen, is er een verhoogd risico op ongevallen, maar ook een reële kans dat iemand onwel of ziek wordt. Een uitgewerkt medisch en gezondheidskundig plan, met bijzondere aandacht voor de inzet van medische middelen (personeel en materiaal), is dan ook cruciaal voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de bezoekers van je evenement.

Wat?

In een medisch en gezondheidskundig plan van een evenement staat beschreven (1) welk medisch personeel en materiaal wordt ingezet tijdens het evenement, zodat op elk moment basishulpverlening kan worden geboden, en (2) welke bijkomende medische en gezondheidskundige maatregelen worden genomen om de gezondheid van de bezoekers te waarborgen.

De omvang van dit plan is afhankelijk van de aard en omvang van je evenement. Bij kleine evenementen en bij evenementen met een laag medisch risico, is een eenvoudig plan voldoende. Bij een grootschalig evenement, waar het risico op ongevallen en ziektes veel groter is (bv. een festival in de zomer waar drank aanwezig is), is dit plan aanzienlijk uitgebreider.

Heb in je medisch en gezondheidskundig plan minstens aandacht voor de EHBO-koffer, EHBO-hulpverleners, EHBO-post, EHBO-info en bijkomende medische en gezondheidskundige maatregelen.

EHBO-KOFFER

Een EHBO-koffer bevat EHBO-hulpmiddelen en materialen voor de eerste hulp bij ongelukken. De EHBO-koffer dient in goede staat te verkeren, met volledige inhoud én met de juiste houdbaarheidsdatum. Voorzie minstens één EHBO-koffer op je evenement, ongeacht de omvang van je evenement. Zorg er voor dat al je medewerkers de EHBO-koffer vlot weten te vinden (bv. achter de bar). Voor grootschalige en/of risicovolle evenementen is het aan te raden om meerdere EHBO-koffers te voorzien.

EHBO-HULPVERLENERS

EHBO-hulpverleners hebben een basisvorming voor eerste hulp en eventuele bijscholingen gevolgd. Eerste hulp betekent: alle noodzakelijke handelingen om de gevolgen van een ongeval of een al dan niet traumatische aandoening te beperken en ervoor te zorgen dat de letsels niet erger worden in afwachting van zo nodig gespecialiseerde hulp. Deze hulpverleners hebben dus geleerd hoe ze levensbedreigende aandoeningen moeten herkennen en hoe ze EHBO-principes moeten toepassen in afwachting van bijvoorbeeld een ambulance. Elk evenement moet kunnen garanderen dat minstens twee medewerkers EHBO kunnen verlenen tijdens en na afloop van het evenement, ongeacht de grootte van je evenement. Zorg dat de EHBO-hulpverleners duidelijk zichtbaar zijn, zodat ze makkelijk en snel kunnen worden gevonden. Voor grootschalige en/of risicovolle evenementen is de aanwezigheid van meer EHBO-hulpverleners aan te raden. Ook kan vanuit een gemeentelijk veiligheidsoverleg bepaald worden dat één of meerdere EHBO-hulpverleners aangewezen of verplicht zijn.

EHBO-POST

Een EHBO-post of hulppost is de plaats waar eerstehulpverleners tijdens het evenement hun werkzaamheden uitvoeren. Deze plaats kan zowel een kleedruimte zijn in een eventzaal die wordt ingericht als hulppost, maar evenzeer een aparte tent die wordt geplaatst op het evenemententerrein of een mobiele hulppost van de hulpverleningsorganisatie zelf. Geef op het evenemententerrein duidelijk aan hoe men de EHBO-post kan bereiken. Voor evenementen met minstens 10.000 deelnemers of bezoekers is een EHBO-post verplicht.

Let op!  Een EHBO-post is niet gratis. Vraag best een offerte aan bij meerdere spelers. De meest gekende spelers zijn Rode Kruis Vlaanderen, Het Vlaamse Kruis, EHBO Vlaanderen en AMS Medical Team. Ook regionaal zijn er nog andere diensten actief.


EHBO-INFO

Elk evenement dient de belangrijkste EHBO-info op minstens één plek op het evenement te verzamelen zodat alle medewerkers deze informatie makkelijk en snel weten te vinden. Het betreft onder andere volgende informatie:
 • navigate_nextDe eerste levensreddende handelingen.
 • navigate_nextNoodnummers.
 • navigate_nextRichtlijnen met betrekking tot wanneer je een ambulance belt en wat je hen vertelt.
 • navigate_nextDe afstand tot de dichtstbijzijnde apotheek, huisarts en het ziekenhuis.

 • Plan Risicomanifestaties (PRIMA)  

  Organiseer je een evenement met meer dan 1.500 bezoekers? Vul dan het Plan Risicomanifestaties (PRIMA) van de FOD Volksgezondheid in. Het PRIMA geeft advies over de inzet van medische middelen. Zo kan het PRIMA adviezen opleggen met betrekking tot het inrichten van het een EHBO-post, het zorgen voor de aanwezigheid van een erkende medische hulpdienst of het voorzien van een automatische externe defibrillator (AED). Enkel wanneer er op je evenement minstens 1.500 personen tegelijk aanwezig zijn, vraagt de FOD Volksgezondheid om het PRIMA-formulier in te vullen.

  Je moet dan de volgende stappen nemen:
  • navigate_nextAls organisator vul je luik 1 tot en met 4 van de PRIMA-vragenlijst in. Je dient het formulier in bij de bevoegde gemeente of provincie.
  • navigate_nextDe noodplanambtenaar van de bevoegde gemeente of provincie kijkt het document na en vult het eventueel aan met extra gegevens van andere disciplines.
  • navigate_nextWanneer het afkappunt (de medische inzet is gelijk aan of minder dan de inzet van een ambulance en/of een verpleegkundige) niet bereikt is, geeft de noodplanambtenaar zelf een beperkt advies.
  • navigate_nextWanneer de medische inzet groter is dan het afkappunt, wordt het document doorgestuurd naar de FOD Volksgezondheid voor verdere analyse.
  • navigate_nextOp basis van de ingebrachte gegevens maakt de FOD Volksgezondheid een simulatie van de medische workload. De workload wordt (in functie van omgevingsvariabelen) omgezet in een preventief medisch dispositief dat aangeeft wat er nodig is om dringende medische hulp op de locatie te verzekeren.
  • navigate_nextDe FOD Volksgezondheid adviseert de autoriteit (burgemeester of gouverneur) over de nodige medische middelen. Opgelet! Het is een advies, geen afdwingbaar iets. De burgemeester of gouverneur hakt uiteindelijk de knoop door.


  BIJKOMENDE MEDISCHE EN GEZONDHEIDSKUNDIGE MAATREGELEN

  Beschrijf in je medisch en gezondheidskundig plan ook nog welke bijkomende maatregelen je neemt om de gezondheid van je bezoekers te waarborgen. Denk hierbij aan maatregelen ter preventie en omgang met alcohol en druggebruik, maar ook maatregelen met betrekking tot (voedsel)hygiëne, afvalverwerking, sanitaire voorzieningen en warm weer. Een uitgebreide omschrijving van bijkomende medische en gezondheidskundige maatregelen kan je vinden onder besmetting, weergerelateerde gezondheidsrisico's, alcoholgerelateerde gezondheidsrisico's, druggerelateerde gezondheidsrisico's, voedselgerelateerde gezondheidsrisico's, en geluidgerelateerde gezondheidsrisico's.

  Wet- en regelgeving?

  Je bent als organisator niet verplicht om een medisch en gezondheidskundig plan op te stellen. Het is wel sterk aangeraden om voor elk evenement een minimale medische inzet te voorzien. Dit betekent de aanwezigheid van minstens één EHBO-koffer en minstens twee medewerkers die EHBO kunnen verlenen. Ook dient de belangrijkste EHBO-informatie voorhanden te zijn. Voor evenementen met minstens 10.000 deelnemers of bezoekers is een EHBO-post wel verplicht. Ook kan vanuit een gemeentelijk veiligheidsoverleg bepaald worden dat een EHBO-post aangewezen is of verplicht is, net zoals de aanwezigheid van een ambulance. Informeer je dus goed op voorhand bij de stad of gemeente waar het evenement plaatsvindt.

  Hoewel de FOD Volksgezondheid vraagt om het Plan Risico Manifestaties (PRIMA) in te vullen als je een evenement organiseert met meer dan 1.500 deelnemers of bezoekers, is er op dit ogenblik geen eenduidige wet- en regelgeving over het verplicht invullen. Neem contact op met de betrokken lokale overheid voor meer informatie over het invullen van het PRIMA.

  Meer weten?

  • navigate_nextMeer informatie over het Plan Risico Manifestaties (PRIMA) vind je hier.

  • navigate_nextEen lijst met door de FOD Volksgezondheid erkende ziekenwagens in de dringende geneeskundige hulpverlening vind je op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

  • navigate_nextEen lijst van organisaties die vormingen en bijscholingen aan hulpverleners geven, vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  • navigate_nextEMTACCS vzw is het Vlaamse kennis- en expertisecentrum Prehospitaal Zorg. Zij organiseren verschillende opleidingen voor elk niveau van hulpverlener. Daarnaast kan je er ook voor het hele pakket van eventhulpverlening terecht. Vanaf de risicoanalyse, tot de selectie & inzet van de juiste hulpverleners & uitrusting, tot de nazorg. Voor meer informatie kan je terecht op hun website.

> Terug naar de lijst

Stel een medisch en gezondheidskundig plan op

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Waar mensen bij elkaar komen, is er een verhoogd risico op ongevallen, maar ook een reële kans dat iemand onwel of ziek wordt. Een uitgewerkt medisch en gezondheidskundig plan, met bijzondere aandacht voor de inzet van medische middelen (personeel en materiaal), is dan ook cruciaal voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de bezoekers van je evenement.

Wat?

In een medisch en gezondheidskundig plan van een evenement staat beschreven (1) welk medisch personeel en materiaal wordt ingezet tijdens het evenement, zodat op elk moment basishulpverlening kan worden geboden, en (2) welke bijkomende medische en gezondheidskundige maatregelen worden genomen om de gezondheid van de bezoekers te waarborgen.

De omvang van dit plan is afhankelijk van de aard en omvang van je evenement. Bij kleine evenementen en bij evenementen met een laag medisch risico, is een eenvoudig plan voldoende. Bij een grootschalig evenement, waar het risico op ongevallen en ziektes veel groter is (bv. een festival in de zomer waar drank aanwezig is), is dit plan aanzienlijk uitgebreider.

Heb in je medisch en gezondheidskundig plan minstens aandacht voor de EHBO-koffer, EHBO-hulpverleners, EHBO-post, EHBO-info en bijkomende medische en gezondheidskundige maatregelen.

EHBO-KOFFER

Een EHBO-koffer bevat EHBO-hulpmiddelen en materialen voor de eerste hulp bij ongelukken. De EHBO-koffer dient in goede staat te verkeren, met volledige inhoud én met de juiste houdbaarheidsdatum. Voorzie minstens één EHBO-koffer op je evenement, ongeacht de omvang van je evenement. Zorg er voor dat al je medewerkers de EHBO-koffer vlot weten te vinden (bv. achter de bar). Voor grootschalige en/of risicovolle evenementen is het aan te raden om meerdere EHBO-koffers te voorzien.

EHBO-HULPVERLENERS

EHBO-hulpverleners hebben een basisvorming voor eerste hulp en eventuele bijscholingen gevolgd. Eerste hulp betekent: alle noodzakelijke handelingen om de gevolgen van een ongeval of een al dan niet traumatische aandoening te beperken en ervoor te zorgen dat de letsels niet erger worden in afwachting van zo nodig gespecialiseerde hulp. Deze hulpverleners hebben dus geleerd hoe ze levensbedreigende aandoeningen moeten herkennen en hoe ze EHBO-principes moeten toepassen in afwachting van bijvoorbeeld een ambulance. Elk evenement moet kunnen garanderen dat minstens twee medewerkers EHBO kunnen verlenen tijdens en na afloop van het evenement, ongeacht de grootte van je evenement. Zorg dat de EHBO-hulpverleners duidelijk zichtbaar zijn, zodat ze makkelijk en snel kunnen worden gevonden. Voor grootschalige en/of risicovolle evenementen is de aanwezigheid van meer EHBO-hulpverleners aan te raden. Ook kan vanuit een gemeentelijk veiligheidsoverleg bepaald worden dat één of meerdere EHBO-hulpverleners aangewezen of verplicht zijn.

EHBO-POST

Een EHBO-post of hulppost is de plaats waar eerstehulpverleners tijdens het evenement hun werkzaamheden uitvoeren. Deze plaats kan zowel een kleedruimte zijn in een eventzaal die wordt ingericht als hulppost, maar evenzeer een aparte tent die wordt geplaatst op het evenemententerrein of een mobiele hulppost van de hulpverleningsorganisatie zelf. Geef op het evenemententerrein duidelijk aan hoe men de EHBO-post kan bereiken. Voor evenementen met minstens 10.000 deelnemers of bezoekers is een EHBO-post verplicht.

Let op!  Een EHBO-post is niet gratis. Vraag best een offerte aan bij meerdere spelers. De meest gekende spelers zijn Rode Kruis Vlaanderen, Het Vlaamse Kruis, EHBO Vlaanderen en AMS Medical Team. Ook regionaal zijn er nog andere diensten actief.


EHBO-INFO

Elk evenement dient de belangrijkste EHBO-info op minstens één plek op het evenement te verzamelen zodat alle medewerkers deze informatie makkelijk en snel weten te vinden. Het betreft onder andere volgende informatie:
 • navigate_nextDe eerste levensreddende handelingen.
 • navigate_nextNoodnummers.
 • navigate_nextRichtlijnen met betrekking tot wanneer je een ambulance belt en wat je hen vertelt.
 • navigate_nextDe afstand tot de dichtstbijzijnde apotheek, huisarts en het ziekenhuis.

 • Plan Risicomanifestaties (PRIMA)  

  Organiseer je een evenement met meer dan 1.500 bezoekers? Vul dan het Plan Risicomanifestaties (PRIMA) van de FOD Volksgezondheid in. Het PRIMA geeft advies over de inzet van medische middelen. Zo kan het PRIMA adviezen opleggen met betrekking tot het inrichten van het een EHBO-post, het zorgen voor de aanwezigheid van een erkende medische hulpdienst of het voorzien van een automatische externe defibrillator (AED). Enkel wanneer er op je evenement minstens 1.500 personen tegelijk aanwezig zijn, vraagt de FOD Volksgezondheid om het PRIMA-formulier in te vullen.

  Je moet dan de volgende stappen nemen:
  • navigate_nextAls organisator vul je luik 1 tot en met 4 van de PRIMA-vragenlijst in. Je dient het formulier in bij de bevoegde gemeente of provincie.
  • navigate_nextDe noodplanambtenaar van de bevoegde gemeente of provincie kijkt het document na en vult het eventueel aan met extra gegevens van andere disciplines.
  • navigate_nextWanneer het afkappunt (de medische inzet is gelijk aan of minder dan de inzet van een ambulance en/of een verpleegkundige) niet bereikt is, geeft de noodplanambtenaar zelf een beperkt advies.
  • navigate_nextWanneer de medische inzet groter is dan het afkappunt, wordt het document doorgestuurd naar de FOD Volksgezondheid voor verdere analyse.
  • navigate_nextOp basis van de ingebrachte gegevens maakt de FOD Volksgezondheid een simulatie van de medische workload. De workload wordt (in functie van omgevingsvariabelen) omgezet in een preventief medisch dispositief dat aangeeft wat er nodig is om dringende medische hulp op de locatie te verzekeren.
  • navigate_nextDe FOD Volksgezondheid adviseert de autoriteit (burgemeester of gouverneur) over de nodige medische middelen. Opgelet! Het is een advies, geen afdwingbaar iets. De burgemeester of gouverneur hakt uiteindelijk de knoop door.


  BIJKOMENDE MEDISCHE EN GEZONDHEIDSKUNDIGE MAATREGELEN

  Beschrijf in je medisch en gezondheidskundig plan ook nog welke bijkomende maatregelen je neemt om de gezondheid van je bezoekers te waarborgen. Denk hierbij aan maatregelen ter preventie en omgang met alcohol en druggebruik, maar ook maatregelen met betrekking tot (voedsel)hygiëne, afvalverwerking, sanitaire voorzieningen en warm weer. Een uitgebreide omschrijving van bijkomende medische en gezondheidskundige maatregelen kan je vinden onder besmetting, weergerelateerde gezondheidsrisico's, alcoholgerelateerde gezondheidsrisico's, druggerelateerde gezondheidsrisico's, voedselgerelateerde gezondheidsrisico's, en geluidgerelateerde gezondheidsrisico's.

  Wet- en regelgeving?

  Je bent als organisator niet verplicht om een medisch en gezondheidskundig plan op te stellen. Het is wel sterk aangeraden om voor elk evenement een minimale medische inzet te voorzien. Dit betekent de aanwezigheid van minstens één EHBO-koffer en minstens twee medewerkers die EHBO kunnen verlenen. Ook dient de belangrijkste EHBO-informatie voorhanden te zijn. Voor evenementen met minstens 10.000 deelnemers of bezoekers is een EHBO-post wel verplicht. Ook kan vanuit een gemeentelijk veiligheidsoverleg bepaald worden dat een EHBO-post aangewezen is of verplicht is, net zoals de aanwezigheid van een ambulance. Informeer je dus goed op voorhand bij de stad of gemeente waar het evenement plaatsvindt.

  Hoewel de FOD Volksgezondheid vraagt om het Plan Risico Manifestaties (PRIMA) in te vullen als je een evenement organiseert met meer dan 1.500 deelnemers of bezoekers, is er op dit ogenblik geen eenduidige wet- en regelgeving over het verplicht invullen. Neem contact op met de betrokken lokale overheid voor meer informatie over het invullen van het PRIMA.

  Meer weten?

  • navigate_nextMeer informatie over het Plan Risico Manifestaties (PRIMA) vind je hier.

  • navigate_nextEen lijst met door de FOD Volksgezondheid erkende ziekenwagens in de dringende geneeskundige hulpverlening vind je op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

  • navigate_nextEen lijst van organisaties die vormingen en bijscholingen aan hulpverleners geven, vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  • navigate_nextEMTACCS vzw is het Vlaamse kennis- en expertisecentrum Prehospitaal Zorg. Zij organiseren verschillende opleidingen voor elk niveau van hulpverlener. Daarnaast kan je er ook voor het hele pakket van eventhulpverlening terecht. Vanaf de risicoanalyse, tot de selectie & inzet van de juiste hulpverleners & uitrusting, tot de nazorg. Voor meer informatie kan je terecht op hun website.

> Terug naar de lijst