Zorg voor een verkeersveilige infrastructuur

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Verkeersveilige infrastructuur (o.a. bewegwijzering of signalisatie) zorgt ervoor dat zogenaamd zoekverkeer wordt vermeden en zal op die manier gevaarlijke verkeerssituaties rondom je evenement beperken. Bovendien helpt het om de verschillende bezoekersstromen op een veilige manier naar je evenement te leiden.

Wat?

Een efficiënt beleid dat maximaal inzet op het verminderen van het aantal verkeersincidenten vereist een geïntegreerde benadering die niet enkel rekening houdt met de weggebruiker, maar ook met de infrastructuur.

Enkele aandachtspunten met betrekking tot een verkeersveilige infrastructuur:
 • navigate_nextScheid de gemotoriseerde verkeersstroom zoveel mogelijk van kwetsbare weggebruikers
  Richt indien mogelijk een voetgangerswegennet in, dat gescheiden is van het wegennet voor het gemotoriseerde verkeer. Zorg ook voor een veilige kruising tussen beide verkeersstromen om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te garanderen. Dit vraagt in de praktijk vaak om een inname van het openbaar domein of de openbare weg. Als je straten (gedeeltelijk) wil afzetten, heb je daar een vergunning voor nodig zodat dit veilig kan verlopen.

 • Let op! De beslissing tot het inlassen van een parkeerverbod of het verkeersvrij maken van een straat gaat best niet over één nacht ijs. Als (een deel van) een straat wordt afgezet, ontstaan er mogelijk parkeerproblemen voor bewoners en bezoekers omdat er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Dit probleem wordt groter als er veel bezoekers worden verwacht en (fout) geparkeerde auto’s de leefbaarheid in de omliggende wijken aantasten. Maak dus een goede kosten-batenanalyse alvorens je overgaat tot een parkeerverbod of straatafsluiting.


 • navigate_nextOptimaliseer de wederzijdse zichtbaarheid van voertuigen en voetgangers
  Dit kan je doen door het fysiek verhinderen van het parkeren in de buurt van oversteekplaatsen. Ook in dit geval is een inname van de openbare weg of het openbaar domein nodig, waar je dus ook een vergunning voor nodig hebt.

 • navigate_nextPlaats bewegwijzering of signalisatie
  Houd hierbij rekening met de lokale wet- en regelgeving. Voor bewegwijzering geldt de leuze: meer is niet altijd beter. Hoe minder bewegwijzering, hoe duidelijker de verkeerssituatie en hoe veiliger het verkeer. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van bestaande (permanente) bewegwijzering en voorzie enkel extra wegwijzers daar waar het noodzakelijk is om de verkeerssituatie te verduidelijken.

 • Plaats je toch extra wegwijzers, houd dan deze drie tips in het achterhoofd:

  1. Kies voor wegwijzers die aansluiten bij de beeldtaal die de weggebruiker kent
  Kies een duidelijk en leesbaar lettertype en zorg voor een aangepaste lettergrootte, beperkte tekst en contrasterende kleuren.
  2. Houd rekening met de timing en locatie van je evenement
  Als het evenement ’s avonds plaatsvindt, kies dan voor reflecterende borden. Je plaatst ook andere borden in een dorpsstraat dan langs een viervaksbaan.
  3. Zorg voor consistente bewegwijzering
  Gebruik dezelfde soort (vorm, grootte, kleur, lettertype, groot logo van het evenement, …) wegwijzers voor je hele evenement. Voorzie wel verschillende bewegwijzering voor de verschillende bezoekersstromen: gebruik andere wegwijzers voor fietsers en fietsenstallingen (bv. aanbevolen fietsroutes naar de fietsenstallingen en naar de ingang) dan voor gebruikers van openbaar vervoer (bv. aanbevolen wandelroutes van de halte naar de ingang van de locatie).


  Nog enkele bijkomende tips bij het voorzien van bewegwijzering:

  - Zorg dat de bewegwijzering de bezoekers naar de bestemming brengt waar ze eerst moeten aankomen, bv. automobilisten naar de parking en niet naar het evenemententerrein.
  - Zorg dat de bewegwijzering de leesbaarheid van bestaande signalisatie niet in het gedrang brengt.
  - Zorg dat de bewegwijzering voldoende vrije ruimte laat op voet- en fietspaden.
  - Controleer de bewegwijzering tijdens het evenement.
  - Overweeg dynamische signalisatie (op bv. snelwegen) om verkeersstromen in realtime aan te sturen als je een groot aantal bezoekers verwacht. Neem hiervoor contact op met het Vlaams Verkeerscentrum.
  - Plaats tijdelijke wegwijzers net voor de start van je evenement. Let wel, als organisator moet je op het einde van je evenement alle signalisatie ook weer zelf verwijderen.


  Wet- en regelgeving?

  Als organisator heb je mogelijk enkele wettelijke verplichtingen, afhankelijk van je keuzes voor je evenement:

  • navigate_nextSignalisatievergunning
   Als je met je evenement een deel van het openbaar domein inneemt, ben je verplicht om signalisatie te plaatsen en hiervoor een signalisatievergunning aan te vragen bij je lokaal bestuur. Afhankelijk van de lokale overheid, gelden er andere voorwaarden. Zo zal je bij een aanvraag voor een inname openbaar domein in de meeste gevallen ook een signalisatieplan moeten opmaken en dit moeten toevoegen aan je aanvraag. Dit plan geeft een visueel overzicht van alle voorziene verkeersborden, hekken, verlichting, en doorgangen, en toont ook alle afstanden tussen de verschillende elementen.

  • navigate_nextToelating voor parkeerverbod of straatafsluiting
   Zowel een parkeerverbod als een straafafsluiting worden aanzien als een inname van het openbaar domein of de openbare weg en daarvoor moet je toelating vragen bij je lokaal bestuur. De procedure hiervoor kan enkele weken duren: denk hier dus tijdig aan Er wordt nagekeken of het parkeerverbod of de straatafsluiting niet ten koste gaat van de openbare veiligheid en de categorisering van de wegen. Hoofdwegen kunnen bijvoorbeeld slechts zeer uitzonderlijk afgesloten worden. Vaak geven de Dienst Mobiliteit en de Dienst Openbare werken van de stad of gemeente advies aan het college van schepenen en burgemeester over deze aanvraag.

  Meer weten?

  • navigate_nextDe gemeente of stad waar het evenement plaatsvindt, kan je meer informatie geven over de signalisatievergunning en hoe deze aan te vragen. Voor wat grotere evenementen bekijk je best ook de bewegwijzering samen met de gemeente.

  • navigate_nextRaad je bezoekers aan om zich te informeren bij het Vlaams Verkeerscentrum voor vertrek en dit via hun website en de verkeersinformatie op de radio.

> Terug naar de lijst

Zorg voor een verkeersveilige infrastructuur

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Verkeersveilige infrastructuur (o.a. bewegwijzering of signalisatie) zorgt ervoor dat zogenaamd zoekverkeer wordt vermeden en zal op die manier gevaarlijke verkeerssituaties rondom je evenement beperken. Bovendien helpt het om de verschillende bezoekersstromen op een veilige manier naar je evenement te leiden.

Wat?

Een efficiënt beleid dat maximaal inzet op het verminderen van het aantal verkeersincidenten vereist een geïntegreerde benadering die niet enkel rekening houdt met de weggebruiker, maar ook met de infrastructuur.

Enkele aandachtspunten met betrekking tot een verkeersveilige infrastructuur:
 • navigate_nextScheid de gemotoriseerde verkeersstroom zoveel mogelijk van kwetsbare weggebruikers
  Richt indien mogelijk een voetgangerswegennet in, dat gescheiden is van het wegennet voor het gemotoriseerde verkeer. Zorg ook voor een veilige kruising tussen beide verkeersstromen om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te garanderen. Dit vraagt in de praktijk vaak om een inname van het openbaar domein of de openbare weg. Als je straten (gedeeltelijk) wil afzetten, heb je daar een vergunning voor nodig zodat dit veilig kan verlopen.

 • Let op! De beslissing tot het inlassen van een parkeerverbod of het verkeersvrij maken van een straat gaat best niet over één nacht ijs. Als (een deel van) een straat wordt afgezet, ontstaan er mogelijk parkeerproblemen voor bewoners en bezoekers omdat er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Dit probleem wordt groter als er veel bezoekers worden verwacht en (fout) geparkeerde auto’s de leefbaarheid in de omliggende wijken aantasten. Maak dus een goede kosten-batenanalyse alvorens je overgaat tot een parkeerverbod of straatafsluiting.


 • navigate_nextOptimaliseer de wederzijdse zichtbaarheid van voertuigen en voetgangers
  Dit kan je doen door het fysiek verhinderen van het parkeren in de buurt van oversteekplaatsen. Ook in dit geval is een inname van de openbare weg of het openbaar domein nodig, waar je dus ook een vergunning voor nodig hebt.

 • navigate_nextPlaats bewegwijzering of signalisatie
  Houd hierbij rekening met de lokale wet- en regelgeving. Voor bewegwijzering geldt de leuze: meer is niet altijd beter. Hoe minder bewegwijzering, hoe duidelijker de verkeerssituatie en hoe veiliger het verkeer. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van bestaande (permanente) bewegwijzering en voorzie enkel extra wegwijzers daar waar het noodzakelijk is om de verkeerssituatie te verduidelijken.

 • Plaats je toch extra wegwijzers, houd dan deze drie tips in het achterhoofd:

  1. Kies voor wegwijzers die aansluiten bij de beeldtaal die de weggebruiker kent
  Kies een duidelijk en leesbaar lettertype en zorg voor een aangepaste lettergrootte, beperkte tekst en contrasterende kleuren.
  2. Houd rekening met de timing en locatie van je evenement
  Als het evenement ’s avonds plaatsvindt, kies dan voor reflecterende borden. Je plaatst ook andere borden in een dorpsstraat dan langs een viervaksbaan.
  3. Zorg voor consistente bewegwijzering
  Gebruik dezelfde soort (vorm, grootte, kleur, lettertype, groot logo van het evenement, …) wegwijzers voor je hele evenement. Voorzie wel verschillende bewegwijzering voor de verschillende bezoekersstromen: gebruik andere wegwijzers voor fietsers en fietsenstallingen (bv. aanbevolen fietsroutes naar de fietsenstallingen en naar de ingang) dan voor gebruikers van openbaar vervoer (bv. aanbevolen wandelroutes van de halte naar de ingang van de locatie).


  Nog enkele bijkomende tips bij het voorzien van bewegwijzering:

  - Zorg dat de bewegwijzering de bezoekers naar de bestemming brengt waar ze eerst moeten aankomen, bv. automobilisten naar de parking en niet naar het evenemententerrein.
  - Zorg dat de bewegwijzering de leesbaarheid van bestaande signalisatie niet in het gedrang brengt.
  - Zorg dat de bewegwijzering voldoende vrije ruimte laat op voet- en fietspaden.
  - Controleer de bewegwijzering tijdens het evenement.
  - Overweeg dynamische signalisatie (op bv. snelwegen) om verkeersstromen in realtime aan te sturen als je een groot aantal bezoekers verwacht. Neem hiervoor contact op met het Vlaams Verkeerscentrum.
  - Plaats tijdelijke wegwijzers net voor de start van je evenement. Let wel, als organisator moet je op het einde van je evenement alle signalisatie ook weer zelf verwijderen.


  Wet- en regelgeving?

  Als organisator heb je mogelijk enkele wettelijke verplichtingen, afhankelijk van je keuzes voor je evenement:

  • navigate_nextSignalisatievergunning
   Als je met je evenement een deel van het openbaar domein inneemt, ben je verplicht om signalisatie te plaatsen en hiervoor een signalisatievergunning aan te vragen bij je lokaal bestuur. Afhankelijk van de lokale overheid, gelden er andere voorwaarden. Zo zal je bij een aanvraag voor een inname openbaar domein in de meeste gevallen ook een signalisatieplan moeten opmaken en dit moeten toevoegen aan je aanvraag. Dit plan geeft een visueel overzicht van alle voorziene verkeersborden, hekken, verlichting, en doorgangen, en toont ook alle afstanden tussen de verschillende elementen.

  • navigate_nextToelating voor parkeerverbod of straatafsluiting
   Zowel een parkeerverbod als een straafafsluiting worden aanzien als een inname van het openbaar domein of de openbare weg en daarvoor moet je toelating vragen bij je lokaal bestuur. De procedure hiervoor kan enkele weken duren: denk hier dus tijdig aan Er wordt nagekeken of het parkeerverbod of de straatafsluiting niet ten koste gaat van de openbare veiligheid en de categorisering van de wegen. Hoofdwegen kunnen bijvoorbeeld slechts zeer uitzonderlijk afgesloten worden. Vaak geven de Dienst Mobiliteit en de Dienst Openbare werken van de stad of gemeente advies aan het college van schepenen en burgemeester over deze aanvraag.

  Meer weten?

  • navigate_nextDe gemeente of stad waar het evenement plaatsvindt, kan je meer informatie geven over de signalisatievergunning en hoe deze aan te vragen. Voor wat grotere evenementen bekijk je best ook de bewegwijzering samen met de gemeente.

  • navigate_nextRaad je bezoekers aan om zich te informeren bij het Vlaams Verkeerscentrum voor vertrek en dit via hun website en de verkeersinformatie op de radio.

> Terug naar de lijst