Werk een evenwichtig alcohol- en drugbeleid uit

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Een evenwichtig alcohol- en drugbeleid is een must voor een vlot, aangenaam en veilig verloop. Het is ontzettend belangrijk om op voorhand goede afspraken te maken over alcohol en andere drugs zodat het evenement veilig kan verlopen, maar ook om de wet- en regelgeving op alcohol en andere drugs niet te overtreden.

Wat?

Ontwikkel op voorhand een alcohol- en drugbeleid voor je evenement. Volgens VAD bestaat een evenwichtig alcohol- en drugbeleid in essentie uit één gedragen visie en vier pijlers: ‘regels en procedures’, ‘informatieverstrekking’, ‘omgevingsinterventies’ en ‘zorg en begeleiding’.
 • navigate_nextEen visie geeft richting aan een alcohol- en drugbeleid. Het helpt de verschillende stakeholders om hun werking zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en om daardoor beter samen te werken. Het geeft een antwoord op de vraag: ‘Hoe staan wij tegenover middelengebruik op ons evenement?'

 • navigate_nextDe pijler ‘regels en procedures’ verduidelijkt de afspraken en regels rond alcohol en andere drugs, beschrijft de procedures bij overtreding en legt de maatregelen vast voor toezicht en handhaving. De wetgeving vormt hier het kader.

 • navigate_nextDe pijler ‘informatieverstrekking’ beschrijft een actieplan dat evenementenbezoekers informeert over het gevoerde beleid en voorlicht over het gebruik van alcohol en andere drugs.

 • navigate_nextDe pijler ‘omgevingsinterventies’ beschrijft een set van maatregelen in de (fysieke) omgeving van evenementenbezoekers, die hen ertoe stimuleren verantwoordelijke keuzes te maken en het welbevinden te verhogen.

 • navigate_nextDe pijler ‘zorg en begeleiding’ omschrijft de manier waarop evenementenbezoekers op en rond het festivalterrein geholpen worden wanneer het alsnog fout gaat op vlak van gezondheid of welbevinden.

Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator niet bij wet verplicht om een evenwichtig alcohol- en drugbeleid te ontwikkelen, maar het is wel aan te raden.

Meer weten?

 • navigate_nextOmdat een evenwichtig alcohol- en drugbeleid niet in een-twee-drie is uitgetekend, stelt VAD een leidraad beschikbaar die je doorheen dit proces helpt. Je staat dan onder andere stil bij de principes van een evenwichtig beleid, de succesfactoren van een beleid, de risicoanalyse, instrumenten om bijvoorbeeld tot regels en procedures te komen, gangbare maatregelen en de evaluatie van een bestaand beleid.

 • navigate_nextVAD heeft een lange traditie in het aanbieden van opleidingen en vormingen over alcohol en illegale drugs. Zo hebben ze een opleiding omtrent het ontwikkelen van een integraal en evenwichtig drugbeleid voor festivals. Ontdek dit en nog meer van hun aanbod op het VAD-vormingsplatform.

 • navigate_nextDe meeste jeugdbewegingskoepels geven richtlijnen aan hun lokale groepen over het alcohol- en drugbeleid voor de reguliere werking. Bij het opstellen van een leidraad voor je evenement, kan je je hierop beroepen en uitbreiden.

 • navigate_nextLaat je ondersteunen door de lokale, regionale of CGG-preventiewerker uit je regio. Via de VAD-doorverwijsgids vind je alle contactgegevens. Kies voor preventie en geef de postcode van je eventlocatie in.

> Terug naar de lijst

Werk een evenwichtig alcohol- en drugbeleid uit

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Een evenwichtig alcohol- en drugbeleid is een must voor een vlot, aangenaam en veilig verloop. Het is ontzettend belangrijk om op voorhand goede afspraken te maken over alcohol en andere drugs zodat het evenement veilig kan verlopen, maar ook om de wet- en regelgeving op alcohol en andere drugs niet te overtreden.

Wat?

Ontwikkel op voorhand een alcohol- en drugbeleid voor je evenement. Volgens VAD bestaat een evenwichtig alcohol- en drugbeleid in essentie uit één gedragen visie en vier pijlers: ‘regels en procedures’, ‘informatieverstrekking’, ‘omgevingsinterventies’ en ‘zorg en begeleiding’.
 • navigate_nextEen visie geeft richting aan een alcohol- en drugbeleid. Het helpt de verschillende stakeholders om hun werking zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en om daardoor beter samen te werken. Het geeft een antwoord op de vraag: ‘Hoe staan wij tegenover middelengebruik op ons evenement?'

 • navigate_nextDe pijler ‘regels en procedures’ verduidelijkt de afspraken en regels rond alcohol en andere drugs, beschrijft de procedures bij overtreding en legt de maatregelen vast voor toezicht en handhaving. De wetgeving vormt hier het kader.

 • navigate_nextDe pijler ‘informatieverstrekking’ beschrijft een actieplan dat evenementenbezoekers informeert over het gevoerde beleid en voorlicht over het gebruik van alcohol en andere drugs.

 • navigate_nextDe pijler ‘omgevingsinterventies’ beschrijft een set van maatregelen in de (fysieke) omgeving van evenementenbezoekers, die hen ertoe stimuleren verantwoordelijke keuzes te maken en het welbevinden te verhogen.

 • navigate_nextDe pijler ‘zorg en begeleiding’ omschrijft de manier waarop evenementenbezoekers op en rond het festivalterrein geholpen worden wanneer het alsnog fout gaat op vlak van gezondheid of welbevinden.

Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator niet bij wet verplicht om een evenwichtig alcohol- en drugbeleid te ontwikkelen, maar het is wel aan te raden.

Meer weten?

 • navigate_nextOmdat een evenwichtig alcohol- en drugbeleid niet in een-twee-drie is uitgetekend, stelt VAD een leidraad beschikbaar die je doorheen dit proces helpt. Je staat dan onder andere stil bij de principes van een evenwichtig beleid, de succesfactoren van een beleid, de risicoanalyse, instrumenten om bijvoorbeeld tot regels en procedures te komen, gangbare maatregelen en de evaluatie van een bestaand beleid.

 • navigate_nextVAD heeft een lange traditie in het aanbieden van opleidingen en vormingen over alcohol en illegale drugs. Zo hebben ze een opleiding omtrent het ontwikkelen van een integraal en evenwichtig drugbeleid voor festivals. Ontdek dit en nog meer van hun aanbod op het VAD-vormingsplatform.

 • navigate_nextDe meeste jeugdbewegingskoepels geven richtlijnen aan hun lokale groepen over het alcohol- en drugbeleid voor de reguliere werking. Bij het opstellen van een leidraad voor je evenement, kan je je hierop beroepen en uitbreiden.

 • navigate_nextLaat je ondersteunen door de lokale, regionale of CGG-preventiewerker uit je regio. Via de VAD-doorverwijsgids vind je alle contactgegevens. Kies voor preventie en geef de postcode van je eventlocatie in.

> Terug naar de lijst