Zorg voor voldoende verluchting en ventilatie van je eventzaal

Wie?

Aan te raden voor elk evenement met indooractiviteiten.

Waarom?

Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Wanneer er te weinig geventileerd of verlucht wordt, kan de hoeveelheid luchtverontreiniging of vocht in een ruimte zodanig oplopen dat het de gezondheid schaadt. Ventileren en verluchten helpt daarnaast ook om de overdracht van virussen zoals COVID-19 en sommige bacteriën, te beperken. Zorgen voor verse lucht is namelijk een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen.

Wat?

VENTILEREN

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Met andere woorden: je laat de vervuilde binnenlucht naar buiten stromen en vervangt ze door minder verontreinigde buitenlucht. Door op een goede, continue manier te ventileren, verbeter je de kwaliteit van het binnenmilieu en bescherm je je gezondheid (Instituut Gezond Leven, 2023).

Houd bij ventileren volgende aandachtspunten in je achterhoofd (Instituut Gezond Leven, 2023):
 • navigate_nextGebruik ventilatieopeningen waarvoor ze bedoeld zijn en sluit ze niet af.
 • navigate_nextZorg dat de ventilatieroosters schoon zijn: maak ze open en verwijder stof en vuil.
 • navigate_nextGebruik bestaande ventilatiesystemen correct: ventilatiesystemen zijn zo ontworpen en ingesteld om een ruimte of gebouw optimaal te ventileren. Doe je dit niet volgens de voorschriften van de installateur, dan kan de binnenmilieukwaliteit slechter worden.
 • navigate_nextOnderhoud de ventilatiesystemen: een slecht werkend systeem kan de lucht slechter maken in plaats van beter.
 • navigate_nextDimensioneer de ventilatie zo dat je bij de voorziene bezetting van het (indoor)evenement een maximale CO2-concentratie van bij voorkeur 900 ppm niet overschrijdt, en zeker nooit 1200 ppm.

VERLUCHTEN

Verluchten is het wijd openzetten van de ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht. Zo creëer je een korte, maar grote ‘frisse’ luchtstroom. Verlucht enkel wanneer nodig, bijvoorbeeld bij veel volk. Zet de verwarming laag of af tijdens het verluchten (Instituut Gezond Leven, 2023).

METEN

Om na te gaan of de ventilatie en verluchting volstaat bij de beoogde bezettingsgraad, kan een CO2-meting worden uitgevoerd. Het CO2-gehalte in de lucht meet je met een CO2-meter die het gehalte in parts per million (ppm) aangeeft. De CO2-meter moet geïnstalleerd zijn op een centrale plaats, en niet naast een deur, raam of andere openingen die regelmatig of langdurig geopend zijn, noch in de nabijheid van de luchttoevoer van een ventilatiesysteem.

Stel tot slot ook een actieplan op om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Beschrijf in dit actieplan de te nemen maatregelen zodra de gemeten waarden 900 ppm overstijgen.

Wet- en regelgeving?

Voor nieuwe gebouwen geldt de regelgeving rond energieprestatie en binnenklimaat (EPB) sinds 2006, gekoppeld aan de bouwvergunning, ventilatie-eisen voor (niet-)residentiële gebouwen. Voor niet-residentiële gebouwen wordt het vereiste ventilatiedebiet bepaald op basis van de IDA-classificatie. Zij moeten minstens aan IDA 3, ‘aanvaardbare binnenluchtkwaliteit’, voldoen.

Daarnaast is er ook de federale wet van 6/11/2022 voor binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn. Hoewel er momenteel nog geen onmiddellijke verplichtingen zijn en de referentieniveaus voor CO2 indicatief en niet-bindend zijn, gaan er wel toekomstige verplichtingen komen en is het dus nu reeds aan te raden om je eventzaal voldoende te ventileren en je te houden aan de referentieniveaus voor CO2.

Meer weten?

 • navigate_nextIn de Vlaamse folder 'Ventileren en verluchten - Woon gezond, geef lucht aan je huis!’ kan je tips en illustraties vinden voor het ventileren en verluchten van je huis of gebouw.

 • navigate_nextOp event-confederation.be vind je een uitgebreide FAQ die duidelijkheid verschaft over het gebruik van CO2-meters en ventilatiesystemen in eventlocaties en tijdens evenementen (ter bestrijding van covid-19).

 • navigate_nextOp health.belgium.be vind je meer info over de federale wet van 6/11/2022 voor binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn en FAQ rond de wetgeving.

> Terug naar de lijst

Zorg voor voldoende verluchting en ventilatie van je eventzaal

Wie?

Aan te raden voor elk evenement met indooractiviteiten.

Waarom?

Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Wanneer er te weinig geventileerd of verlucht wordt, kan de hoeveelheid luchtverontreiniging of vocht in een ruimte zodanig oplopen dat het de gezondheid schaadt. Ventileren en verluchten helpt daarnaast ook om de overdracht van virussen zoals COVID-19 en sommige bacteriën, te beperken. Zorgen voor verse lucht is namelijk een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen.

Wat?

VENTILEREN

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Met andere woorden: je laat de vervuilde binnenlucht naar buiten stromen en vervangt ze door minder verontreinigde buitenlucht. Door op een goede, continue manier te ventileren, verbeter je de kwaliteit van het binnenmilieu en bescherm je je gezondheid (Instituut Gezond Leven, 2023).

Houd bij ventileren volgende aandachtspunten in je achterhoofd (Instituut Gezond Leven, 2023):
 • navigate_nextGebruik ventilatieopeningen waarvoor ze bedoeld zijn en sluit ze niet af.
 • navigate_nextZorg dat de ventilatieroosters schoon zijn: maak ze open en verwijder stof en vuil.
 • navigate_nextGebruik bestaande ventilatiesystemen correct: ventilatiesystemen zijn zo ontworpen en ingesteld om een ruimte of gebouw optimaal te ventileren. Doe je dit niet volgens de voorschriften van de installateur, dan kan de binnenmilieukwaliteit slechter worden.
 • navigate_nextOnderhoud de ventilatiesystemen: een slecht werkend systeem kan de lucht slechter maken in plaats van beter.
 • navigate_nextDimensioneer de ventilatie zo dat je bij de voorziene bezetting van het (indoor)evenement een maximale CO2-concentratie van bij voorkeur 900 ppm niet overschrijdt, en zeker nooit 1200 ppm.

VERLUCHTEN

Verluchten is het wijd openzetten van de ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht. Zo creëer je een korte, maar grote ‘frisse’ luchtstroom. Verlucht enkel wanneer nodig, bijvoorbeeld bij veel volk. Zet de verwarming laag of af tijdens het verluchten (Instituut Gezond Leven, 2023).

METEN

Om na te gaan of de ventilatie en verluchting volstaat bij de beoogde bezettingsgraad, kan een CO2-meting worden uitgevoerd. Het CO2-gehalte in de lucht meet je met een CO2-meter die het gehalte in parts per million (ppm) aangeeft. De CO2-meter moet geïnstalleerd zijn op een centrale plaats, en niet naast een deur, raam of andere openingen die regelmatig of langdurig geopend zijn, noch in de nabijheid van de luchttoevoer van een ventilatiesysteem.

Stel tot slot ook een actieplan op om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Beschrijf in dit actieplan de te nemen maatregelen zodra de gemeten waarden 900 ppm overstijgen.

Wet- en regelgeving?

Voor nieuwe gebouwen geldt de regelgeving rond energieprestatie en binnenklimaat (EPB) sinds 2006, gekoppeld aan de bouwvergunning, ventilatie-eisen voor (niet-)residentiële gebouwen. Voor niet-residentiële gebouwen wordt het vereiste ventilatiedebiet bepaald op basis van de IDA-classificatie. Zij moeten minstens aan IDA 3, ‘aanvaardbare binnenluchtkwaliteit’, voldoen.

Daarnaast is er ook de federale wet van 6/11/2022 voor binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn. Hoewel er momenteel nog geen onmiddellijke verplichtingen zijn en de referentieniveaus voor CO2 indicatief en niet-bindend zijn, gaan er wel toekomstige verplichtingen komen en is het dus nu reeds aan te raden om je eventzaal voldoende te ventileren en je te houden aan de referentieniveaus voor CO2.

Meer weten?

 • navigate_nextIn de Vlaamse folder 'Ventileren en verluchten - Woon gezond, geef lucht aan je huis!’ kan je tips en illustraties vinden voor het ventileren en verluchten van je huis of gebouw.

 • navigate_nextOp event-confederation.be vind je een uitgebreide FAQ die duidelijkheid verschaft over het gebruik van CO2-meters en ventilatiesystemen in eventlocaties en tijdens evenementen (ter bestrijding van covid-19).

 • navigate_nextOp health.belgium.be vind je meer info over de federale wet van 6/11/2022 voor binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn en FAQ rond de wetgeving.

> Terug naar de lijst