Druggerelateerde gezondheidsrisico's

Als je een evenement organiseert, houd je best rekening met de mogelijkheid tot middelengebruik en de gevolgen daarvan. Drugs zoals o.a. cannabis, cocaïne, speed en amfetamines, xtc, enz. worden onder meer op evenementen gebruikt om de zintuigelijke ervaringen te versterken.

Uit recent onderzoek van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD), blijkt dat cannabis (na alcohol) de tweede meest gebruikte drug is bij de bevraagde Vlamingen die uitgaan. Andere ‘uitgaansdrugs’ zijn xtc, amfetamines en cocaïne. Net zoals alcohol gaan deze uitgaansdrugs gepaard met uiteenlopende gezondheidsrisico’s, zowel op korte als lange termijn.


Enkele voorbeelden:

  • navigate_nextOp korte termijn kunnen uitgaansdrugs zorgen voor duizeligheid en misselijkheid
  • navigate_nextDrugs zoals cannabis en xtc kunnen ook negatieve gevoelens opwekken, zoals angst, paniek, somberheid, onrust, verwardheid en zelfs hallucinaties
  • navigate_nextPersonen onder invloed van cannabis kunnen zich moeilijker concentreren
  • navigate_nextCannabis doet de hartslag en bloeddruk eerst stijgen en nadien dalen
  • navigate_nextCocaïne kan leiden tot hartkloppingen en bloeddruk stoornissen
  • navigate_nextCocaïne en xtc kunnen roekeloos gedrag veroorzaken
  • navigate_next...


Let op! Mensen onder invloed van drugs kunnen niet enkel te maken krijgen met acute gezondheidsincidenten zoals onwel of ziek worden, maar er kunnen ook veiligheidsproblemen ontstaan omdat de kans bestaat dat mensen onder invloed van drugs minder alert zijn, hun eigen grenzen makkelijker gaan overschrijden, enz. Dat kan eventueel leiden tot overlast en incidenten.


MAATREGELENDrugs kan dus ernstige gezondheidsschade veroorzaken. Hoewel het niet altijd mogelijk is om de gezondheidsrisico’s van druggebruik te voorkomen, kan je als organisator de risico’s wel beperken. Hoe? Door onder meer onderstaande maatregelen te nemen.