-->

Informeer medewerkers over omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wie?

Aan te raden voor elk evenement, in het bijzonder evenementen die 's avonds en/of 's nachts plaatsvinden en waar alcohol wordt geconsumeerd.

Waarom?

Het is belangrijk om medewerkers te informeren én op te leiden over hoe ze seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen maar ook hoe ze hiermee moeten omgaan. Training en opleiding is noodzakelijk voor het creëren van een veilig evenementenklimaat.

Wat?

Informeer en leid je medewerkers op over hoe ze seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en hoe ze hiermee moeten omgaan. Richt je in het bijzonder tot je barpersoneel, toiletpersoneel en bewakingspersoneel. Heb hierbij aandacht voor de 5 A’s waarmee je als omstander tussenbeide kan komen als je ziet dat iemand te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag (Sensoa, 2022). Belangrijk hierbij is dat de eigen veiligheid steeds voorop staat.

1. ANDEREN BETREKKEN: Samen sta je sterk! Roep de hulp in van anderen, bv. een vriend(in), iemand van het personeel, andere omstanders, … .

2. AFLEIDING CREËREN: Trek de aandacht weg van de situatie en naar jezelf toe. Stel bijvoorbeeld een vraag of doe alsof je de persoon die wordt lastiggevallen, kent en begin over iets alledaags.

3. AFZONDEREN
: Haal de persoon die het gedrag ondergaat weg uit de situatie. Dat kan door jezelf fysiek tussen hen in te zetten of door een van de betrokken personen (eventueel met een smoesje) mee te nemen naar een andere plaats.

4. AANSPREKEN: Spreek de betrokken personen rechtstreeks aan. Vraag aan de persoon die het gedrag ondergaat of alles oké is. Als je voelt dat het kan, spreek dan ook de persoon die het gedrag stelt aan. Dit is een effectieve techniek om gedragsverandering te bereiken, maar doe dit enkel als je je veilig voelt.

5. AANWEZIG BLIJVEN: Als je op het moment zelf niet echt iets kan doen of je voelt je niet op je gemak, blijf dan sowieso in de buurt om ondersteuning te bieden. Blijf de situatie in het oog houden.

Hoe?
 • navigate_nextInformeer je medewerkers door posters op te hangen, bv. achter de bar of bij de toiletten. Posters zijn een handig geheugensteuntje voor je medewerkers om seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen maar ook om in te schatten wat te doen bij seksueel grensoverschrijdende situaties.

 • navigate_nextDaarnaast kan je ook aan je medewerkers een korte video tonen met tips om seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen en in te grijpen of kan je een fysiek moment organiseren waar je enkele tips mondeling toelicht.

 • navigate_nextTot slot: overweeg voor de start van je evenement een gratis of betalende opleiding over seksueel grensoverschrijdend gedrag te volgen of schrijf je in voor een traject op maat van je organisatie.

Tip! Je kan er ook voor kiezen om een extern care team in te zetten. Een care team bestaat uit medewerkers die de sfeer bewaken en dus ook de veiligheid. Het zijn geen klassieke stewards of politieagenten, maar een soort van nieuwe hulpverleners. Een care team werkt vooral preventief om o.a. seksueel grensoverschrijdend gedrag (maar ook andere incidenten) in de kiem te smoren. Door hun kennis over geweldloze communicatie, intimidatie, harm reduction, weerbaarheid en zelfvertrouwen kunnen ze gepast tussenkomen in conflicten. Ze vormen bovendien een laagdrempelig aanspreekpunt voor bezoekers en sensibiliseren hen rond veilig uitgaan. Ze zullen echter nooit aan ordehandhaving doen of bewakinggerelateerde opdrachten uitvoeren.


Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator niet wettelijk verplicht om medewerkers te informeren over de herkenning en omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag of om een care team in te zetten, maar in sommige gevallen is dit wel aan te raden.

Meer weten?

 • navigate_nextOp het VAD-vormingsplatform vind je gratis online trainings rond verantwoord schenken, omgaan met incidenten (alcohol- en druggerelateerd en conflicten) en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wie zich graag verder verdiept, kan contact opnemen met Pimento voor de ondersteuning van beleidstrajecten en aanvullende vormingen.

 • navigate_nextSensibiliseringsmateriaal met de 5 A’s vind je via deze link.

 • navigate_nextOp de website ikorganiseer.be kan je meer info vinden over een care team.

> Terug naar de lijst

Informeer medewerkers over omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wie?

Aan te raden voor elk evenement, in het bijzonder evenementen die 's avonds en/of 's nachts plaatsvinden en waar alcohol wordt geconsumeerd.

Waarom?

Het is belangrijk om medewerkers te informeren én op te leiden over hoe ze seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen maar ook hoe ze hiermee moeten omgaan. Training en opleiding is noodzakelijk voor het creëren van een veilig evenementenklimaat.

Wat?

Informeer en leid je medewerkers op over hoe ze seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en hoe ze hiermee moeten omgaan. Richt je in het bijzonder tot je barpersoneel, toiletpersoneel en bewakingspersoneel. Heb hierbij aandacht voor de 5 A’s waarmee je als omstander tussenbeide kan komen als je ziet dat iemand te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag (Sensoa, 2022). Belangrijk hierbij is dat de eigen veiligheid steeds voorop staat.

1. ANDEREN BETREKKEN: Samen sta je sterk! Roep de hulp in van anderen, bv. een vriend(in), iemand van het personeel, andere omstanders, … .

2. AFLEIDING CREËREN: Trek de aandacht weg van de situatie en naar jezelf toe. Stel bijvoorbeeld een vraag of doe alsof je de persoon die wordt lastiggevallen, kent en begin over iets alledaags.

3. AFZONDEREN
: Haal de persoon die het gedrag ondergaat weg uit de situatie. Dat kan door jezelf fysiek tussen hen in te zetten of door een van de betrokken personen (eventueel met een smoesje) mee te nemen naar een andere plaats.

4. AANSPREKEN: Spreek de betrokken personen rechtstreeks aan. Vraag aan de persoon die het gedrag ondergaat of alles oké is. Als je voelt dat het kan, spreek dan ook de persoon die het gedrag stelt aan. Dit is een effectieve techniek om gedragsverandering te bereiken, maar doe dit enkel als je je veilig voelt.

5. AANWEZIG BLIJVEN: Als je op het moment zelf niet echt iets kan doen of je voelt je niet op je gemak, blijf dan sowieso in de buurt om ondersteuning te bieden. Blijf de situatie in het oog houden.

Hoe?
 • navigate_nextInformeer je medewerkers door posters op te hangen, bv. achter de bar of bij de toiletten. Posters zijn een handig geheugensteuntje voor je medewerkers om seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen maar ook om in te schatten wat te doen bij seksueel grensoverschrijdende situaties.

 • navigate_nextDaarnaast kan je ook aan je medewerkers een korte video tonen met tips om seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen en in te grijpen of kan je een fysiek moment organiseren waar je enkele tips mondeling toelicht.

 • navigate_nextTot slot: overweeg voor de start van je evenement een gratis of betalende opleiding over seksueel grensoverschrijdend gedrag te volgen of schrijf je in voor een traject op maat van je organisatie.

Tip! Je kan er ook voor kiezen om een extern care team in te zetten. Een care team bestaat uit medewerkers die de sfeer bewaken en dus ook de veiligheid. Het zijn geen klassieke stewards of politieagenten, maar een soort van nieuwe hulpverleners. Een care team werkt vooral preventief om o.a. seksueel grensoverschrijdend gedrag (maar ook andere incidenten) in de kiem te smoren. Door hun kennis over geweldloze communicatie, intimidatie, harm reduction, weerbaarheid en zelfvertrouwen kunnen ze gepast tussenkomen in conflicten. Ze vormen bovendien een laagdrempelig aanspreekpunt voor bezoekers en sensibiliseren hen rond veilig uitgaan. Ze zullen echter nooit aan ordehandhaving doen of bewakinggerelateerde opdrachten uitvoeren.


Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator niet wettelijk verplicht om medewerkers te informeren over de herkenning en omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag of om een care team in te zetten, maar in sommige gevallen is dit wel aan te raden.

Meer weten?

 • navigate_nextOp het VAD-vormingsplatform vind je gratis online trainings rond verantwoord schenken, omgaan met incidenten (alcohol- en druggerelateerd en conflicten) en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wie zich graag verder verdiept, kan contact opnemen met Pimento voor de ondersteuning van beleidstrajecten en aanvullende vormingen.

 • navigate_nextSensibiliseringsmateriaal met de 5 A’s vind je via deze link.

 • navigate_nextOp de website ikorganiseer.be kan je meer info vinden over een care team.

> Terug naar de lijst