Stel een mobiliteits -en verkeersplan op

Wie?

Aan te raden voor elk evenement, in het bijzonder grootschalige evenementen waar veel bezoekers verwacht worden.

Waarom?

Evenementen kunnen een grote invloed uitoefenen op het verkeer en dat kan leiden tot risicovolle verkeerssituaties. Een uitgewerkt mobiliteits- en verkeersplan is dan ook cruciaal voor het waarborgen van de verkeersveiligheid rondom je evenement.

Wat?

Een mobiliteitsplan- en verkeersplan besteed aandacht aan alle mobiliteitsvraagstukken die een evenement met zich meebrengen.

De omvang van je plan zal enerzijds variëren naargelang de aard en omvang van je evenement. Een eenvoudig plan volstaat voor kleine evenementen die het verkeer weinig beïnvloeden. Bij een grootschalig evenement dat veel invloed heeft op het verkeer (bv. een festival op een afgelegen locatie), is dit plan aanzienlijk uitgebreider. Anderzijds zal de omvang van je plan ook bepaald worden door de doelstellingen ervan, zoals een ordentelijk komen en gaan van het publiek, maar ook het beperken van de verkeersoverlast voor de omgeving (bewoners, bedrijven) en overige weggebruikers.

In wat volgt focussen we op één specifiek doel, namelijk je evenement veilig en vlot bereikbaar maken en/of houden voor alle bezoekers. Om het evenement veilig en vlot bereikbaar te maken en/of houden voor alle bezoekers, is het belangrijk om aandacht te hebben voor volgende punten in je mobiliteits- en verkeersplan:

1. BEREIKBAARHEID VOOR HULPDIENSTEN
Het is van groot belang dat alle hulpdiensten (o.a. ambulances en brandweerwagens) maar ook zorgverleners (o.a. dokters en brandweer) het evenemententerrein en alle bestaande gebouwen, huizen en tijdelijke constructies snel en makkelijk kunnen bereiken om hulp te bieden. Elk evenement moet daarom voldoen aan een aantal bereikbaarheidseisen, die moeten worden opgenomen in je mobiliteits- en verkeersplan. Meer informatie met betrekking tot deze bereikbaarheidseisen kan je hier vinden.

2. BEREIKBAARHEID VOOR BEZOEKERS
Heb aandacht voor welke mogelijkheden er zijn om de evenementenlocatie te bereiken, o.a. te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en/of met de auto. Maak een redelijke inschatting van de verdeling tussen de verschillende vervoersvormen aan de hand van kennis over je bezoeker, voorgaande edities en andere evenementen die reeds hebben plaatsgevonden op jouw locatie. Meer informatie met betrekking tot hoe je de bereikbaarheid van je evenement in kaart kan brengen, vind je hier.

3. OPTIMALISEER JE BEREIKBAARHEID
 • navigate_nextVerkeersveilige infrastructuur
  Hanteer een geïntegreerde benadering die niet enkel rekening houdt met de weggebruiker, maar ook met de infrastructuur om de bereikbaarheid van je evenement te optimaliseren. Heb in je mobiliteits- en verkeersplan daarom onder meer aandacht voor het scheiden van kwetsbare weggebruikers van de gemotoriseerde verkeersstroom, het verbeteren van de wederzijdse zichtbaarheid van voertuigen en voetgangers, het plaatsen van bewegwijzering of signalisatie, … . Een uitgebreide toelichting met betrekking tot een verkeersveilige infrastructuur, vind je hier.

 • navigate_nextInformatie en advies
  Hanteer een geïntegreerde benadering die niet enkel rekening houdt met de infrastructuur, maar ook met de weggebruiker om de bereikbaarheid van je evenement te optimaliseren Hoe? Informeer en adviseer je bezoeker over de bereikbaarheid van je evenement en de mogelijke vervoerswijzen die ze kunnen gebruiken. Doe dit op voorhand en eventueel in real time. Hier kan je terecht over wat, wanneer en hoe je bezoeker van mobiliteitsgerelateerde informatie te voorzien.

Wet- en regelgeving?

Het is niet bij wet verplicht, maar wel aan te raden om een mobiliteits- en verkeersplan op te stellen.

Meer weten?

 • navigate_nextLeefmilieu Brussel heeft een gids ontwikkeld waarin oplossingen worden aangereikt aan evenementenorganisatoren om de bereikbaarheid van hun evenement te verbeteren.

 • navigate_nextVerschillende organisaties, waaronder Scelta Mobility, hebben expertise in het opstellen van mobiliteitsplannen. Je kan bij hen terecht voor uiteenlopende plannen (signalisatieplan, parkingplan, …), maar ook voor een mobiliteitsdossier en mobiliteitsaudit.

> Terug naar de lijst

Stel een mobiliteits -en verkeersplan op

Wie?

Aan te raden voor elk evenement, in het bijzonder grootschalige evenementen waar veel bezoekers verwacht worden.

Waarom?

Evenementen kunnen een grote invloed uitoefenen op het verkeer en dat kan leiden tot risicovolle verkeerssituaties. Een uitgewerkt mobiliteits- en verkeersplan is dan ook cruciaal voor het waarborgen van de verkeersveiligheid rondom je evenement.

Wat?

Een mobiliteitsplan- en verkeersplan besteed aandacht aan alle mobiliteitsvraagstukken die een evenement met zich meebrengen.

De omvang van je plan zal enerzijds variëren naargelang de aard en omvang van je evenement. Een eenvoudig plan volstaat voor kleine evenementen die het verkeer weinig beïnvloeden. Bij een grootschalig evenement dat veel invloed heeft op het verkeer (bv. een festival op een afgelegen locatie), is dit plan aanzienlijk uitgebreider. Anderzijds zal de omvang van je plan ook bepaald worden door de doelstellingen ervan, zoals een ordentelijk komen en gaan van het publiek, maar ook het beperken van de verkeersoverlast voor de omgeving (bewoners, bedrijven) en overige weggebruikers.

In wat volgt focussen we op één specifiek doel, namelijk je evenement veilig en vlot bereikbaar maken en/of houden voor alle bezoekers. Om het evenement veilig en vlot bereikbaar te maken en/of houden voor alle bezoekers, is het belangrijk om aandacht te hebben voor volgende punten in je mobiliteits- en verkeersplan:

1. BEREIKBAARHEID VOOR HULPDIENSTEN
Het is van groot belang dat alle hulpdiensten (o.a. ambulances en brandweerwagens) maar ook zorgverleners (o.a. dokters en brandweer) het evenemententerrein en alle bestaande gebouwen, huizen en tijdelijke constructies snel en makkelijk kunnen bereiken om hulp te bieden. Elk evenement moet daarom voldoen aan een aantal bereikbaarheidseisen, die moeten worden opgenomen in je mobiliteits- en verkeersplan. Meer informatie met betrekking tot deze bereikbaarheidseisen kan je hier vinden.

2. BEREIKBAARHEID VOOR BEZOEKERS
Heb aandacht voor welke mogelijkheden er zijn om de evenementenlocatie te bereiken, o.a. te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en/of met de auto. Maak een redelijke inschatting van de verdeling tussen de verschillende vervoersvormen aan de hand van kennis over je bezoeker, voorgaande edities en andere evenementen die reeds hebben plaatsgevonden op jouw locatie. Meer informatie met betrekking tot hoe je de bereikbaarheid van je evenement in kaart kan brengen, vind je hier.

3. OPTIMALISEER JE BEREIKBAARHEID
 • navigate_nextVerkeersveilige infrastructuur
  Hanteer een geïntegreerde benadering die niet enkel rekening houdt met de weggebruiker, maar ook met de infrastructuur om de bereikbaarheid van je evenement te optimaliseren. Heb in je mobiliteits- en verkeersplan daarom onder meer aandacht voor het scheiden van kwetsbare weggebruikers van de gemotoriseerde verkeersstroom, het verbeteren van de wederzijdse zichtbaarheid van voertuigen en voetgangers, het plaatsen van bewegwijzering of signalisatie, … . Een uitgebreide toelichting met betrekking tot een verkeersveilige infrastructuur, vind je hier.

 • navigate_nextInformatie en advies
  Hanteer een geïntegreerde benadering die niet enkel rekening houdt met de infrastructuur, maar ook met de weggebruiker om de bereikbaarheid van je evenement te optimaliseren Hoe? Informeer en adviseer je bezoeker over de bereikbaarheid van je evenement en de mogelijke vervoerswijzen die ze kunnen gebruiken. Doe dit op voorhand en eventueel in real time. Hier kan je terecht over wat, wanneer en hoe je bezoeker van mobiliteitsgerelateerde informatie te voorzien.

Wet- en regelgeving?

Het is niet bij wet verplicht, maar wel aan te raden om een mobiliteits- en verkeersplan op te stellen.

Meer weten?

 • navigate_nextLeefmilieu Brussel heeft een gids ontwikkeld waarin oplossingen worden aangereikt aan evenementenorganisatoren om de bereikbaarheid van hun evenement te verbeteren.

 • navigate_nextVerschillende organisaties, waaronder Scelta Mobility, hebben expertise in het opstellen van mobiliteitsplannen. Je kan bij hen terecht voor uiteenlopende plannen (signalisatieplan, parkingplan, …), maar ook voor een mobiliteitsdossier en mobiliteitsaudit.

> Terug naar de lijst