Zet open water voldoende af en plaats duidelijke signalisatie

Wie?

Aan te raden voor elk evenement op of langs open water.

Waarom?

Om het risico op ongevallen of incidenten zo laag mogelijk te houden en de veiligheid van de bezoeker te waarborgen, is het ontzettend belangrijk dat open water voldoende wordt afgezet en dat duidelijke signalisatie langs open water wordt geplaatst.

Wat?

Of bezoekers nu toelating krijgen om te zwemmen of niet, je moet in elk geval verschillende, bijkomende maatregelen nemen.

INDIEN BEZOEKERS WEL TOELATING KRIJGEN OM TE ZWEMMEN
 • navigate_nextZet water waar niet mag worden gezwommen voldoende af
  Om een goed overzicht te bewaren is het belangrijk dat wordt nagegaan waar het veilig is om te zwemmen en waar niet. Je kan hekwerk plaatsen rondom water waar niet mag worden gezwommen.


 • navigate_nextVoorzie signalisatie langs het open water
  Plaats borden aan de waterrand, zodat het duidelijk is waar en wanneer mag worden gezwommen. Je kan ook gebruikmaken van gekleurde vlaggen om dit duidelijk te maken.

INDIEN BEZOEKERS GEEN TOELATING KRIJGEN OM TE ZWEMMEN
 • navigate_nextZet al het open water voldoende af
  Het is ontzettend belangrijk om het open water voldoende af te zetten om ongevallen te vermijden. Je kan hekken plaatsen rondom het water zodat bezoekers niet de mogelijkheid hebben om met het open water in aanraking te komen.

 • navigate_nextVoorzie signalisatie langs al het open water
  Plaats verbodsborden aan de waterrand, zodat het duidelijk is dat zwemmen in het open water overal en altijd verboden is. Je kan ook gebruikmaken van rode vlaggen of andere signalisatie.

Let op! Hou er tot slot rekening mee dat vaak andere richtlijnen gelden voor ‘gewone’ open water-zwemgelegenheden versus de zee. Aan zee mag er enkel gezwommen worden in de afgebakende zwemzones. Op al de overige locaties is zwemmen er verboden. Een evenement met zwemmogelijkheid zal dan ook in een zwemzone moeten doorgaan. In dat geval heb je ook steeds toestemming nodig van het gemeentebestuur alsook van de FOD Mobiliteit (die hiervoor vergunningen aflevert).


Wet- en regelgeving?

Het is niet bij wet verplicht om open water voldoende af te zetten en duidelijke signalisatie te plaatsen, maar wel aan te raden om de veiligheid van je bezoekers te garanderen.

> Terug naar de lijst

Zet open water voldoende af en plaats duidelijke signalisatie

Wie?

Aan te raden voor elk evenement op of langs open water.

Waarom?

Om het risico op ongevallen of incidenten zo laag mogelijk te houden en de veiligheid van de bezoeker te waarborgen, is het ontzettend belangrijk dat open water voldoende wordt afgezet en dat duidelijke signalisatie langs open water wordt geplaatst.

Wat?

Of bezoekers nu toelating krijgen om te zwemmen of niet, je moet in elk geval verschillende, bijkomende maatregelen nemen.

INDIEN BEZOEKERS WEL TOELATING KRIJGEN OM TE ZWEMMEN
 • navigate_nextZet water waar niet mag worden gezwommen voldoende af
  Om een goed overzicht te bewaren is het belangrijk dat wordt nagegaan waar het veilig is om te zwemmen en waar niet. Je kan hekwerk plaatsen rondom water waar niet mag worden gezwommen.


 • navigate_nextVoorzie signalisatie langs het open water
  Plaats borden aan de waterrand, zodat het duidelijk is waar en wanneer mag worden gezwommen. Je kan ook gebruikmaken van gekleurde vlaggen om dit duidelijk te maken.

INDIEN BEZOEKERS GEEN TOELATING KRIJGEN OM TE ZWEMMEN
 • navigate_nextZet al het open water voldoende af
  Het is ontzettend belangrijk om het open water voldoende af te zetten om ongevallen te vermijden. Je kan hekken plaatsen rondom het water zodat bezoekers niet de mogelijkheid hebben om met het open water in aanraking te komen.

 • navigate_nextVoorzie signalisatie langs al het open water
  Plaats verbodsborden aan de waterrand, zodat het duidelijk is dat zwemmen in het open water overal en altijd verboden is. Je kan ook gebruikmaken van rode vlaggen of andere signalisatie.

Let op! Hou er tot slot rekening mee dat vaak andere richtlijnen gelden voor ‘gewone’ open water-zwemgelegenheden versus de zee. Aan zee mag er enkel gezwommen worden in de afgebakende zwemzones. Op al de overige locaties is zwemmen er verboden. Een evenement met zwemmogelijkheid zal dan ook in een zwemzone moeten doorgaan. In dat geval heb je ook steeds toestemming nodig van het gemeentebestuur alsook van de FOD Mobiliteit (die hiervoor vergunningen aflevert).


Wet- en regelgeving?

Het is niet bij wet verplicht om open water voldoende af te zetten en duidelijke signalisatie te plaatsen, maar wel aan te raden om de veiligheid van je bezoekers te garanderen.

> Terug naar de lijst