Werk een afvalbeleid uit

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Afval kan een bron van ziektekiemen zijn. Het trekt immers ongedierte en insecten aan. Voor de gezondheid en veiligheid van de bezoekers is het daarom belangrijk dat er een afvalbeleid wordt uitgewerkt dat een hygiënische afvalverwerking garandeert.  

Wat? 

 Werk een afvalbeleid uit dat niet enkel focust op het verminderen van afval en het voorkomen van zwerfvuil, maar dat ook een hygiënische afvalverwerking garandeert.

Hoe pak je dat aan?
 • navigate_nextVoorzie voldoende vuilnisbakken en containers om het afval te verzamelen
  Geef duidelijk aan welk soort afval in welke vuilnisbak of container hoort. Maak de vuilnisbakken en containers herkenbaar. Denk ook aan asbakken (indien roken buiten is toegelaten) en zorg voor een regelmatige lediging van de vuilnisbakken, afgestemd op tijd en bezoekersaantallen.

 • navigate_nextGa rond op het evenemententerrein om afval te verzamelen
  Zo geef je het goede voorbeeld en spoor je bezoekers aan om hetzelfde te doen. Spreek bezoekers ook aan wanneer ze afval op de grond gooien.

 • navigate_nextVraag een waarborg voor herbruikbare bekers
  Je kan dit doen voor wegwerpbekers, petflesjes en blikjes. Voorzie in elk geval voldoende inruilpunten, bijvoorbeeld aan de bar, de kassa of een aparte plek. Zorg er ook voor dat er voldoende geïnformeerde medewerkers aan de uitgang staan om bezoekers hun laatste flesje of bekertje te laten inleveren voordat ze het terrein verlaten.

 • navigate_nextDenk na over je beleid rond herbruikbaar materiaal
  Drinkbekers, borden, materiaal om je evenement in te richten, … Herbruikbare materialen helpen om afval te verminderen en zwerfvuil te voorkomen.

Tip! ! Organiseer je een groot evenement met veel bezoekers en/of deelnemers? Stel een vuilnisbakkenplan op én stel een ecoteam samen! Een vuilnisbakkenplan is een plattegrond van de vuilnisinfrastructuur (vuilnisbakken, containers, …) voor inzameling zowel front- als backsite. Ook eventuele inleverpunten voor belonings- of waarborgsystemen staan hierop aangeduid. Een ecoteam is een groep medewerkers, onder leiding van een teamcoach, die verantwoordelijk is voor de netheid van het terrein en de correcte afvalsortering. Ze verzamelen achtergelaten afval, legen afvalbakken en maken bezoekers en medewerkers wegwijs in het sorteren en sorteren desnoods na.


Wet- en regelgeving?

 Afval van evenementen valt onder de noemer ‘bedrijfsafval’ en is bijgevolg onderworpen aan de sorteerverplichting voor bedrijven. De sorteerverplichting houdt in dat je niet al je afval in de restafvalcontainer mag weggooien. Je moet per categorie sorteren en de ophaling van je afval organiseren. Check daarnaast ook de regels rond afvalinzameling en afvalverwerking bij de gemeente of stad waar je het evenement organiseert.

Meer weten? 

> Terug naar de lijst

Werk een afvalbeleid uit

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Afval kan een bron van ziektekiemen zijn. Het trekt immers ongedierte en insecten aan. Voor de gezondheid en veiligheid van de bezoekers is het daarom belangrijk dat er een afvalbeleid wordt uitgewerkt dat een hygiënische afvalverwerking garandeert.  

Wat? 

 Werk een afvalbeleid uit dat niet enkel focust op het verminderen van afval en het voorkomen van zwerfvuil, maar dat ook een hygiënische afvalverwerking garandeert.

Hoe pak je dat aan?
 • navigate_nextVoorzie voldoende vuilnisbakken en containers om het afval te verzamelen
  Geef duidelijk aan welk soort afval in welke vuilnisbak of container hoort. Maak de vuilnisbakken en containers herkenbaar. Denk ook aan asbakken (indien roken buiten is toegelaten) en zorg voor een regelmatige lediging van de vuilnisbakken, afgestemd op tijd en bezoekersaantallen.

 • navigate_nextGa rond op het evenemententerrein om afval te verzamelen
  Zo geef je het goede voorbeeld en spoor je bezoekers aan om hetzelfde te doen. Spreek bezoekers ook aan wanneer ze afval op de grond gooien.

 • navigate_nextVraag een waarborg voor herbruikbare bekers
  Je kan dit doen voor wegwerpbekers, petflesjes en blikjes. Voorzie in elk geval voldoende inruilpunten, bijvoorbeeld aan de bar, de kassa of een aparte plek. Zorg er ook voor dat er voldoende geïnformeerde medewerkers aan de uitgang staan om bezoekers hun laatste flesje of bekertje te laten inleveren voordat ze het terrein verlaten.

 • navigate_nextDenk na over je beleid rond herbruikbaar materiaal
  Drinkbekers, borden, materiaal om je evenement in te richten, … Herbruikbare materialen helpen om afval te verminderen en zwerfvuil te voorkomen.

Tip! ! Organiseer je een groot evenement met veel bezoekers en/of deelnemers? Stel een vuilnisbakkenplan op én stel een ecoteam samen! Een vuilnisbakkenplan is een plattegrond van de vuilnisinfrastructuur (vuilnisbakken, containers, …) voor inzameling zowel front- als backsite. Ook eventuele inleverpunten voor belonings- of waarborgsystemen staan hierop aangeduid. Een ecoteam is een groep medewerkers, onder leiding van een teamcoach, die verantwoordelijk is voor de netheid van het terrein en de correcte afvalsortering. Ze verzamelen achtergelaten afval, legen afvalbakken en maken bezoekers en medewerkers wegwijs in het sorteren en sorteren desnoods na.


Wet- en regelgeving?

 Afval van evenementen valt onder de noemer ‘bedrijfsafval’ en is bijgevolg onderworpen aan de sorteerverplichting voor bedrijven. De sorteerverplichting houdt in dat je niet al je afval in de restafvalcontainer mag weggooien. Je moet per categorie sorteren en de ophaling van je afval organiseren. Check daarnaast ook de regels rond afvalinzameling en afvalverwerking bij de gemeente of stad waar je het evenement organiseert.

Meer weten? 

> Terug naar de lijst