-->

Wees extra alert op verdachte situaties bij terreurdreiging

Wie?

Aan te raden voor elk evenement dat plaatsvindt tijdens verhoogde terreurdreiging (i.e. vanaf dreigingsniveau 3).

Waarom?

Door de alertheid te verhogen, kunnen verdachte situaties sneller opgespoord worden, waardoor het risico op een terroristische aanslag verkleint.

Wat?

Wanneer dreigingsniveau 3 of 4 van kracht is, en er sprake is van verhoogde terreurdreiging, is het belangrijk dat alle medewerkers extra alert zijn voor verdachte objecten en personen. Ziet een van je medewerkers een verdacht object of persoon? Bel 112 en meld het aan de politie. Raak een verdacht object ook niet aan.

Wat bedoelt men met een verdacht object of persoon?
 • navigate_nextEen verdacht object is een object dat niet thuishoort op een bepaalde locatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een achtergelaten rugzak of koffer, een tas waar een vreemde geur uitkomt, een zak waaruit kabels zichtbaar zijn, een onbekend bestelbusje dat al langere tijd in de straat staat, … (Nationaal Crisiscentrum).

 • navigate_nextEen verdacht persoon is een persoon die niet thuishoort op een bepaalde locatie. Hij of zij kan verdacht zijn omdat hij/zij zich vreemd gedraagt (bv. iemand die veel aandacht heeft voor de beveiliging van een gebouw, iemand die grote hoeveelheden verdachte artikelen koopt, …), of kledij aanheeft die niet past bij de omgeving (bv. een dikke jas tijdens de zomer).

Wet- en regelgeving?

Het Nationaal Crisiscentrum ontvangt evaluaties over de terreurdreiging van het Coördinatieorgaan van de Dreigingsanalyse (OCAD). Iedere evaluatie bevat een dreigingsniveau. In totaal zijn er in België vier mogelijke dreigingsniveaus:
 • navigate_nextNiveau 1 of laag: de persoon, groepering of gebeurtenis waarover de dreiging gaat, is niet bedreigd
 • navigate_nextNiveau 2 of gemiddeld: de dreiging is weinig waarschijnlijk
 • navigate_nextNiveau 3 of ernstig: de dreiging is mogelijk en waarschijnlijk
 • navigate_nextNiveau 4 of zeer ernstig: de dreiging is ernstig en zeer nabij
Op basis van deze analyses, neemt de overheid zichtbare en minder zichtbare voorzorgs- en beschermingsmaatregelen om de bevolking, belangrijke personen en instellingen te beschermen. Zo kan het zijn dat de minister van Binnenlandse Zaken in het kader van dreigingsniveau 3 of 4 een omzendbrief uitstuurt om de veiligheid van festivals en evenementen te garanderen. In deze omzendbrief worden dan een aantal aandachtspunten, maatregelen en tips voor eventorganisatoren opgesomd, zodat de waakzaamheid toeneemt en alle betrokken gesensibiliseerd worden.

Meer weten?

 • navigate_nextHet Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) verwerkt alle relevante informatie en inlichtingen over terrorisme, extremisme en problematische radicalisering. Ze bepalen ook het algemeen dreigingsniveau voor België op een schaal van 1 tot 4.

 • navigate_nextVoor meer informatie over terrorisme en extremisme kan je terecht op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

> Terug naar de lijst

Wees extra alert op verdachte situaties bij terreurdreiging

Wie?

Aan te raden voor elk evenement dat plaatsvindt tijdens verhoogde terreurdreiging (i.e. vanaf dreigingsniveau 3).

Waarom?

Door de alertheid te verhogen, kunnen verdachte situaties sneller opgespoord worden, waardoor het risico op een terroristische aanslag verkleint.

Wat?

Wanneer dreigingsniveau 3 of 4 van kracht is, en er sprake is van verhoogde terreurdreiging, is het belangrijk dat alle medewerkers extra alert zijn voor verdachte objecten en personen. Ziet een van je medewerkers een verdacht object of persoon? Bel 112 en meld het aan de politie. Raak een verdacht object ook niet aan.

Wat bedoelt men met een verdacht object of persoon?
 • navigate_nextEen verdacht object is een object dat niet thuishoort op een bepaalde locatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een achtergelaten rugzak of koffer, een tas waar een vreemde geur uitkomt, een zak waaruit kabels zichtbaar zijn, een onbekend bestelbusje dat al langere tijd in de straat staat, … (Nationaal Crisiscentrum).

 • navigate_nextEen verdacht persoon is een persoon die niet thuishoort op een bepaalde locatie. Hij of zij kan verdacht zijn omdat hij/zij zich vreemd gedraagt (bv. iemand die veel aandacht heeft voor de beveiliging van een gebouw, iemand die grote hoeveelheden verdachte artikelen koopt, …), of kledij aanheeft die niet past bij de omgeving (bv. een dikke jas tijdens de zomer).

Wet- en regelgeving?

Het Nationaal Crisiscentrum ontvangt evaluaties over de terreurdreiging van het Coördinatieorgaan van de Dreigingsanalyse (OCAD). Iedere evaluatie bevat een dreigingsniveau. In totaal zijn er in België vier mogelijke dreigingsniveaus:
 • navigate_nextNiveau 1 of laag: de persoon, groepering of gebeurtenis waarover de dreiging gaat, is niet bedreigd
 • navigate_nextNiveau 2 of gemiddeld: de dreiging is weinig waarschijnlijk
 • navigate_nextNiveau 3 of ernstig: de dreiging is mogelijk en waarschijnlijk
 • navigate_nextNiveau 4 of zeer ernstig: de dreiging is ernstig en zeer nabij
Op basis van deze analyses, neemt de overheid zichtbare en minder zichtbare voorzorgs- en beschermingsmaatregelen om de bevolking, belangrijke personen en instellingen te beschermen. Zo kan het zijn dat de minister van Binnenlandse Zaken in het kader van dreigingsniveau 3 of 4 een omzendbrief uitstuurt om de veiligheid van festivals en evenementen te garanderen. In deze omzendbrief worden dan een aantal aandachtspunten, maatregelen en tips voor eventorganisatoren opgesomd, zodat de waakzaamheid toeneemt en alle betrokken gesensibiliseerd worden.

Meer weten?

 • navigate_nextHet Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) verwerkt alle relevante informatie en inlichtingen over terrorisme, extremisme en problematische radicalisering. Ze bepalen ook het algemeen dreigingsniveau voor België op een schaal van 1 tot 4.

 • navigate_nextVoor meer informatie over terrorisme en extremisme kan je terecht op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

> Terug naar de lijst