Zorg dat de wet- en regelgeving met betrekking tot het bezit en gebruik van drugs wordt nageleefd

Wie?

Verplicht voor elk evenement.

Waarom?

Druggebruik kan leiden tot acute gezondheidsproblemen en schade aan de gezondheid op lange termijn. Daarom is het belangrijk om als organisator in te zetten op preventie en schadebeperking. Dit komt de gezondheid en de veiligheid van je bezoekers ten goede. Je kan dit in symmetrie doen met het naleven van de drugswet, die als doel heeft het gebruik en het aanbod van drugs te verminderen door bezit, gebruik en verkoop te verbieden en strafbaar te maken.

Wat?

De Belgische drugswetgeving gaat uit van nultolerantie: het bezit van cannabis en andere illegale drugs is verboden.

Brief je medewerkers over de wet- en regelgeving met betrekking tot het bezit en gebruik van cannabis en illegale drugs. Communiceer ook naar je medewerkers toe wat ze moeten doen als ze druggebruik opmerken, (illegale) drugs vinden of druggerelateerde gezondheidsproblemen opmerken.

Als je als organisator drugsbezit wel tolereert, wordt dat in de rechtspraak beschouwd als ‘aanzetten tot’. Het oogluikend toelaten van drugsbezit is een verzwarende omstandigheid. Met andere woorden: met het niet naleven van de drugswet bega je als organisator een overtreding die bij vaststelling door de politie leidt tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Let op! Enkel de politie heeft de bevoegdheid om op zoek te gaan naar drugs bij bezoekers.


Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator verplicht om de drugswet (i.e., de wet- en regelgeving met betrekking tot het bezit en gebruik van drugs) na te leven.

Sinds juni 2003 is er een kleine aanpassing in de drugwetgeving omtrent het bezit van cannabis door een volwassene voor persoonlijk gebruik (max. 3 gr.). Het bezit van dergelijke gebruikershoeveelheid krijgt de laagste vervolgingsprioriteit. Maar het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis is wel verboden wanneer het gepaard gaat met een verstoring van de openbare orde. En het ostentatief bezit in een openbare plaats die toegankelijk is voor het publiek (bv. een fuif) wordt door de wet van 24 februari 1921 beschouwd als een verstoring van de openbare orde.

Meer weten?

> Terug naar de lijst

Zorg dat de wet- en regelgeving met betrekking tot het bezit en gebruik van drugs wordt nageleefd

Wie?

Verplicht voor elk evenement.

Waarom?

Druggebruik kan leiden tot acute gezondheidsproblemen en schade aan de gezondheid op lange termijn. Daarom is het belangrijk om als organisator in te zetten op preventie en schadebeperking. Dit komt de gezondheid en de veiligheid van je bezoekers ten goede. Je kan dit in symmetrie doen met het naleven van de drugswet, die als doel heeft het gebruik en het aanbod van drugs te verminderen door bezit, gebruik en verkoop te verbieden en strafbaar te maken.

Wat?

De Belgische drugswetgeving gaat uit van nultolerantie: het bezit van cannabis en andere illegale drugs is verboden.

Brief je medewerkers over de wet- en regelgeving met betrekking tot het bezit en gebruik van cannabis en illegale drugs. Communiceer ook naar je medewerkers toe wat ze moeten doen als ze druggebruik opmerken, (illegale) drugs vinden of druggerelateerde gezondheidsproblemen opmerken.

Als je als organisator drugsbezit wel tolereert, wordt dat in de rechtspraak beschouwd als ‘aanzetten tot’. Het oogluikend toelaten van drugsbezit is een verzwarende omstandigheid. Met andere woorden: met het niet naleven van de drugswet bega je als organisator een overtreding die bij vaststelling door de politie leidt tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Let op! Enkel de politie heeft de bevoegdheid om op zoek te gaan naar drugs bij bezoekers.


Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator verplicht om de drugswet (i.e., de wet- en regelgeving met betrekking tot het bezit en gebruik van drugs) na te leven.

Sinds juni 2003 is er een kleine aanpassing in de drugwetgeving omtrent het bezit van cannabis door een volwassene voor persoonlijk gebruik (max. 3 gr.). Het bezit van dergelijke gebruikershoeveelheid krijgt de laagste vervolgingsprioriteit. Maar het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis is wel verboden wanneer het gepaard gaat met een verstoring van de openbare orde. En het ostentatief bezit in een openbare plaats die toegankelijk is voor het publiek (bv. een fuif) wordt door de wet van 24 februari 1921 beschouwd als een verstoring van de openbare orde.

Meer weten?

> Terug naar de lijst