Sta stil bij specifieke gevaren voor kinderen

Wie?

Aan te raden voor elk evenement dat zich specifiek richt op kinderen of waar veel kinderen aanwezig zijn.

Waarom?

Voor kinderen houden bepaalde gevaren meer en grotere risico’s in dan voor volwassenen. Schenk dus voldoende aandacht aan deze gevaren om onveilige situaties met kinderen te voorkomen.

Wat?

Bekijk je evenement door de ogen van een kind zodat je bijkomende maatregelen kan nemen om ongevallen met kinderen te voorkomen. Met deze risico’s kan je sowieso rekening houden:

VALONGEVALLEN
Meestal resulteert een val slechts tot een schaafwonde of blauwe plek, maar soms kan het ook leiden tot ernstige snijwonden of letsels. Een typisch ongeval voor kleine kinderen is een val van op een zekere hoogte: een speeltuig, een trap, een openstaand raam.

Probeer dit te voorkomen door trap- en keldergaten af te sluiten en door hekjes te plaatsen waar nodig. Let er ook op dat er nergens een plek is waar kinderen opklimmen of -stappen om uit een raam te klimmen. Geef bovendien aan dat rennen op gladde vloeren niet is toegestaan. En voorzie antislipstickers om vallen te voorkomen.

SNIJDEN EN STOTEN
Zorg dat messen, scharen, koorden en alle andere gevaarlijke objecten waaraan kinderen zich kunnen snijden of stoten buiten het bereik van kinderen worden gehouden op je evenement.

VERBRANDING
Kinderen zijn zich nog niet bewust van de risico’s verbonden aan stopcontacten, elektriciteitsdraden en elektriciteitstoestellen. Ook lucifers, aanstekers, kaarsen, … houden een risico in voor kinderen. Zorg dus niet enkel dat alle stopcontacten en verlengsnoeren extra beveiligd zijn, maar ook dat kinderen zich op geen enkel moment of op geen enkele plaats kunnen verbranden aan een voorwerp of hete vloeistof.

VERDRINKING
Zelfs kinderen die al kunnen zwemmen, hebben vaak niet de kracht om zich te bevrijden bij gevaarlijke situaties in het water. Zorg dus dat al het water het op je evenemententerrein goed is afgesloten voor kinderen.

Wet- en regelgeving?

Het is niet bij wet verplicht om aandacht te hebben voor specifieke gevaren voor kinderen, maar wel aan te raden om onveilige situaties te voorkomen.

> Terug naar de lijst

Sta stil bij specifieke gevaren voor kinderen

Wie?

Aan te raden voor elk evenement dat zich specifiek richt op kinderen of waar veel kinderen aanwezig zijn.

Waarom?

Voor kinderen houden bepaalde gevaren meer en grotere risico’s in dan voor volwassenen. Schenk dus voldoende aandacht aan deze gevaren om onveilige situaties met kinderen te voorkomen.

Wat?

Bekijk je evenement door de ogen van een kind zodat je bijkomende maatregelen kan nemen om ongevallen met kinderen te voorkomen. Met deze risico’s kan je sowieso rekening houden:

VALONGEVALLEN
Meestal resulteert een val slechts tot een schaafwonde of blauwe plek, maar soms kan het ook leiden tot ernstige snijwonden of letsels. Een typisch ongeval voor kleine kinderen is een val van op een zekere hoogte: een speeltuig, een trap, een openstaand raam.

Probeer dit te voorkomen door trap- en keldergaten af te sluiten en door hekjes te plaatsen waar nodig. Let er ook op dat er nergens een plek is waar kinderen opklimmen of -stappen om uit een raam te klimmen. Geef bovendien aan dat rennen op gladde vloeren niet is toegestaan. En voorzie antislipstickers om vallen te voorkomen.

SNIJDEN EN STOTEN
Zorg dat messen, scharen, koorden en alle andere gevaarlijke objecten waaraan kinderen zich kunnen snijden of stoten buiten het bereik van kinderen worden gehouden op je evenement.

VERBRANDING
Kinderen zijn zich nog niet bewust van de risico’s verbonden aan stopcontacten, elektriciteitsdraden en elektriciteitstoestellen. Ook lucifers, aanstekers, kaarsen, … houden een risico in voor kinderen. Zorg dus niet enkel dat alle stopcontacten en verlengsnoeren extra beveiligd zijn, maar ook dat kinderen zich op geen enkel moment of op geen enkele plaats kunnen verbranden aan een voorwerp of hete vloeistof.

VERDRINKING
Zelfs kinderen die al kunnen zwemmen, hebben vaak niet de kracht om zich te bevrijden bij gevaarlijke situaties in het water. Zorg dus dat al het water het op je evenemententerrein goed is afgesloten voor kinderen.

Wet- en regelgeving?

Het is niet bij wet verplicht om aandacht te hebben voor specifieke gevaren voor kinderen, maar wel aan te raden om onveilige situaties te voorkomen.

> Terug naar de lijst