Breng de bereikbaarheid van je event in kaart

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Door in kaart te brengen hoe bereikbaar je evenement is, krijg je inzicht in de verdeling van vervoerswijzen (zogenaamde modal split) en dus waar en wanneer risicovolle verkeerssituaties kunnen ontstaan.

Wat?

Breng de bereikbaarheid van je evenement in kaart door allereerst na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de evenementenlocatie te bereiken.

BEREIKBAARHEID TE VOET
Zijn er wandelroutes van en naar je evenement, van en naar de belangrijkste haltes van het openbaar vervoer en de parkings? Wat is de kwaliteit van deze routes en zijn ze voorzien van signalisatie? Zijn ze voldoende breed en vrij van obstakels? Zijn ze toegankelijk voor rolstoelgebruikers of personen met een kinderwagen? Zijn de oversteekplaatsen voldoende veilig?

BEREIKBAARHEID MET DE FIETS
Kan je met de fiets veilig tot bij je evenement geraken? Wat is de kwaliteit van de fietsinfrastructuur? Hoeveel fietsen kunnen er in de bestaande fietsenstalling(en) staan? Wat is de kwaliteit van deze fietsenstalling(en)? Is er voldoende signalisatie naar de fietsenstallingen?

BEREIKBAARHEID MET HET OPENBAAR VERVOER (OV)
Is er een halte of station van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) in de nabijheid van je evenement? Hoe verhoudt de dienstregeling van het openbaar vervoer zich tot de begin- en einduren van je evenement? Is de capaciteit van het OV voldoende op de verwachtte piekmomenten? Hoe geraken bezoekers die het OV gebruiken veilig van de halte of het station tot bij jouw evenement?

Tip! Gebruik de mobiscore om na te gaan hoe dicht je evenementenlocatie ligt bij haltes van het openbaar vervoer.


BEREIKBAARHEID MET DE AUTO
Via welke toegangswegen is je evenement met de wagen te bereiken? Welke grote verkeersassen zijn er in de nabijheid? Waar en wanneer is er kans op file? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op de evenementenlocatie, op de openbare weg en op openbare parkings in de buurt? Hoe geraken autogebruikers veilig van de parkings tot bij jouw evenement?

Tip! De gemeente of stad waar je evenement plaatsvindt kent de verdeling van de wegen onder de verschillende wegbeheerders (gemeente, provincie, gewest). Neem contact op met de gemeente of stad en/of direct bij de wegbeheerder om je wegwijs te maken in onder meer parkeerregimes, wegenwerken en toekomstplannen.


Probeer vervolgens de modal split te voorspellen: hoeveel bezoekers komen wellicht met de auto, fiets, het openbaar vervoer, of te voet? Vergaar niet enkel kennis over je bezoeker, maar breng ook het profiel van je evenement in kaart en in het bijzonder de locatie. Dit kan je doen door voorgaande edities van je evenement te evalueren of te informeren bij andere evenementen op dezelfde locatie.

VERGAAR KENNIS OVER JE BEZOEKER
Probeer voor de start van je evenement een zo geïnformeerde inschatting te maken van het verplaatsingsgedrag van je bezoekers. Tracht onder andere een antwoord te formuleren op volgende vragen:
Wie zijn je bezoekers? Stel een socio-demografisch profiel van je bezoekers op. Focus op die kenmerken die bepalend zijn voor het verplaatsingsgedrag: leeftijd, gezinssamenstelling, individuele bezoekers of bezoekers in groep, …
Waar komen je bezoekers vandaan? De afstand tot het evenement heeft namelijk een grote impact op de keuze van vervoersmiddel. Je kan het bereik van je evenement nagaan d.m.v. geregistreerde postcodes bij de ticketverkoop of een online mobiliteitspoll die je lanceert in de aanloop van je evenement.

Tip! Plaats jezelf in de schoenen van de bezoeker en test de routes te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto. Op die manier krijg je praktisch inzicht in de maatregelen die nodig zijn om de verkeersveiligheid te verhogen.


Evalueer eventueel na afloop van het evenement het verplaatsingsgedrag van je bezoekers aan de hand van een korte bezoekersenquête. Gebruik de enquête om inzicht te krijgen in hoe de bezoekers de bereikbaarheid van het evenement ervaren, of de genomen veiligheidsmaatregelen met betrekking tot mobiliteit een verschil maakten, en of er bijkomende maatregelen nodig zijn.

ANALYSEER HET PROFIEL VAN JE EVENEMENT
Breng onder andere de duur en timing van je evenement in kaart. Duur en timing bepalen namelijk wanneer je bezoekers zich verplaatsen of ze bijvoorbeeld gespreid toekomen en weer vertrekken, of niet.

LEER VAN VOORGAANDE EDITIES OF VAN ANDERE EVENEMENTEN OP DEZELFDE LOCATIE
Ga na welke mobiliteitsuitdagingen deze locatie, stad of gemeente kent? Welke mobiliteitsingrepen worden doorgaans genomen voor gelijkaardige evenementen op deze locatie? Wat is de capaciteit van bestaande parkings en fietsenstallingen? Was deze voldoende tijdens voorgaande edities of andere evenementen? Welke samenwerkingen kan je op poten zetten met de stad of gemeente?

Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator niet wettelijk verplicht om na te gaan hoe bereikbaar je evenement is, maar het is wel sterk aan te raden.

> Terug naar de lijst

Breng de bereikbaarheid van je event in kaart

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Door in kaart te brengen hoe bereikbaar je evenement is, krijg je inzicht in de verdeling van vervoerswijzen (zogenaamde modal split) en dus waar en wanneer risicovolle verkeerssituaties kunnen ontstaan.

Wat?

Breng de bereikbaarheid van je evenement in kaart door allereerst na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de evenementenlocatie te bereiken.

BEREIKBAARHEID TE VOET
Zijn er wandelroutes van en naar je evenement, van en naar de belangrijkste haltes van het openbaar vervoer en de parkings? Wat is de kwaliteit van deze routes en zijn ze voorzien van signalisatie? Zijn ze voldoende breed en vrij van obstakels? Zijn ze toegankelijk voor rolstoelgebruikers of personen met een kinderwagen? Zijn de oversteekplaatsen voldoende veilig?

BEREIKBAARHEID MET DE FIETS
Kan je met de fiets veilig tot bij je evenement geraken? Wat is de kwaliteit van de fietsinfrastructuur? Hoeveel fietsen kunnen er in de bestaande fietsenstalling(en) staan? Wat is de kwaliteit van deze fietsenstalling(en)? Is er voldoende signalisatie naar de fietsenstallingen?

BEREIKBAARHEID MET HET OPENBAAR VERVOER (OV)
Is er een halte of station van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) in de nabijheid van je evenement? Hoe verhoudt de dienstregeling van het openbaar vervoer zich tot de begin- en einduren van je evenement? Is de capaciteit van het OV voldoende op de verwachtte piekmomenten? Hoe geraken bezoekers die het OV gebruiken veilig van de halte of het station tot bij jouw evenement?

Tip! Gebruik de mobiscore om na te gaan hoe dicht je evenementenlocatie ligt bij haltes van het openbaar vervoer.


BEREIKBAARHEID MET DE AUTO
Via welke toegangswegen is je evenement met de wagen te bereiken? Welke grote verkeersassen zijn er in de nabijheid? Waar en wanneer is er kans op file? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op de evenementenlocatie, op de openbare weg en op openbare parkings in de buurt? Hoe geraken autogebruikers veilig van de parkings tot bij jouw evenement?

Tip! De gemeente of stad waar je evenement plaatsvindt kent de verdeling van de wegen onder de verschillende wegbeheerders (gemeente, provincie, gewest). Neem contact op met de gemeente of stad en/of direct bij de wegbeheerder om je wegwijs te maken in onder meer parkeerregimes, wegenwerken en toekomstplannen.


Probeer vervolgens de modal split te voorspellen: hoeveel bezoekers komen wellicht met de auto, fiets, het openbaar vervoer, of te voet? Vergaar niet enkel kennis over je bezoeker, maar breng ook het profiel van je evenement in kaart en in het bijzonder de locatie. Dit kan je doen door voorgaande edities van je evenement te evalueren of te informeren bij andere evenementen op dezelfde locatie.

VERGAAR KENNIS OVER JE BEZOEKER
Probeer voor de start van je evenement een zo geïnformeerde inschatting te maken van het verplaatsingsgedrag van je bezoekers. Tracht onder andere een antwoord te formuleren op volgende vragen:
Wie zijn je bezoekers? Stel een socio-demografisch profiel van je bezoekers op. Focus op die kenmerken die bepalend zijn voor het verplaatsingsgedrag: leeftijd, gezinssamenstelling, individuele bezoekers of bezoekers in groep, …
Waar komen je bezoekers vandaan? De afstand tot het evenement heeft namelijk een grote impact op de keuze van vervoersmiddel. Je kan het bereik van je evenement nagaan d.m.v. geregistreerde postcodes bij de ticketverkoop of een online mobiliteitspoll die je lanceert in de aanloop van je evenement.

Tip! Plaats jezelf in de schoenen van de bezoeker en test de routes te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto. Op die manier krijg je praktisch inzicht in de maatregelen die nodig zijn om de verkeersveiligheid te verhogen.


Evalueer eventueel na afloop van het evenement het verplaatsingsgedrag van je bezoekers aan de hand van een korte bezoekersenquête. Gebruik de enquête om inzicht te krijgen in hoe de bezoekers de bereikbaarheid van het evenement ervaren, of de genomen veiligheidsmaatregelen met betrekking tot mobiliteit een verschil maakten, en of er bijkomende maatregelen nodig zijn.

ANALYSEER HET PROFIEL VAN JE EVENEMENT
Breng onder andere de duur en timing van je evenement in kaart. Duur en timing bepalen namelijk wanneer je bezoekers zich verplaatsen of ze bijvoorbeeld gespreid toekomen en weer vertrekken, of niet.

LEER VAN VOORGAANDE EDITIES OF VAN ANDERE EVENEMENTEN OP DEZELFDE LOCATIE
Ga na welke mobiliteitsuitdagingen deze locatie, stad of gemeente kent? Welke mobiliteitsingrepen worden doorgaans genomen voor gelijkaardige evenementen op deze locatie? Wat is de capaciteit van bestaande parkings en fietsenstallingen? Was deze voldoende tijdens voorgaande edities of andere evenementen? Welke samenwerkingen kan je op poten zetten met de stad of gemeente?

Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator niet wettelijk verplicht om na te gaan hoe bereikbaar je evenement is, maar het is wel sterk aan te raden.

> Terug naar de lijst