Richt wachtrijen slim in

Wie?

Aan te raden voor elk evenement, in het bijzonder grootschalige evenementen waar veel bezoekers verwacht worden.

Waarom?

Wachtrijen kunnen snel leiden tot frustratie, maar ook tot opstootjes als mensen proberen voor te dringen. Om de veiligheid te garanderen is het belangrijk om wachtrijen slim in te richten en de informatievoorziening en het management hierop af te stemmen.

Wat?

Wachtrijen ontstaan op plekken waar het aanbod van bezoekers hoger is dan de doorstroming of verwerking van de locatie op dat punt aan kan, bv. als het aantal bezoekers hoger is dan de snelheid van de verwerking. Denk dan aan kaartcontrole, fouillering, het omdoen van een polsbandje, etc.

Enkele aandachtspunten bij de inrichting van wachtrijen:
 • navigate_nextBreng in kaart waar er wachtrijen kunnen ontstaan
  Maak een inschatting van de wachtrij aan de hand van het aantal bezoekers en de verwachte doorstroomtijd. Begin waar de bottleneck zit, waar het opstropt, en werk van daaruit achteruit. Houd hierbij rekening met twee variabelen: hoe snel sluiten mensen zich aan in de rij (= arrival rate) en hoe snel doorlopen ze de rij (= service rate) (Still, 2022). Als de arrival rate veel groter is dan de service rate, resulteert dit in een zeer lange wachtrij.

 • navigate_nextVoorzie voldoende ruimte om een wachtrij op te zetten
  Een wachtrij is best niet té lang en de publieksdichtheid in de rij niet té hoog. Houd dus rekening met de inrichting van het gebied en de maximale dichtheid voor een wachtrij wanneer je bepaalt of er voldoende ruimte is om een wachtrij op te zetten (Event Safety Institute, 2015). Maak bijvoorbeeld slangachtige secties waardoor er meer mensen in een rij kunnen staan op minder ruimte.

 • navigate_nextZorg dat wachtrijen en looproutes elkaar niet kruisen
  Op plekken waar er gewacht wordt, is het namelijk moeilijk doorlopen. Zorg dat de wachtrijen en looproutes zoveel mogelijk van elkaar gescheiden blijven.

 • navigate_nextVoorzie hulpmiddelen (bv. linten, vloersticker, kegels, …)
  Geef de wachtrij duidelijk aan, maar zorg er ook voor dat mensen de juiste rij kiezen (bij meerdere rijen) om zo te vermijden dat ze gaan duwen om vooruit te komen.

 • navigate_nextZorg voor voldoende voorzieningen (bv. sanitaire voorzieningen, catering, …) in de buurt van de wachtrij.

 • navigate_nextInformeer en update mensen in de wachtrij
  Zorg dat mensen in een wachtrij weten wat er gaande is, maar ook wat er staat te gebeuren en wat er van hen verwacht wordt, zoals bijvoorbeeld het klaar houden van je online ticket. “Zo worden mensen niet geconfronteerd met onzekerheid en blijven ze tevreden” (Still, 2022). Hoe houd je hen op de hoogte? Voorzie een livestream die de geschatte lengte van de wachtrij op dat moment geeft, zet updates op sociale media, …

 • navigate_nextZorg dat mensen in de wachtrij hun plaats niet verliezen.
  Hoe? Voorzie bijvoorbeeld polsbandjes met een kleur en code zodat mensen de rij kunnen verlaten zonder verlies van plaats om bijvoorbeeld even iets te drinken, eten of naar het toilet te gaan.

 • navigate_nextDenk na over wat er na de wachtrij gebeurt
  Bevorder gecontroleerd gedrag in de wachtrij zodat bezoekers zich ook rustiger gedragen wanneer ze uit de wachtrij komen.

Wet- en regelgeving?

Het is niet bij wet verplicht om aandacht te hebben voor je looproutes maar het is wel aan te raden om zo crowd incidenten te voorkomen.

> Terug naar de lijst

Richt wachtrijen slim in

Wie?

Aan te raden voor elk evenement, in het bijzonder grootschalige evenementen waar veel bezoekers verwacht worden.

Waarom?

Wachtrijen kunnen snel leiden tot frustratie, maar ook tot opstootjes als mensen proberen voor te dringen. Om de veiligheid te garanderen is het belangrijk om wachtrijen slim in te richten en de informatievoorziening en het management hierop af te stemmen.

Wat?

Wachtrijen ontstaan op plekken waar het aanbod van bezoekers hoger is dan de doorstroming of verwerking van de locatie op dat punt aan kan, bv. als het aantal bezoekers hoger is dan de snelheid van de verwerking. Denk dan aan kaartcontrole, fouillering, het omdoen van een polsbandje, etc.

Enkele aandachtspunten bij de inrichting van wachtrijen:
 • navigate_nextBreng in kaart waar er wachtrijen kunnen ontstaan
  Maak een inschatting van de wachtrij aan de hand van het aantal bezoekers en de verwachte doorstroomtijd. Begin waar de bottleneck zit, waar het opstropt, en werk van daaruit achteruit. Houd hierbij rekening met twee variabelen: hoe snel sluiten mensen zich aan in de rij (= arrival rate) en hoe snel doorlopen ze de rij (= service rate) (Still, 2022). Als de arrival rate veel groter is dan de service rate, resulteert dit in een zeer lange wachtrij.

 • navigate_nextVoorzie voldoende ruimte om een wachtrij op te zetten
  Een wachtrij is best niet té lang en de publieksdichtheid in de rij niet té hoog. Houd dus rekening met de inrichting van het gebied en de maximale dichtheid voor een wachtrij wanneer je bepaalt of er voldoende ruimte is om een wachtrij op te zetten (Event Safety Institute, 2015). Maak bijvoorbeeld slangachtige secties waardoor er meer mensen in een rij kunnen staan op minder ruimte.

 • navigate_nextZorg dat wachtrijen en looproutes elkaar niet kruisen
  Op plekken waar er gewacht wordt, is het namelijk moeilijk doorlopen. Zorg dat de wachtrijen en looproutes zoveel mogelijk van elkaar gescheiden blijven.

 • navigate_nextVoorzie hulpmiddelen (bv. linten, vloersticker, kegels, …)
  Geef de wachtrij duidelijk aan, maar zorg er ook voor dat mensen de juiste rij kiezen (bij meerdere rijen) om zo te vermijden dat ze gaan duwen om vooruit te komen.

 • navigate_nextZorg voor voldoende voorzieningen (bv. sanitaire voorzieningen, catering, …) in de buurt van de wachtrij.

 • navigate_nextInformeer en update mensen in de wachtrij
  Zorg dat mensen in een wachtrij weten wat er gaande is, maar ook wat er staat te gebeuren en wat er van hen verwacht wordt, zoals bijvoorbeeld het klaar houden van je online ticket. “Zo worden mensen niet geconfronteerd met onzekerheid en blijven ze tevreden” (Still, 2022). Hoe houd je hen op de hoogte? Voorzie een livestream die de geschatte lengte van de wachtrij op dat moment geeft, zet updates op sociale media, …

 • navigate_nextZorg dat mensen in de wachtrij hun plaats niet verliezen.
  Hoe? Voorzie bijvoorbeeld polsbandjes met een kleur en code zodat mensen de rij kunnen verlaten zonder verlies van plaats om bijvoorbeeld even iets te drinken, eten of naar het toilet te gaan.

 • navigate_nextDenk na over wat er na de wachtrij gebeurt
  Bevorder gecontroleerd gedrag in de wachtrij zodat bezoekers zich ook rustiger gedragen wanneer ze uit de wachtrij komen.

Wet- en regelgeving?

Het is niet bij wet verplicht om aandacht te hebben voor je looproutes maar het is wel aan te raden om zo crowd incidenten te voorkomen.

> Terug naar de lijst