Werk een beleid uit rond agressie en geweld

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Agressie-incidenten op een evenement hebben een impact op het welzijn en de veiligheid van de bezoekers. Door het opstellen van een agressiebeleid voor je evenement draag je zorg voor je bezoekers én je medewerkers. Het opstellen van een beleid is een belangrijke preventieve maatregel om agressie te voorkomen en draagt zo bij aan veilig evenement.

Wat?

Een agressiebeleid houdt in dat je agressie structureel en integraal aanpakt. Enkel geïsoleerde maatregelen of crisisinterventies volstaan niet. Pas wanneer omgaan met agressie een duidelijke beleidskeuze is, bereik je een blijvend effect. Volgens grenswijs.be is het dan ook belangrijk om agressie structureel én integraal aan te pakken:

STRUCTURELE AANPAK
Leg organisatorische en technische maatregelen vast. Stem deze maatregelen op elkaar af en veranker ze in een algemene visie en een agressiebeleid. Organisatorische maatregelen zijn onder andere procedures, voorschriften en plannen. Technische maatregelen zijn onder andere materiële, bouwkundige en infrastructurele ingrepen of trainingsprogramma’s. Daarnaast betekent structureel werken ook het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden. Dit vergroot namelijk de kans dat het beleid wordt uitgevoerd. Leg dus vast welke procedures er zijn als agressief gedrag voorvalt op het evenement, maar ook wie (bv. politie, security, vrijwillige medewerkers, …) wordt aangesproken bij dergelijk voorval.

INTEGRALE AANPAK
Dit verwijst naar het werken op verschillende niveaus. Het is immers belangrijk om je te richten op je medewerkers én je doelgroep, nl. je bezoekers. Of die nu slachtoffer, dader of getuige zijn. Integraal verwijst ook naar het nemen van maatregelen op verschillende niveaus. Het betreft dus zowel maatregelen om agressief gedrag te voorkomen, om gepast te reageren op agressief gedrag en om schadelijke gevolgen van agressief gedrag te voorkomen of te beperken.

Tip! Enkele maatregelen die je kan opnemen in je agressiebeleid zijn bijvoorbeeld:

- Het weren van geweldplegers op het evenemententerrein.
- Een nultolerantiebeleid hanteren tegen agressie en geweld.
- Met de dj bepaalde afspraken maken over wat te doen wanneer het publiek gewelddadig of agressief zou worden.
- …


Zodra je een beleid hierover hebt uitgedacht, is het belangrijk om dit beleid te communiceren naar je bezoekers en medewerkers toe.

Hoe?
Informeer je medewerkers over je beleid door het kort mondeling toe te lichten tijdens een fysiek infomoment. Ook kan je je bezoekers op het evenement door middel van posters, stickers, banners, infoschermen, … informeren over je beleid en de aanspreekbaarheid van je medewerkers. Tot slot kan je vóór de start van je evenement ook al aandacht besteden aan dit beleid, bv. op je website, in je app, via sociale media, op de tickets, … maar ook via de traditionele mediakanalen zoals een evenementenbrochure, (lokaal) magazine of krant.

Wet- en regelgeving?

Het is niet bij wet verplicht om een agressiebeleid uit te werken, maar wel aan te raden om de veiligheid van je bezoekers te waarborgen.

Meer weten?

  • navigate_nextGrenswijs helpt je organisatie bij het opstellen van een beleid rond agressie.

  • navigate_nextICOBA ontwikkelde en verzamelde allerlei instrumenten, spoorde materiaal uit de praktijk op en ontwierp campagnemateriaal om jou te ondersteunen bij de ontwikkeling van je agressiebeleid.

  • navigate_next ICOBA geeft ook advies en begeleiding bij het opzetten of het verbeteren van je beleid rond agressief en grensoverschrijdend gedrag.

> Terug naar de lijst

Werk een beleid uit rond agressie en geweld

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Agressie-incidenten op een evenement hebben een impact op het welzijn en de veiligheid van de bezoekers. Door het opstellen van een agressiebeleid voor je evenement draag je zorg voor je bezoekers én je medewerkers. Het opstellen van een beleid is een belangrijke preventieve maatregel om agressie te voorkomen en draagt zo bij aan veilig evenement.

Wat?

Een agressiebeleid houdt in dat je agressie structureel en integraal aanpakt. Enkel geïsoleerde maatregelen of crisisinterventies volstaan niet. Pas wanneer omgaan met agressie een duidelijke beleidskeuze is, bereik je een blijvend effect. Volgens grenswijs.be is het dan ook belangrijk om agressie structureel én integraal aan te pakken:

STRUCTURELE AANPAK
Leg organisatorische en technische maatregelen vast. Stem deze maatregelen op elkaar af en veranker ze in een algemene visie en een agressiebeleid. Organisatorische maatregelen zijn onder andere procedures, voorschriften en plannen. Technische maatregelen zijn onder andere materiële, bouwkundige en infrastructurele ingrepen of trainingsprogramma’s. Daarnaast betekent structureel werken ook het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden. Dit vergroot namelijk de kans dat het beleid wordt uitgevoerd. Leg dus vast welke procedures er zijn als agressief gedrag voorvalt op het evenement, maar ook wie (bv. politie, security, vrijwillige medewerkers, …) wordt aangesproken bij dergelijk voorval.

INTEGRALE AANPAK
Dit verwijst naar het werken op verschillende niveaus. Het is immers belangrijk om je te richten op je medewerkers én je doelgroep, nl. je bezoekers. Of die nu slachtoffer, dader of getuige zijn. Integraal verwijst ook naar het nemen van maatregelen op verschillende niveaus. Het betreft dus zowel maatregelen om agressief gedrag te voorkomen, om gepast te reageren op agressief gedrag en om schadelijke gevolgen van agressief gedrag te voorkomen of te beperken.

Tip! Enkele maatregelen die je kan opnemen in je agressiebeleid zijn bijvoorbeeld:

- Het weren van geweldplegers op het evenemententerrein.
- Een nultolerantiebeleid hanteren tegen agressie en geweld.
- Met de dj bepaalde afspraken maken over wat te doen wanneer het publiek gewelddadig of agressief zou worden.
- …


Zodra je een beleid hierover hebt uitgedacht, is het belangrijk om dit beleid te communiceren naar je bezoekers en medewerkers toe.

Hoe?
Informeer je medewerkers over je beleid door het kort mondeling toe te lichten tijdens een fysiek infomoment. Ook kan je je bezoekers op het evenement door middel van posters, stickers, banners, infoschermen, … informeren over je beleid en de aanspreekbaarheid van je medewerkers. Tot slot kan je vóór de start van je evenement ook al aandacht besteden aan dit beleid, bv. op je website, in je app, via sociale media, op de tickets, … maar ook via de traditionele mediakanalen zoals een evenementenbrochure, (lokaal) magazine of krant.

Wet- en regelgeving?

Het is niet bij wet verplicht om een agressiebeleid uit te werken, maar wel aan te raden om de veiligheid van je bezoekers te waarborgen.

Meer weten?

  • navigate_nextGrenswijs helpt je organisatie bij het opstellen van een beleid rond agressie.

  • navigate_nextICOBA ontwikkelde en verzamelde allerlei instrumenten, spoorde materiaal uit de praktijk op en ontwierp campagnemateriaal om jou te ondersteunen bij de ontwikkeling van je agressiebeleid.

  • navigate_next ICOBA geeft ook advies en begeleiding bij het opzetten of het verbeteren van je beleid rond agressief en grensoverschrijdend gedrag.

> Terug naar de lijst