Alcoholgerelateerde gezondheidsrisico's

Op evenementen wordt vaak alcohol geschonken. Alcohol, en dan in het bijzonder overmatig alcoholgebruik, brengt uiteenlopende gezondheidsrisico’s met zich mee, zowel op korte als lange termijn.

Op korte termijn zijn er volgende risico’s bij overmatig alcoholgebruik:

  • navigate_nextEen zogenaamde 'kater' de dag nadien, nl. een moe, misselijk en dorstig gevoel
  • navigate_nextEen black-out of geheugenverlies
  • navigate_nextBewusteloosheid, wat de kans vergroot op onderkoeling, orgaanschade, ademhalingsproblemen en in sommige gevallen zelfs een coma
  • navigate_nextEen alcoholvergiftiging: de concentratie alcohol in het bloed (het bloedalcoholgehalte ofwel BAG) is dan zo hoog dat men bewusteloos en in coma kan raken.


Let op! Alcohol houdt niet enkel aanzienlijke risico’s in voor de eigen gezondheid, maar ook voor de veiligheid van anderen. Dronken mensen kunnen namelijk moeilijker risico’s inschatten, wat aanleiding kan geven tot ongevallen, zoals een valpartij. Bovendien kan alcohol ook roekeloosheid en agressie uitlokken. Op een evenement kan dit leiden tot waaghalzerij, vandalisme, vechtpartijen maar ook tot grensoverschrijdend gedrag.


MAATREGELENAlcohol kan dus voor ernstige gezondheidsschade zorgen. Hoewel je de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik niet altijd kan voorkomen, is het wel mogelijk om als organisator deze risico’s te beperken. Hoe? Door onder meer onderstaande maatregelen te nemen.