-->

Werk een beleid uit rond seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wie?

Aan te raden voor elk evenement, in het bijzonder evenementen die 's avonds en/of 's nachts plaatsvinden en waar alcohol wordt geconsumeerd.

Waarom?

Een incident waarbij er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft een impact op het welzijn en de veiligheid van de bezoekers. Door het opstellen van een beleid hieromtrent draag je zorg voor je bezoekers én je medewerkers.

Wat?

Enkel geïsoleerde maatregelen of crisisinterventies volstaan niet. Pas als omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag een duidelijke beleidskeuze is, bereik je een blijvend effect. Denk dus na over je beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en bepaal wie verantwoordelijk is voor dit beleid.

Houd rekening met de volgende aandachtspunten:
 • navigate_nextHoe ga je precies om met mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen?
  Welke gevolgen ga je geven aan welke daden? Bij welke daden wordt er een waarschuwing gegeven? Zijn er afspraken gemaakt met politie hierover? Etc.

 • navigate_nextDenk na over de preventie van dergelijk gedrag én over de ondersteuning van slachtoffers
  Hoe moeten je medewerkers reageren wanneer ze seksueel grensoverschrijdend gedrag zien gebeuren? Hoe kan je je bezoekers alert maken op het fenomeen? Waar kunnen slachtoffers terecht? Hoe vang je slachtoffers op? Etc.

 • navigate_nextCommuniceer over dit beleid met je bezoekers
  Door middel van posters, stickers, banners, infoschermen, … informeer je bezoekers op het evenement over je beleid en de aanspreekbaarheid van je medewerkers. Voor de start van je evenement kan je eveneens al aandacht besteden aan dit beleid, bv. op je website, in je app, via sociale media, op de tickets, … maar ook via de traditionele mediakanalen zoals een brochure, (lokaal) magazine of krant.

 • navigate_nextSpreek er ook over met je medewerkers
  Het is erg belangrijk dat je medewerkers op de hoogte zijn van je beleid. Licht het mondeling toe tijdens een fysiek infomoment. Hang ook posters op achter de bar, bij de toiletten, enzovoorts.

Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator niet bij wet verplicht om een beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag uit te werken maar het is wel aan te raden.

Meer weten?

 • navigate_nextNeem een kijkje op de website van VAD voor het ondersteuningsaanbod op vlak van beleid zoals handelingsprotocollen, vorming, posters, enz.

 • navigate_nextMeer ‘feiten en cijfers’ over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Zie website van Sensoa.

> Terug naar de lijst

Werk een beleid uit rond seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wie?

Aan te raden voor elk evenement, in het bijzonder evenementen die 's avonds en/of 's nachts plaatsvinden en waar alcohol wordt geconsumeerd.

Waarom?

Een incident waarbij er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft een impact op het welzijn en de veiligheid van de bezoekers. Door het opstellen van een beleid hieromtrent draag je zorg voor je bezoekers én je medewerkers.

Wat?

Enkel geïsoleerde maatregelen of crisisinterventies volstaan niet. Pas als omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag een duidelijke beleidskeuze is, bereik je een blijvend effect. Denk dus na over je beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en bepaal wie verantwoordelijk is voor dit beleid.

Houd rekening met de volgende aandachtspunten:
 • navigate_nextHoe ga je precies om met mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen?
  Welke gevolgen ga je geven aan welke daden? Bij welke daden wordt er een waarschuwing gegeven? Zijn er afspraken gemaakt met politie hierover? Etc.

 • navigate_nextDenk na over de preventie van dergelijk gedrag én over de ondersteuning van slachtoffers
  Hoe moeten je medewerkers reageren wanneer ze seksueel grensoverschrijdend gedrag zien gebeuren? Hoe kan je je bezoekers alert maken op het fenomeen? Waar kunnen slachtoffers terecht? Hoe vang je slachtoffers op? Etc.

 • navigate_nextCommuniceer over dit beleid met je bezoekers
  Door middel van posters, stickers, banners, infoschermen, … informeer je bezoekers op het evenement over je beleid en de aanspreekbaarheid van je medewerkers. Voor de start van je evenement kan je eveneens al aandacht besteden aan dit beleid, bv. op je website, in je app, via sociale media, op de tickets, … maar ook via de traditionele mediakanalen zoals een brochure, (lokaal) magazine of krant.

 • navigate_nextSpreek er ook over met je medewerkers
  Het is erg belangrijk dat je medewerkers op de hoogte zijn van je beleid. Licht het mondeling toe tijdens een fysiek infomoment. Hang ook posters op achter de bar, bij de toiletten, enzovoorts.

Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator niet bij wet verplicht om een beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag uit te werken maar het is wel aan te raden.

Meer weten?

 • navigate_nextNeem een kijkje op de website van VAD voor het ondersteuningsaanbod op vlak van beleid zoals handelingsprotocollen, vorming, posters, enz.

 • navigate_nextMeer ‘feiten en cijfers’ over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Zie website van Sensoa.

> Terug naar de lijst