Zorg dat de alcoholwet- en regelgeving wordt nageleefd

Wie?

Verplicht voor elk evenement waar alcohol wordt geschonken.

Waarom?

Hét doel is natuurlijk om jongeren te beschermen tegen de negatieve effecten van alcohol. Jongeren zijn immers gevoeliger voor deze effecten dan volwassenen en weten er vaak minder goed mee om te springen. Daarom geldt er dus een minimumleeftijd op de verkoop, het schenken en het aanbieden van alcohol. De logica hierachter is: hoe vroeger je begint te drinken, hoe groter de kans op problemen met alcoholgebruik later in je leven. Het is dus simpelweg cruciaal voor de gezondheid en veiligheid van jonge eventbezoekers dat de alcoholwetgeving nageleefd wordt.

Wat?

1. Een verbod op verkopen, schenken en aanbieden van alcohol aan min-16-jarigen

Ten eerste bepaalt de alcoholwetgeving dat het verboden is om alcohol (zowel gegiste dranken als sterkedranken) te verkopen, schenken of aanbieden aan personen jonger dan 16. Met gegiste dranken bedoelt men dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol en nooit meer dan 22% vol: onder meer bieren en wijnen dus. Sterke dranken zijn gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol. Ook alcopops, mixdranken en cocktails die gedistilleerde dranken bevatten, behoren tot deze categorie.

2. Een verbod op verkopen, schenken of aanbieden van sterkedranken aan min-18-jarigen

Daarnaast is het ook verboden om sterkedranken te verkopen, te schenken of aan te bieden aan personen jonger dan 18. Bovendien mag je ook geen sterkedranken verkopen, schenken of aanbieden in tijdelijke of occasionele drankgelegenheden in het kader van een sportieve, culturele of politieke manifestatie.

Let op! Als je toch sterkedrank wil serveren op dergelijke evenementen, moet je beschikken over een speciale machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen. Als je toch twijfelt over de leeftijd van een bezoeker, mag je altijd vragen om de leeftijd te bewijzen.


3. Verbod op schenken van alcohol aan een zichtbaar dronken persoon.

Tot slot is het ook verboden om nog alcohol te schenken aan een persoon die ogenschijnlijk dronken is. Het is strafbaar én je kan medeaansprakelijk gesteld worden als de dronken bezoeker een ongeval veroorzaakt of letsels oploopt. Is die persoon bovendien minderjarig? Dan verdubbelt de straf. Ook is het strafbaar om een uitdaging voor te stellen in verband met alcohol of te aanvaarden die leidt tot dronkenschap.

Tip! Brief je medewerkers over de wet- en regelgeving wat betreft het verkopen, schenken of aanbieden van alcohol. Vertel hen wat er van hen verwacht wordt en hoe ze moeten omgaan met alcoholgerelateerde gezondheidsproblemen.


Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator verplicht om de alcoholwetgeving (i.e., de wet- en regelgeving met betrekking tot het verkopen, schenken en aanbieden van alcohol) na te leven. Je mag trouwens niet zomaar alcohol serveren. Je hebt hiervoor een drankvergunning nodig. Die vergunning moet je aanvragen bij het Collega van Burgemeester en Schepenen.

Leef je de alcoholwetgeving niet na? Dan riskeer je een boete van 156 tot 18.000 euro. Dit wordt immers actief gecontroleerd door inspecteurs van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Een uitzondering geldt wel meestal voor evenementen op officiële feestlocaties die al over dergelijke vergunning beschikken. Speel echter op zeker en informeer je goed bij je stad of gemeente vóór de start van je evenement.

Meer weten?

 • navigate_nextVoor meer informatie over alcohol (Wat is het? Wat zijn de effecten? Wat zegt de wet? …) kan je terecht op de website van de druglijn.

 • navigate_nextOp de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kan je een folder downloaden met meer info over het schenken van alcohol op je evenement.

 • navigate_nextOok op de website van Formaat en op Ikorganiseer.be kan je terecht voor meer informatie over het schenken van alcohol op evenementen georganiseerd door en voor jongeren.

 • navigate_nextIkorganiseer.be stelde bovendien een checklist op voor roken en alcohol op fuiven. Deze checklist bevat maatregelen die je als organisator van een fuif minstens moet nemen om inbreuken tegen de wetten op roken en alcoholgebruik tegen te gaan.

 • navigate_nextVerschillende jeugdbewegingen (o.a. chiro en klj) lichten op hun website toe wat kan en niet kan als het gaat over het serveren van alcohol op een fuif van een jeugdbeweging.

 • navigate_nextHet Vlaams Expertisecentrum alcohol en anders drugs (VAD) verduidelijkt de Belgische alcoholwetgeving aan de hand van vragen uit de praktijk. De vragen zijn gebundeld in 3 infofiches.

 • navigate_nextOp de website van VAD kan je ook een barbriefing downloaden. Deze kan je uitdelen aan je barmedewerkers. Zo zijn ze op de hoogte van de precieze wetgeving omtrent het schenken van alcohol aan minderjarigen en de gezondheidsargumenten voor die wetgeving.

 • navigate_nextVAD biedt op haar online vormingsplatform ook vormingen aan voor barmedewerkers. De online vormingen vind je onder het tabblad ‘uitgaansleven’ en bestaat uit verschillende modules over de manier waarop een barmedewerker verantwoord kan schenken en omgaan met incidenten.

 • navigate_nextDaarnaast biedt VAD gratis zelfklevers aan met daarop de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol en sterke drank.

 • navigate_nextVoor bezorgdheden over spiking (het toevoegen van drugs of alcohol aan iemands drankje zonder dat deze persoon dat weet) en andere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bundelt VAD verschillende stappen om incidenten te vermijden.

 • navigate_nextWetteksten die werden gepubliceerd vanaf 1997 kunnen full text worden geraadpleegd via de Wetgevingsindex van het Ministerie van Justitie.

 • navigate_nextDe European Legal Database on Drugs (ELDD) bevat overzichten van de wetgeving in Europese landen.

> Terug naar de lijst

Zorg dat de alcoholwet- en regelgeving wordt nageleefd

Wie?

Verplicht voor elk evenement waar alcohol wordt geschonken.

Waarom?

Hét doel is natuurlijk om jongeren te beschermen tegen de negatieve effecten van alcohol. Jongeren zijn immers gevoeliger voor deze effecten dan volwassenen en weten er vaak minder goed mee om te springen. Daarom geldt er dus een minimumleeftijd op de verkoop, het schenken en het aanbieden van alcohol. De logica hierachter is: hoe vroeger je begint te drinken, hoe groter de kans op problemen met alcoholgebruik later in je leven. Het is dus simpelweg cruciaal voor de gezondheid en veiligheid van jonge eventbezoekers dat de alcoholwetgeving nageleefd wordt.

Wat?

1. Een verbod op verkopen, schenken en aanbieden van alcohol aan min-16-jarigen

Ten eerste bepaalt de alcoholwetgeving dat het verboden is om alcohol (zowel gegiste dranken als sterkedranken) te verkopen, schenken of aanbieden aan personen jonger dan 16. Met gegiste dranken bedoelt men dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol en nooit meer dan 22% vol: onder meer bieren en wijnen dus. Sterke dranken zijn gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol. Ook alcopops, mixdranken en cocktails die gedistilleerde dranken bevatten, behoren tot deze categorie.

2. Een verbod op verkopen, schenken of aanbieden van sterkedranken aan min-18-jarigen

Daarnaast is het ook verboden om sterkedranken te verkopen, te schenken of aan te bieden aan personen jonger dan 18. Bovendien mag je ook geen sterkedranken verkopen, schenken of aanbieden in tijdelijke of occasionele drankgelegenheden in het kader van een sportieve, culturele of politieke manifestatie.

Let op! Als je toch sterkedrank wil serveren op dergelijke evenementen, moet je beschikken over een speciale machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen. Als je toch twijfelt over de leeftijd van een bezoeker, mag je altijd vragen om de leeftijd te bewijzen.


3. Verbod op schenken van alcohol aan een zichtbaar dronken persoon.

Tot slot is het ook verboden om nog alcohol te schenken aan een persoon die ogenschijnlijk dronken is. Het is strafbaar én je kan medeaansprakelijk gesteld worden als de dronken bezoeker een ongeval veroorzaakt of letsels oploopt. Is die persoon bovendien minderjarig? Dan verdubbelt de straf. Ook is het strafbaar om een uitdaging voor te stellen in verband met alcohol of te aanvaarden die leidt tot dronkenschap.

Tip! Brief je medewerkers over de wet- en regelgeving wat betreft het verkopen, schenken of aanbieden van alcohol. Vertel hen wat er van hen verwacht wordt en hoe ze moeten omgaan met alcoholgerelateerde gezondheidsproblemen.


Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator verplicht om de alcoholwetgeving (i.e., de wet- en regelgeving met betrekking tot het verkopen, schenken en aanbieden van alcohol) na te leven. Je mag trouwens niet zomaar alcohol serveren. Je hebt hiervoor een drankvergunning nodig. Die vergunning moet je aanvragen bij het Collega van Burgemeester en Schepenen.

Leef je de alcoholwetgeving niet na? Dan riskeer je een boete van 156 tot 18.000 euro. Dit wordt immers actief gecontroleerd door inspecteurs van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Een uitzondering geldt wel meestal voor evenementen op officiële feestlocaties die al over dergelijke vergunning beschikken. Speel echter op zeker en informeer je goed bij je stad of gemeente vóór de start van je evenement.

Meer weten?

 • navigate_nextVoor meer informatie over alcohol (Wat is het? Wat zijn de effecten? Wat zegt de wet? …) kan je terecht op de website van de druglijn.

 • navigate_nextOp de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kan je een folder downloaden met meer info over het schenken van alcohol op je evenement.

 • navigate_nextOok op de website van Formaat en op Ikorganiseer.be kan je terecht voor meer informatie over het schenken van alcohol op evenementen georganiseerd door en voor jongeren.

 • navigate_nextIkorganiseer.be stelde bovendien een checklist op voor roken en alcohol op fuiven. Deze checklist bevat maatregelen die je als organisator van een fuif minstens moet nemen om inbreuken tegen de wetten op roken en alcoholgebruik tegen te gaan.

 • navigate_nextVerschillende jeugdbewegingen (o.a. chiro en klj) lichten op hun website toe wat kan en niet kan als het gaat over het serveren van alcohol op een fuif van een jeugdbeweging.

 • navigate_nextHet Vlaams Expertisecentrum alcohol en anders drugs (VAD) verduidelijkt de Belgische alcoholwetgeving aan de hand van vragen uit de praktijk. De vragen zijn gebundeld in 3 infofiches.

 • navigate_nextOp de website van VAD kan je ook een barbriefing downloaden. Deze kan je uitdelen aan je barmedewerkers. Zo zijn ze op de hoogte van de precieze wetgeving omtrent het schenken van alcohol aan minderjarigen en de gezondheidsargumenten voor die wetgeving.

 • navigate_nextVAD biedt op haar online vormingsplatform ook vormingen aan voor barmedewerkers. De online vormingen vind je onder het tabblad ‘uitgaansleven’ en bestaat uit verschillende modules over de manier waarop een barmedewerker verantwoord kan schenken en omgaan met incidenten.

 • navigate_nextDaarnaast biedt VAD gratis zelfklevers aan met daarop de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol en sterke drank.

 • navigate_nextVoor bezorgdheden over spiking (het toevoegen van drugs of alcohol aan iemands drankje zonder dat deze persoon dat weet) en andere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bundelt VAD verschillende stappen om incidenten te vermijden.

 • navigate_nextWetteksten die werden gepubliceerd vanaf 1997 kunnen full text worden geraadpleegd via de Wetgevingsindex van het Ministerie van Justitie.

 • navigate_nextDe European Legal Database on Drugs (ELDD) bevat overzichten van de wetgeving in Europese landen.

> Terug naar de lijst