Voorzie voldoende, hygiënisch sanitair

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom? 

Het is niet enkel belangrijk om voldoende sanitair aan te bieden om wildplassen (en alle hiermee gepaard gaande ongemakken) te voorkomen, maar ook om hygiënisch sanitair aan te bieden, zodat het risico op de overdracht van micro-organismen (i.e., bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) en ziektekiemen zo klein mogelijk wordt gehouden. Als micro-organismen of ziektekiemen toxines produceren of zich in het lichaam vermenigvuldigen, kan iemand immers ziek worden.

Wat? 

Het aanbieden van voldoende én hygiënisch sanitair bij evenementen is een elementaire service die je als organisator moet aanbieden. Er komen hier echter wel enkele aandachtspunten bij kijken.

VOLDOENDE SANITAIR

Ten eerste, zorg op je evenement voor voldoende toiletten met toiletpapier. Een aantal factoren zijn van belang voor het bepalen van het benodigde aantal toiletten (gebaseerd op de Nederlandse hygiënerichtlijn voor evenementen):
 • navigate_nexthet aantal te verwachten bezoekers
 • navigate_nextde samenstelling van het publiek (mannen/vrouwen/jeugd etc.)
 • navigate_nextde gemiddelde verblijfstijd (dagevenement of meerdaags evenement)
 • navigate_nexthet soort evenement (vanwege het gedragspatroon)
 • navigate_nexthet type toiletten (toiletten op waterspoeling of mobiele toiletten) dat wordt gebruikt
 • navigate_nextde verwachte piekdrukte (bijvoorbeeld: zijn er pauzes tijdens een optreden?)
 • navigate_nexthet consumptiegedrag (wordt er veel gedronken?)

Tip! Een veelgebruikte, simpele richtlijn voor het bepalen van het aantal benodigde toiletten is het voorzien van één toilet per 100 gelijktijdige aanwezige bezoekers en/of deelnemers. Hiervan mag maximaal 25% van het totaal aantal toiletten bestaan uit urinoirs.


Houd ook volgende aandachtspunten in het achterhoofd bij het bepalen van het aantal toiletten:
 • navigate_nextZorg voor één of meerdere gehandicaptentoiletten (inclusief faciliteiten).
 • navigate_nextZorg dat de toiletten zich op loopafstand van het evenement bevinden.
 • navigate_nextZorg dat de toiletten goed zichtbaar, herkenbaar en verlicht te zijn.
 • navigate_nextZorg dat de toiletten minstens tweemaal per dag schoongemaakt worden – voorzie hiervoor medewerkers – en vergeet daarbij vooral de oppervlakten niet die veelvuldig aangeraakt worden zoals spoelknoppen, klinken, kranen, …
 • navigate_nextVoorzie toezicht aan het toilet.
 • navigate_nextZorg in de directe nabijheid van de toiletten voor voldoende wastafels met stromend water en vloeibare zeep.
 • navigate_nextDenk op voorhand na over het tussentijds legen van de mobiele toiletten en de lange wachtrijen aan de toiletten.

HYGIËNISCH SANITAIR

Ten tweede, biedt niet enkel voldoende maar ook hygiënisch sanitair aan. Dit kan je doen door het sanitair regelmatig schoon te maken en/of te desinfecteren. Start met het verwijderen van stof en vuil door te stofzuigen of te dweilen. Zo verdwijnen de meeste ziekteverwekkers. Bij het schoonmaken gelden de volgende algemene regels (gebaseerd op de Nederlandse hygiënerichtlijn voor evenementen):
 • navigate_nextMaak eerst ‘droog’ schoon (afstoffen, stofzuigen) en daarna ‘nat’ (vochtig doekje, stomen, dweilen).
 • navigate_nextMaak schoon van ‘schoon’ naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’.
 • navigate_nextMaak alleen schoon met middelen die ook daadwerkelijk als schoonmaakmiddel worden verkocht, zoals een allesreiniger. Gebruik de middelen volgens de instructies op de verpakking.
 • navigate_nextMeng schoonmaakmiddelen nooit met andere middelen.
 • navigate_nextDraag handschoenen bij het schoonmaken van voorwerpen of oppervlakken waar lichaamsvloeistoffen op (kunnen) zitten. Kan uw gewone kleding bij het schoonmaken in contact komen met lichaamsvloeistoffen? Draag dan ook een wegwerpschort. Gooi wegwerphandschoenen en het wegwerpschort weg na het schoonmaken. Draag een veiligheidsbril wanneer er risico is op spatten.
 • navigate_nextConcentreer de inspanning op oppervlakten die veelvuldig door personen worden aangeraakt: zo zijn de spoelknop en de klink van een toiletdeur belangrijker dan de toiletbril. Andere veelvuldig aangeraakte oppervlakten zijn onder meer kranen.

Tip! Zorg ervoor dat iedereen die schoonmaakt een instructie krijgt over de manier van schoonmaken en de middelen die ze hiervoor moeten gebruiken. Stel eventueel een schoonmaakschema op zodat zeker niets wordt overgeslagen. Beschrijf in dit schema hoe vaak elk onderdeel of elke plaats schoongemaakt moet worden en op welke manier.


Zeer zelden is desinfecteren of ontsmetten nodig na het schoonmaken van voorwerpen en oppervlakken. Desinfecteren is het thermisch of chemisch doden of inactiveren van micro-organismen waarbij het aantal micro-organismen wordt teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Zeer belangrijk is om alleen te desinfecteren als er eerst is schoongemaakt. Bovendien is het in feite alleen nodig in het geval van zichtbaar met lichaamsvochten besmeurde oppervlakten. Bij het desinfecteren gelden de volgende algemene regels (gebaseerd op de Nederlandse hygiënerichtlijn voor evenementen):
 • navigate_nextDesinfecteer een oppervlak of materiaal als er bloed of een andere lichaamsvloeistof met zichtbare bloedsporen op zit.
 • navigate_nextRespecteer de contacttijden beschreven door de fabrikant om tot een optimale ontsmetting te komen.
 • navigate_nextDraag bij het desinfecteren altijd wegwerphandschoenen en was de handen na afloop met water en zeep. Draag ook een wegwerpschort als uw kleding vervuild kan raken met het bloed.
 • navigate_nextDesinfecteer alleen met middelen die zijn toegelaten door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
 • navigate_nextGebruik een desinfecterend middel altijd volgens de gebruiksaanwijzing.
 • navigate_nextMeng een desinfecterend middel nooit met andere (schoonmaak)middelen.

Wet- en regelgeving?

Rond het voorzien van hygiënisch sanitair en hiermee samenhangend het opstellen van schoonmaakrichtlijnen is er geen wet- of regelgeving. Het volgen van internationale regels of guidelines (bv. “Hygiënerichtlijnen voor evenementen” door het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, of The Purple Guide) betekent wel een belangrijke meerwaarde voor de veiligheid en gezondheid van je bezoekers en is dus aan te raden.

Meer weten? 

 • navigate_nextDe Nederlandse hygiënerichtlijn voor evenementen geeft een overzicht van de minimale hygiëne-eisen waar evenementen in Nederland aan moeten voldoen. Het is dus een hulpmiddel om de hygiëne op een evenement in Nederland vorm te geven. In de eerste plaats is deze hygiënerichtlijn geschreven voor organisatoren van evenementen, omdat zij rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor een zo gezond mogelijke omgeving voor zowel de bezoeker als de medewerker.

 • navigate_nextDe Event Safety Guide of Purple Guide is het standaardwerk voor de overheid en de evenementenbranche in Groot-Brittannië. De gids is gebaseerd op good practices uit de evenementenbranche en is doorheen de jaren verder versterkt met wetenschappelijke inzichten en nieuwe ervaringen.

> Terug naar de lijst

Voorzie voldoende, hygiënisch sanitair

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom? 

Het is niet enkel belangrijk om voldoende sanitair aan te bieden om wildplassen (en alle hiermee gepaard gaande ongemakken) te voorkomen, maar ook om hygiënisch sanitair aan te bieden, zodat het risico op de overdracht van micro-organismen (i.e., bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) en ziektekiemen zo klein mogelijk wordt gehouden. Als micro-organismen of ziektekiemen toxines produceren of zich in het lichaam vermenigvuldigen, kan iemand immers ziek worden.

Wat? 

Het aanbieden van voldoende én hygiënisch sanitair bij evenementen is een elementaire service die je als organisator moet aanbieden. Er komen hier echter wel enkele aandachtspunten bij kijken.

VOLDOENDE SANITAIR

Ten eerste, zorg op je evenement voor voldoende toiletten met toiletpapier. Een aantal factoren zijn van belang voor het bepalen van het benodigde aantal toiletten (gebaseerd op de Nederlandse hygiënerichtlijn voor evenementen):
 • navigate_nexthet aantal te verwachten bezoekers
 • navigate_nextde samenstelling van het publiek (mannen/vrouwen/jeugd etc.)
 • navigate_nextde gemiddelde verblijfstijd (dagevenement of meerdaags evenement)
 • navigate_nexthet soort evenement (vanwege het gedragspatroon)
 • navigate_nexthet type toiletten (toiletten op waterspoeling of mobiele toiletten) dat wordt gebruikt
 • navigate_nextde verwachte piekdrukte (bijvoorbeeld: zijn er pauzes tijdens een optreden?)
 • navigate_nexthet consumptiegedrag (wordt er veel gedronken?)

Tip! Een veelgebruikte, simpele richtlijn voor het bepalen van het aantal benodigde toiletten is het voorzien van één toilet per 100 gelijktijdige aanwezige bezoekers en/of deelnemers. Hiervan mag maximaal 25% van het totaal aantal toiletten bestaan uit urinoirs.


Houd ook volgende aandachtspunten in het achterhoofd bij het bepalen van het aantal toiletten:
 • navigate_nextZorg voor één of meerdere gehandicaptentoiletten (inclusief faciliteiten).
 • navigate_nextZorg dat de toiletten zich op loopafstand van het evenement bevinden.
 • navigate_nextZorg dat de toiletten goed zichtbaar, herkenbaar en verlicht te zijn.
 • navigate_nextZorg dat de toiletten minstens tweemaal per dag schoongemaakt worden – voorzie hiervoor medewerkers – en vergeet daarbij vooral de oppervlakten niet die veelvuldig aangeraakt worden zoals spoelknoppen, klinken, kranen, …
 • navigate_nextVoorzie toezicht aan het toilet.
 • navigate_nextZorg in de directe nabijheid van de toiletten voor voldoende wastafels met stromend water en vloeibare zeep.
 • navigate_nextDenk op voorhand na over het tussentijds legen van de mobiele toiletten en de lange wachtrijen aan de toiletten.

HYGIËNISCH SANITAIR

Ten tweede, biedt niet enkel voldoende maar ook hygiënisch sanitair aan. Dit kan je doen door het sanitair regelmatig schoon te maken en/of te desinfecteren. Start met het verwijderen van stof en vuil door te stofzuigen of te dweilen. Zo verdwijnen de meeste ziekteverwekkers. Bij het schoonmaken gelden de volgende algemene regels (gebaseerd op de Nederlandse hygiënerichtlijn voor evenementen):
 • navigate_nextMaak eerst ‘droog’ schoon (afstoffen, stofzuigen) en daarna ‘nat’ (vochtig doekje, stomen, dweilen).
 • navigate_nextMaak schoon van ‘schoon’ naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’.
 • navigate_nextMaak alleen schoon met middelen die ook daadwerkelijk als schoonmaakmiddel worden verkocht, zoals een allesreiniger. Gebruik de middelen volgens de instructies op de verpakking.
 • navigate_nextMeng schoonmaakmiddelen nooit met andere middelen.
 • navigate_nextDraag handschoenen bij het schoonmaken van voorwerpen of oppervlakken waar lichaamsvloeistoffen op (kunnen) zitten. Kan uw gewone kleding bij het schoonmaken in contact komen met lichaamsvloeistoffen? Draag dan ook een wegwerpschort. Gooi wegwerphandschoenen en het wegwerpschort weg na het schoonmaken. Draag een veiligheidsbril wanneer er risico is op spatten.
 • navigate_nextConcentreer de inspanning op oppervlakten die veelvuldig door personen worden aangeraakt: zo zijn de spoelknop en de klink van een toiletdeur belangrijker dan de toiletbril. Andere veelvuldig aangeraakte oppervlakten zijn onder meer kranen.

Tip! Zorg ervoor dat iedereen die schoonmaakt een instructie krijgt over de manier van schoonmaken en de middelen die ze hiervoor moeten gebruiken. Stel eventueel een schoonmaakschema op zodat zeker niets wordt overgeslagen. Beschrijf in dit schema hoe vaak elk onderdeel of elke plaats schoongemaakt moet worden en op welke manier.


Zeer zelden is desinfecteren of ontsmetten nodig na het schoonmaken van voorwerpen en oppervlakken. Desinfecteren is het thermisch of chemisch doden of inactiveren van micro-organismen waarbij het aantal micro-organismen wordt teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Zeer belangrijk is om alleen te desinfecteren als er eerst is schoongemaakt. Bovendien is het in feite alleen nodig in het geval van zichtbaar met lichaamsvochten besmeurde oppervlakten. Bij het desinfecteren gelden de volgende algemene regels (gebaseerd op de Nederlandse hygiënerichtlijn voor evenementen):
 • navigate_nextDesinfecteer een oppervlak of materiaal als er bloed of een andere lichaamsvloeistof met zichtbare bloedsporen op zit.
 • navigate_nextRespecteer de contacttijden beschreven door de fabrikant om tot een optimale ontsmetting te komen.
 • navigate_nextDraag bij het desinfecteren altijd wegwerphandschoenen en was de handen na afloop met water en zeep. Draag ook een wegwerpschort als uw kleding vervuild kan raken met het bloed.
 • navigate_nextDesinfecteer alleen met middelen die zijn toegelaten door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
 • navigate_nextGebruik een desinfecterend middel altijd volgens de gebruiksaanwijzing.
 • navigate_nextMeng een desinfecterend middel nooit met andere (schoonmaak)middelen.

Wet- en regelgeving?

Rond het voorzien van hygiënisch sanitair en hiermee samenhangend het opstellen van schoonmaakrichtlijnen is er geen wet- of regelgeving. Het volgen van internationale regels of guidelines (bv. “Hygiënerichtlijnen voor evenementen” door het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, of The Purple Guide) betekent wel een belangrijke meerwaarde voor de veiligheid en gezondheid van je bezoekers en is dus aan te raden.

Meer weten? 

 • navigate_nextDe Nederlandse hygiënerichtlijn voor evenementen geeft een overzicht van de minimale hygiëne-eisen waar evenementen in Nederland aan moeten voldoen. Het is dus een hulpmiddel om de hygiëne op een evenement in Nederland vorm te geven. In de eerste plaats is deze hygiënerichtlijn geschreven voor organisatoren van evenementen, omdat zij rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor een zo gezond mogelijke omgeving voor zowel de bezoeker als de medewerker.

 • navigate_nextDe Event Safety Guide of Purple Guide is het standaardwerk voor de overheid en de evenementenbranche in Groot-Brittannië. De gids is gebaseerd op good practices uit de evenementenbranche en is doorheen de jaren verder versterkt met wetenschappelijke inzichten en nieuwe ervaringen.

> Terug naar de lijst