Controleer bezoekers hun leeftijd vooraleer alcohol te verkopen, schenken of aan te bieden

Wie?

Aan te raden voor elk evenement waar alcohol wordt geschonken, in het bijzonder voor evenementen met jongeren als doelpubliek.

Waarom?

Als je twijfelt over de leeftijd van een bezoeker, is het belangrijk om een leeftijdsbewijs te vragen. Dit om twee redenen:
(1) de verkoop van alcohol is aan bepaalde wettelijke voorwaarden verbonden (i.e. verbod op alcohol voor min-16-jarigen en op sterkedrank voor min-18-jarigen) en
(2) je wil riskant alcoholgebruik bij jongeren vermijden.

Wat?

Voorzie een zichtbaar en praktisch systeem voor leeftijdscontrole. Zo maak je het jezelf en je team makkelijker. Zorg bijvoorbeeld voor inkombandjes in verschillende kleuren om de leeftijd van minderjarige bezoekers aan te duiden: -16, -18, +18. Zo weet je meteen wie geen alcohol of geen sterkedrank mag drinken.

Brief ook je medewerkers dat ze de leeftijd van de jonge bezoeker moeten controleren voor ze een inkombandje krijgen. Laat hen vragen naar een identiteitskaart, rijbewijs, studentenkaart, treinkaart, … Let wel: iedere bezoeker is vrij om te weigeren de identiteitskaart te tonen. Maar als deze bezoeker geen identiteitsbewijs kan of wil voorleggen, krijgt deze persoon geen inkombandje of geen alcoholische dranken.

Bijkomende tips!
  • navigate_nextMaak duidelijk op voorhand kenbaar dat er een leeftijdscontrole is en dat min-16-jarigen en min-18- jarigen een apart inkombandje krijgen waarmee ze respectievelijk geen alcohol of geen sterkedrank kunnen krijgen.

  • navigate_nextDoe de leeftijdscontrole al bij de ingang door meerdere ingangen te voorzien. Laat bezoekers per leeftijdsgroep aanschuiven aan de juiste ingang.

  • navigate_nextKies ervaren (of oudere) medewerkers voor de leeftijdscontroles aan de ingang én de bar. Jongere medewerkers vinden het vaak moeilijker om leeftijdsgenoten alcohol te weigeren.


Wet- en regelgeving? 

Het is niet bij wet verplicht om bezoekers hun leeftijd te controleren, maar wel aan te raden in geval van twijfel.

Meer weten?

  • navigate_nextOp de website van VAD kan je een digitaal sjabloon voor een bandjessysteem met opdruk -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank downloaden. De bandjes kunnen gebruikt worden om de leeftijd van de fuifgangers zichtbaar te maken: wie geen bandje heeft kan geen alcohol kopen, wie het 16-18-bandje heeft kan geen sterkedrank kopen, wie het 18+-bandje heeft kan alles kopen:

  • navigate_nextInformeer bij de stad of gemeente waar het evenement plaatsvindt over het gebruik van polsbandjes voor leeftijdscontrole. Sommige steden en gemeenten bieden gratis polsbandjes aan voor leeftijdscontrole of bieden financiële ondersteuning.

> Terug naar de lijst

Controleer bezoekers hun leeftijd vooraleer alcohol te verkopen, schenken of aan te bieden

Wie?

Aan te raden voor elk evenement waar alcohol wordt geschonken, in het bijzonder voor evenementen met jongeren als doelpubliek.

Waarom?

Als je twijfelt over de leeftijd van een bezoeker, is het belangrijk om een leeftijdsbewijs te vragen. Dit om twee redenen:
(1) de verkoop van alcohol is aan bepaalde wettelijke voorwaarden verbonden (i.e. verbod op alcohol voor min-16-jarigen en op sterkedrank voor min-18-jarigen) en
(2) je wil riskant alcoholgebruik bij jongeren vermijden.

Wat?

Voorzie een zichtbaar en praktisch systeem voor leeftijdscontrole. Zo maak je het jezelf en je team makkelijker. Zorg bijvoorbeeld voor inkombandjes in verschillende kleuren om de leeftijd van minderjarige bezoekers aan te duiden: -16, -18, +18. Zo weet je meteen wie geen alcohol of geen sterkedrank mag drinken.

Brief ook je medewerkers dat ze de leeftijd van de jonge bezoeker moeten controleren voor ze een inkombandje krijgen. Laat hen vragen naar een identiteitskaart, rijbewijs, studentenkaart, treinkaart, … Let wel: iedere bezoeker is vrij om te weigeren de identiteitskaart te tonen. Maar als deze bezoeker geen identiteitsbewijs kan of wil voorleggen, krijgt deze persoon geen inkombandje of geen alcoholische dranken.

Bijkomende tips!
  • navigate_nextMaak duidelijk op voorhand kenbaar dat er een leeftijdscontrole is en dat min-16-jarigen en min-18- jarigen een apart inkombandje krijgen waarmee ze respectievelijk geen alcohol of geen sterkedrank kunnen krijgen.

  • navigate_nextDoe de leeftijdscontrole al bij de ingang door meerdere ingangen te voorzien. Laat bezoekers per leeftijdsgroep aanschuiven aan de juiste ingang.

  • navigate_nextKies ervaren (of oudere) medewerkers voor de leeftijdscontroles aan de ingang én de bar. Jongere medewerkers vinden het vaak moeilijker om leeftijdsgenoten alcohol te weigeren.


Wet- en regelgeving? 

Het is niet bij wet verplicht om bezoekers hun leeftijd te controleren, maar wel aan te raden in geval van twijfel.

Meer weten?

  • navigate_nextOp de website van VAD kan je een digitaal sjabloon voor een bandjessysteem met opdruk -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank downloaden. De bandjes kunnen gebruikt worden om de leeftijd van de fuifgangers zichtbaar te maken: wie geen bandje heeft kan geen alcohol kopen, wie het 16-18-bandje heeft kan geen sterkedrank kopen, wie het 18+-bandje heeft kan alles kopen:

  • navigate_nextInformeer bij de stad of gemeente waar het evenement plaatsvindt over het gebruik van polsbandjes voor leeftijdscontrole. Sommige steden en gemeenten bieden gratis polsbandjes aan voor leeftijdscontrole of bieden financiële ondersteuning.

> Terug naar de lijst