Zorg dat de wet- en regelgeving met betrekking tot de organisatie van een event op of langs open water wordt nageleefd

Wie?

Verplicht voor elk evenement op of langs open water.

Waarom?

Zwemmen in open water houdt bepaalde risico’s in, meer dan zwemmen in een zwembad. Indien zwemmen in open water is toegestaan, is het dus enorm belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van de bezoekers dat het water in de zwem- en recreatiezones voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen.

Wat?

Indien je op het openbaar domein een evenement of recreatieve activiteit organiseert op of langs een onbevaarbare waterweg in het Vlaamse gewest, neem je best contact op met de beheerders van deze waterlopen. Afhankelijk van de activiteit is al dan niet een toelating van de bevoegde waterbeheerder vereist. Indien je op het openbaar domein een evenement of recreatieve activiteit organiseert op of langs een bevaarbare waterweg moet je een toelating of vergunning aanvragen of een huurovereenkomst afsluiten. Concreet zit het zo:
 • navigate_nextVoor niet-commerciële evenementen (waterski, roei- en kajakwedstrijden, triatlon, barbecue, fietstocht met volgwagen, …) moet je een toelating of vergunning hebben van De Vlaamse Waterweg nv.

 • navigate_nextVoor commerciële evenementen moet je een huurovereenkomst afsluiten.

LOCATIE NIET AANGEDUID ALS ZWEMWATER

Wanneer je je bezoekers toelating geeft om tijdens het evenement te zwemmen op een locatie die niet aangeduid is als zwemwater, ben je verplicht als organisator om bijkomende maatregelen te nemen:
 • navigate_nextVraag toestemming aan de burgemeester indien het een eenmalig evenement betreft.

 • navigate_next Informeer de betrokken waterloopbeheerder over het evenement en vraag advies. Vraag hierbij zeker na of er afvalwaterlozingen, overstorten en koelwaterlozingen zijn in de buurt van het traject van de activiteit.
  • navigate_nextInformeer bij Waterwegen en Zeekanaal nv of De Vlaamse Waterweg nv of het een bevaarbare waterloop is.
  • navigate_nextInformeer bij de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) of het een onbevaarbare waterloop is van 1e categorie. Let wel, de VMM adviseert om niet te zwemmen in deze waterlopen omdat ze hiervoor niet zijn ingericht.
  • navigate_nextInformeer respectievelijk bij het provinciebestuur of gemeentebestuur indien het een onbevaarbare waterloop van 2e of 3e categorie betreft.

 • navigate_nextDe organisator van het evenement is zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de nodige analysen door een erkend privé-laboratorium.

LOCATIE AANGEDUID ALS ZWEMWATER

Wanneer je je bezoekers toelating geeft om tijdens het evenement te zwemmen op een locatie die aangeduid is als zwemwater, moet je als organisator geen bijkomende maatregelen nemen. De VMM controleert (in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid) het zwemwater aan de kust en in de zwem- en recreatievijvers in het binnenland. Het zwemwater aan de zee wordt in de zomer gemiddeld anderhalve keer per week onderzocht. De openbare zwemvijvers worden vanaf mei wekelijks gecontroleerd, onder andere op het voorkomen van blauwalgen. Het water van de recreatievijvers wordt om de twee weken onderzocht. Let wel, in recreatievijvers mag niet gezwommen worden.

Wet- en regelgeving?

Indien je een evenement organiseert op of langs open water (al dan niet op een locatie die aangeduid als zwemwater), ben je als organisator verplicht om bovenstaande wet -en regelgeving hieromtrent na te leven.

Meer weten?

 • navigate_nextDe Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in Vlaanderen. Meer info over o.a. het aanvragen van toelatingen en vergunningen, vind je op de website van De Vlaamse Waterweg.

 • navigate_nextDe VMM beheert in Vlaanderen de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie. De andere onbevaarbare waterlopen worden beheerd door de provincie, de gemeente of door polders en wateringen. Via de website van de VMM kan je nagaan wie de beheerder is van de waterlopen.

 • navigate_nextDe specifieke richtlijnen voor monstername en analyse en de lijst van erkende labo’s voor het uitvoeren van de nodige analyses vind je ook terug op de website van de VMM.

 • navigate_nextWil je weten waar veilig kan worden gezwommen of met een bootje kan worden gevaren? Raadpleeg dan de overzichtskaart van de waterkwaliteit van kustwater of vijvers in je buurt.

 • navigate_nextOp kwaliteitzwemwater.be vind je ook het online meldpunt 'Kwaliteit Zwemwater' voor vragen over veilig zwemmen of de kwaliteit van het zwemwater, gezondheidstips voor warme dagen en een overzicht van vaak voorkomende klachten.

 • navigate_nextTer informatie: op de website van IKWV en op de informatieborden (als de redders aanwezig zijn) die je op het strand terugvindt, kan je de zwemwaterkwaliteit van de zee zien. Deze wordt aangeduid d.m.v. een rode, grijze of blauwe smiley. Openingsperiodes van de verschillende badzones aan zee zijn hier ook te raadplegen.

> Terug naar de lijst

Zorg dat de wet- en regelgeving met betrekking tot de organisatie van een event op of langs open water wordt nageleefd

Wie?

Verplicht voor elk evenement op of langs open water.

Waarom?

Zwemmen in open water houdt bepaalde risico’s in, meer dan zwemmen in een zwembad. Indien zwemmen in open water is toegestaan, is het dus enorm belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van de bezoekers dat het water in de zwem- en recreatiezones voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen.

Wat?

Indien je op het openbaar domein een evenement of recreatieve activiteit organiseert op of langs een onbevaarbare waterweg in het Vlaamse gewest, neem je best contact op met de beheerders van deze waterlopen. Afhankelijk van de activiteit is al dan niet een toelating van de bevoegde waterbeheerder vereist. Indien je op het openbaar domein een evenement of recreatieve activiteit organiseert op of langs een bevaarbare waterweg moet je een toelating of vergunning aanvragen of een huurovereenkomst afsluiten. Concreet zit het zo:
 • navigate_nextVoor niet-commerciële evenementen (waterski, roei- en kajakwedstrijden, triatlon, barbecue, fietstocht met volgwagen, …) moet je een toelating of vergunning hebben van De Vlaamse Waterweg nv.

 • navigate_nextVoor commerciële evenementen moet je een huurovereenkomst afsluiten.

LOCATIE NIET AANGEDUID ALS ZWEMWATER

Wanneer je je bezoekers toelating geeft om tijdens het evenement te zwemmen op een locatie die niet aangeduid is als zwemwater, ben je verplicht als organisator om bijkomende maatregelen te nemen:
 • navigate_nextVraag toestemming aan de burgemeester indien het een eenmalig evenement betreft.

 • navigate_next Informeer de betrokken waterloopbeheerder over het evenement en vraag advies. Vraag hierbij zeker na of er afvalwaterlozingen, overstorten en koelwaterlozingen zijn in de buurt van het traject van de activiteit.
  • navigate_nextInformeer bij Waterwegen en Zeekanaal nv of De Vlaamse Waterweg nv of het een bevaarbare waterloop is.
  • navigate_nextInformeer bij de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) of het een onbevaarbare waterloop is van 1e categorie. Let wel, de VMM adviseert om niet te zwemmen in deze waterlopen omdat ze hiervoor niet zijn ingericht.
  • navigate_nextInformeer respectievelijk bij het provinciebestuur of gemeentebestuur indien het een onbevaarbare waterloop van 2e of 3e categorie betreft.

 • navigate_nextDe organisator van het evenement is zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de nodige analysen door een erkend privé-laboratorium.

LOCATIE AANGEDUID ALS ZWEMWATER

Wanneer je je bezoekers toelating geeft om tijdens het evenement te zwemmen op een locatie die aangeduid is als zwemwater, moet je als organisator geen bijkomende maatregelen nemen. De VMM controleert (in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid) het zwemwater aan de kust en in de zwem- en recreatievijvers in het binnenland. Het zwemwater aan de zee wordt in de zomer gemiddeld anderhalve keer per week onderzocht. De openbare zwemvijvers worden vanaf mei wekelijks gecontroleerd, onder andere op het voorkomen van blauwalgen. Het water van de recreatievijvers wordt om de twee weken onderzocht. Let wel, in recreatievijvers mag niet gezwommen worden.

Wet- en regelgeving?

Indien je een evenement organiseert op of langs open water (al dan niet op een locatie die aangeduid als zwemwater), ben je als organisator verplicht om bovenstaande wet -en regelgeving hieromtrent na te leven.

Meer weten?

 • navigate_nextDe Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in Vlaanderen. Meer info over o.a. het aanvragen van toelatingen en vergunningen, vind je op de website van De Vlaamse Waterweg.

 • navigate_nextDe VMM beheert in Vlaanderen de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie. De andere onbevaarbare waterlopen worden beheerd door de provincie, de gemeente of door polders en wateringen. Via de website van de VMM kan je nagaan wie de beheerder is van de waterlopen.

 • navigate_nextDe specifieke richtlijnen voor monstername en analyse en de lijst van erkende labo’s voor het uitvoeren van de nodige analyses vind je ook terug op de website van de VMM.

 • navigate_nextWil je weten waar veilig kan worden gezwommen of met een bootje kan worden gevaren? Raadpleeg dan de overzichtskaart van de waterkwaliteit van kustwater of vijvers in je buurt.

 • navigate_nextOp kwaliteitzwemwater.be vind je ook het online meldpunt 'Kwaliteit Zwemwater' voor vragen over veilig zwemmen of de kwaliteit van het zwemwater, gezondheidstips voor warme dagen en een overzicht van vaak voorkomende klachten.

 • navigate_nextTer informatie: op de website van IKWV en op de informatieborden (als de redders aanwezig zijn) die je op het strand terugvindt, kan je de zwemwaterkwaliteit van de zee zien. Deze wordt aangeduid d.m.v. een rode, grijze of blauwe smiley. Openingsperiodes van de verschillende badzones aan zee zijn hier ook te raadplegen.

> Terug naar de lijst