Neem extra beveiligingsmaatregelen bij terreurdreiging

Wie?

Aan te raden voor elk evenement dat plaatsvindt tijdens verhoogde terreurdreiging (i.e. vanaf dreigingsniveau 3).

Waarom?

Door extra beveiligingsmaatregelen te nemen, kunnen potentiële daders ontmoedigd en mogelijks afgeschrikt worden, waardoor het risico op een terroristische aanslag verkleint. Ook kunnen bepaalde beveiligingsmaatregelen helpen bij de vroege detectie van verdachte activiteiten of voorwerpen.

Wat?

Een belangrijk aandachtspunt bij een hoog dreigingsniveau is het aanscherpen van het bestaande beveiligingssysteem en het nemen van extra beveiligingsmaatregelen. Belangrijk hierbij is dat alle beveiligingsmaatregelen binnen dit systeem op elkaar zijn afgestemd en dus niet ad hoc of los van elkaar worden genomen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat deze extra maatregelen worden genomen vanuit professionaliteit, en niet vanuit emotie of een angstig gevoel. Uit voorzorg en dus op eigen initiatief zo veel mogelijk extra beveiligingsmaatregelen is geen goed idee. Ga als organisator sowieso in gesprek met de politie en het lokaal bestuur om zo, samen, tot een set van weldoordachte beveiligingsmaatregelen te komen.

Welke bestaande beveiligingsmaatregelen kan je aanscherpen of extra nemen?
 • navigate_nextEen eerste beveiligingsmaatregel die je kan verscherpen wanneer de terreurdreiging toeneemt, betreft de inzet van security of beveiliging. Denk bijvoorbeeld aan extra mankracht bij een toenemende terreurdreiging, om een extra oogje in het zeil te houden. Bovendien geeft extra security ook een duidelijk signaal: het laat bezoekers zien dat hun veiligheid serieus wordt genomen.

 • navigate_nextJe kan er ook voor kiezen om de toegangscontrole te verstrengen. Je kan bijvoorbeeld je medewerkers uitgebreid screenen, metaaldetectiepoortjes plaatsen, grote tassen en rugzakken weren van het evenemententerrein, en zoveel meer.

 • navigate_nextOok extra fysieke barrières kunnen helpen. Denk dan bijvoorbeeld aan betonblokken om te voorkomen dat bijvoorbeeld een voertuig het publiek inrijdt.

 • navigate_nextCommunicatie en coördinatie zijn tot slot cruciaal om je extra beveiligingsmaatregelen succesvol te integreren in een samenhangend beveiligingssysteem. Bepaal vooraf hoe de externe communicatie verloopt bij een terroristische dreiging. Stel een verantwoordelijke aan die tijdens dergelijke situatie de zaken coördineert. Zorg ook voor duidelijke en alternatieve communicatielijnen bij een geval van dreiging.

Wet- en regelgeving?

Het Nationaal Crisiscentrum ontvangt evaluaties over de terreurdreiging van het Coördinatieorgaan van de Dreigingsanalyse (OCAD). Iedere evaluatie bevat een dreigingsniveau. In totaal zijn er in België vier mogelijke dreigingsniveaus:
 • navigate_nextNiveau 1 of laag: de persoon, de groepering of de gebeurtenis waarover de dreigingsanalyse gaat, is niet bedreigd
 • navigate_nextNiveau 2 of gemiddeld: de dreiging is weinig waarschijnlijk
 • navigate_nextNiveau 3 of ernstig: de dreiging is mogelijk en waarschijnlijk
 • navigate_nextNiveau 4 of zeer ernstig: de dreiging is ernstig en zeer nabij
Op basis van deze analyses, neemt de overheid zichtbare en minder zichtbare voorzorgs- en beschermingsmaatregelen om de bevolking, belangrijke personen en instellingen te beschermen. Zo kan het zijn dat de minister van Binnenlandse Zaken in het kader van dreigingsniveau 3 of 4 een omzendbrief uitstuurt om de veiligheid van festivals en evenementen te garanderen. In deze omzendbrief worden dan een aantal aandachtspunten, maatregelen en tips voor eventorganisatoren opgesomd, zodat de waakzaamheid toeneemt en alle betrokken gesensibiliseerd worden.

Meer weten?

 • navigate_nextHet Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) verwerkt alle relevante informatie en inlichtingen over terrorisme, extremisme en problematische radicalisering. Ze bepalen ook het algemeen dreigingsniveau voor België op een schaal van 1 tot 4.

 • navigate_nextVoor meer informatie over terrorisme en extremisme kan je terecht op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

> Terug naar de lijst

Neem extra beveiligingsmaatregelen bij terreurdreiging

Wie?

Aan te raden voor elk evenement dat plaatsvindt tijdens verhoogde terreurdreiging (i.e. vanaf dreigingsniveau 3).

Waarom?

Door extra beveiligingsmaatregelen te nemen, kunnen potentiële daders ontmoedigd en mogelijks afgeschrikt worden, waardoor het risico op een terroristische aanslag verkleint. Ook kunnen bepaalde beveiligingsmaatregelen helpen bij de vroege detectie van verdachte activiteiten of voorwerpen.

Wat?

Een belangrijk aandachtspunt bij een hoog dreigingsniveau is het aanscherpen van het bestaande beveiligingssysteem en het nemen van extra beveiligingsmaatregelen. Belangrijk hierbij is dat alle beveiligingsmaatregelen binnen dit systeem op elkaar zijn afgestemd en dus niet ad hoc of los van elkaar worden genomen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat deze extra maatregelen worden genomen vanuit professionaliteit, en niet vanuit emotie of een angstig gevoel. Uit voorzorg en dus op eigen initiatief zo veel mogelijk extra beveiligingsmaatregelen is geen goed idee. Ga als organisator sowieso in gesprek met de politie en het lokaal bestuur om zo, samen, tot een set van weldoordachte beveiligingsmaatregelen te komen.

Welke bestaande beveiligingsmaatregelen kan je aanscherpen of extra nemen?
 • navigate_nextEen eerste beveiligingsmaatregel die je kan verscherpen wanneer de terreurdreiging toeneemt, betreft de inzet van security of beveiliging. Denk bijvoorbeeld aan extra mankracht bij een toenemende terreurdreiging, om een extra oogje in het zeil te houden. Bovendien geeft extra security ook een duidelijk signaal: het laat bezoekers zien dat hun veiligheid serieus wordt genomen.

 • navigate_nextJe kan er ook voor kiezen om de toegangscontrole te verstrengen. Je kan bijvoorbeeld je medewerkers uitgebreid screenen, metaaldetectiepoortjes plaatsen, grote tassen en rugzakken weren van het evenemententerrein, en zoveel meer.

 • navigate_nextOok extra fysieke barrières kunnen helpen. Denk dan bijvoorbeeld aan betonblokken om te voorkomen dat bijvoorbeeld een voertuig het publiek inrijdt.

 • navigate_nextCommunicatie en coördinatie zijn tot slot cruciaal om je extra beveiligingsmaatregelen succesvol te integreren in een samenhangend beveiligingssysteem. Bepaal vooraf hoe de externe communicatie verloopt bij een terroristische dreiging. Stel een verantwoordelijke aan die tijdens dergelijke situatie de zaken coördineert. Zorg ook voor duidelijke en alternatieve communicatielijnen bij een geval van dreiging.

Wet- en regelgeving?

Het Nationaal Crisiscentrum ontvangt evaluaties over de terreurdreiging van het Coördinatieorgaan van de Dreigingsanalyse (OCAD). Iedere evaluatie bevat een dreigingsniveau. In totaal zijn er in België vier mogelijke dreigingsniveaus:
 • navigate_nextNiveau 1 of laag: de persoon, de groepering of de gebeurtenis waarover de dreigingsanalyse gaat, is niet bedreigd
 • navigate_nextNiveau 2 of gemiddeld: de dreiging is weinig waarschijnlijk
 • navigate_nextNiveau 3 of ernstig: de dreiging is mogelijk en waarschijnlijk
 • navigate_nextNiveau 4 of zeer ernstig: de dreiging is ernstig en zeer nabij
Op basis van deze analyses, neemt de overheid zichtbare en minder zichtbare voorzorgs- en beschermingsmaatregelen om de bevolking, belangrijke personen en instellingen te beschermen. Zo kan het zijn dat de minister van Binnenlandse Zaken in het kader van dreigingsniveau 3 of 4 een omzendbrief uitstuurt om de veiligheid van festivals en evenementen te garanderen. In deze omzendbrief worden dan een aantal aandachtspunten, maatregelen en tips voor eventorganisatoren opgesomd, zodat de waakzaamheid toeneemt en alle betrokken gesensibiliseerd worden.

Meer weten?

 • navigate_nextHet Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) verwerkt alle relevante informatie en inlichtingen over terrorisme, extremisme en problematische radicalisering. Ze bepalen ook het algemeen dreigingsniveau voor België op een schaal van 1 tot 4.

 • navigate_nextVoor meer informatie over terrorisme en extremisme kan je terecht op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

> Terug naar de lijst