Zorg voor een veilig gebruik van vuurwerk en andere pyrotechnische artikelen

Wie?

Verplicht voor elk evenement waar vuurwerk of andere pyrotechnische artikelen worden afgestoken.

Waarom?

Pyrotechnische artikelen, waaronder vuurwerk, brengen verschillende risico’s met zich mee, zowel voor de persoon die het afsteekt als voor omstaanders. Zo is bij het afsteken van vuurwerk het risico op brand erg groot. Brandbare materialen kunnen namelijk makkelijk vuur vatten als ze in aanraking komen met vuurwerk.
Daarnaast zorgt vuurwerk jaarlijks ook voor tal van lichamelijke letsels zoals snijwonden, oogletsels, en kan het ook leiden tot gehoorschade. In uitzonderlijke gevallen vallen er zelfs dodelijke slachtoffers.
Ook kan vuurwerk zorgen voor materiële schade aan woningen en voertuigen en lijden dieren er onder: ze breken los, schrikken, richten schade aan of verwonden zichzelf. Een veilig gebruik van vuurwerk is bijgevolg essentieel om incidenten te voorkomen en schade te beperken.

Wat?

Onder pyrotechnische artikelen wordt verstaan: artikelen die explosieve stoffen bevatten die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren. In de praktijk gaat het meestal om vuurwerk. Over het algemeen maakt men een onderscheid tussen volgende typen vuurwerk:

FEESTVUURWERK
Feestvuurwerk (of particulier vuurwerk) omvat vuurwerk van categorie F1 of F2 en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1. Dit type vuurwerk kan gekocht worden door particulieren, maar is wel onderwerpen aan strikte beperkingen over de leeftijd van de gebruiker.
 • navigate_nextVuurwerk van categorie F1 (bv. ‘sterretjes’, ‘ijsfonteinen’, ‘knalerwten’ en ‘trekrotjes’): is enkel bestemd voor klanten vanaf 12 jaar
 • navigate_nextVuurwerk van categorie F2 (bv. vuurpijlen en knalvuurwerk): is enkel bestemd voor klanten vanaf 16 jaar
 • navigate_nextPyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 (nl. niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-elektrisch aangesloten rookgeneratoren): is enkel bestemd voor klanten vanaf 18 jaar

SPEKTAKELVUURWERK
Spektakelvuurwerk omvat vuurwerk van categorie F3 of F4 en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2. Het zijn producten waarvan de poederinhoud groter is dan die van feestvuurwerk, zoals omschreven in de wet van 1 februari 2000. Dit type vuurwerk is strikt verboden voor particulieren en kan enkel gekocht worden door vuurwerkbedrijven en handelaren die hiervoor een specifieke vergunning hebben. Dit type vuurwerk kan enkel worden toegestaan na schriftelijke toestemming van de burgemeester. Zie voor meer informatie onder ‘Wet- en regelgeving’.

VUURWERK VOOR TECHNISCH GEBRUIK EN/OF SEINVUURWERK
Dit omvat andere pyrotechnische artikelen (met uitzondering van feestvuurwerk en spektakelvuurwerk) van categorieën P1 en P2. Bijvoorbeeld pyrotechnische artikelen voor voertuigen, zoals gasontwikkelaars gebruikt in airbags of in gordelspanners.

Belangrijk! Indien je als organisator vuurwerk wilt aftsteken, is het belangrijk om dit vuurwerk enkel en alleen te kopen in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een verkoopvergunning, afgeleverd door de lokale overheid. Koop dus nooit vuurwerk op kermissen, markten of rommelmarkten. Dit is verboden. Pas ook op met het aankopen van pyrotechnische artikelen via het internet. Sommige van deze artikelen zijn illegaal in België en kunnen ook gevaarlijk zijn. Bovendien is het ook verboden om vuurwerk via de post of met een pakjesdienst te verzenden.


Wet- en regelgeving?

Het decreet van 26 april 2019 bepaalt dat het in Vlaanderen overal verboden is om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren en wensballonnen op te laten. Dit decreet gaat uit van een totaalverbod op vuurwerk. Steden en gemeenten mogen alleen nog in uitzonderlijke gevallen van deze regel afwijken. Wensballonnen daarentegen zijn nooit meer toegelaten. Bij uitzonderlijke gebeurtenissen kan de stad of gemeente dus toestemming geven om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode van deze regel afwijken en vuurwerk toe te staan. Zo maken sommige gemeentes tijdens de jaarwisseling een uitzondering op dit verbod.

Let op! Het Grondwettelijk Hof heeft het decreet echter vernietigd, omdat het de Vlaamse bevoegdheden overschrijdt. Het Hof stelt vast dat de regeling van het gebruik van ontplofbare stoffen behoort tot de residuaire bevoegdheid van de federale overheid. Vlaanderen kan dus niet op eigen houtje een verbod invoeren op het afsteken van vuurwerk, het laten ontploffen van voetzoekers en het afvuren van carbuurkanonnen. Wat wel vaststaat is dat gemeentebesturen steeds meer regels opleggen voor het gebruik van vuurwerk op hun gebied: het kan toegelaten zijn, toegestaan onder voorwaarden, of zelfs helemaal verboden zijn. Neem dus contact op met de gemeente waar je van plan bent om vuurwerk af te steken om de regels er te kennen, vóór je vuurwerk aankoopt.


Meer weten?

 • navigate_nextHier kan je de hoofdlijnen van de reglementering inzake pyrotechnische artikelen raadplegen.

 • navigate_nextDe FOD Economie heeft een handig FAQ document opgesteld voor handelaren en consumenten van pyrotechnische artikelen.

 • navigate_nextDe folder ‘Verknal uw feest niet!’ staat boordevol handige tips voor een veilig gebruik van vuurwerk (zowel richtlijnen voor het afsteken van vuurwerk, tijdens het afsteken van vuurwerk, als na het afsteken van vuurwerk).

> Terug naar de lijst

Zorg voor een veilig gebruik van vuurwerk en andere pyrotechnische artikelen

Wie?

Verplicht voor elk evenement waar vuurwerk of andere pyrotechnische artikelen worden afgestoken.

Waarom?

Pyrotechnische artikelen, waaronder vuurwerk, brengen verschillende risico’s met zich mee, zowel voor de persoon die het afsteekt als voor omstaanders. Zo is bij het afsteken van vuurwerk het risico op brand erg groot. Brandbare materialen kunnen namelijk makkelijk vuur vatten als ze in aanraking komen met vuurwerk.
Daarnaast zorgt vuurwerk jaarlijks ook voor tal van lichamelijke letsels zoals snijwonden, oogletsels, en kan het ook leiden tot gehoorschade. In uitzonderlijke gevallen vallen er zelfs dodelijke slachtoffers.
Ook kan vuurwerk zorgen voor materiële schade aan woningen en voertuigen en lijden dieren er onder: ze breken los, schrikken, richten schade aan of verwonden zichzelf. Een veilig gebruik van vuurwerk is bijgevolg essentieel om incidenten te voorkomen en schade te beperken.

Wat?

Onder pyrotechnische artikelen wordt verstaan: artikelen die explosieve stoffen bevatten die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren. In de praktijk gaat het meestal om vuurwerk. Over het algemeen maakt men een onderscheid tussen volgende typen vuurwerk:

FEESTVUURWERK
Feestvuurwerk (of particulier vuurwerk) omvat vuurwerk van categorie F1 of F2 en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1. Dit type vuurwerk kan gekocht worden door particulieren, maar is wel onderwerpen aan strikte beperkingen over de leeftijd van de gebruiker.
 • navigate_nextVuurwerk van categorie F1 (bv. ‘sterretjes’, ‘ijsfonteinen’, ‘knalerwten’ en ‘trekrotjes’): is enkel bestemd voor klanten vanaf 12 jaar
 • navigate_nextVuurwerk van categorie F2 (bv. vuurpijlen en knalvuurwerk): is enkel bestemd voor klanten vanaf 16 jaar
 • navigate_nextPyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 (nl. niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-elektrisch aangesloten rookgeneratoren): is enkel bestemd voor klanten vanaf 18 jaar

SPEKTAKELVUURWERK
Spektakelvuurwerk omvat vuurwerk van categorie F3 of F4 en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2. Het zijn producten waarvan de poederinhoud groter is dan die van feestvuurwerk, zoals omschreven in de wet van 1 februari 2000. Dit type vuurwerk is strikt verboden voor particulieren en kan enkel gekocht worden door vuurwerkbedrijven en handelaren die hiervoor een specifieke vergunning hebben. Dit type vuurwerk kan enkel worden toegestaan na schriftelijke toestemming van de burgemeester. Zie voor meer informatie onder ‘Wet- en regelgeving’.

VUURWERK VOOR TECHNISCH GEBRUIK EN/OF SEINVUURWERK
Dit omvat andere pyrotechnische artikelen (met uitzondering van feestvuurwerk en spektakelvuurwerk) van categorieën P1 en P2. Bijvoorbeeld pyrotechnische artikelen voor voertuigen, zoals gasontwikkelaars gebruikt in airbags of in gordelspanners.

Belangrijk! Indien je als organisator vuurwerk wilt aftsteken, is het belangrijk om dit vuurwerk enkel en alleen te kopen in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een verkoopvergunning, afgeleverd door de lokale overheid. Koop dus nooit vuurwerk op kermissen, markten of rommelmarkten. Dit is verboden. Pas ook op met het aankopen van pyrotechnische artikelen via het internet. Sommige van deze artikelen zijn illegaal in België en kunnen ook gevaarlijk zijn. Bovendien is het ook verboden om vuurwerk via de post of met een pakjesdienst te verzenden.


Wet- en regelgeving?

Het decreet van 26 april 2019 bepaalt dat het in Vlaanderen overal verboden is om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren en wensballonnen op te laten. Dit decreet gaat uit van een totaalverbod op vuurwerk. Steden en gemeenten mogen alleen nog in uitzonderlijke gevallen van deze regel afwijken. Wensballonnen daarentegen zijn nooit meer toegelaten. Bij uitzonderlijke gebeurtenissen kan de stad of gemeente dus toestemming geven om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode van deze regel afwijken en vuurwerk toe te staan. Zo maken sommige gemeentes tijdens de jaarwisseling een uitzondering op dit verbod.

Let op! Het Grondwettelijk Hof heeft het decreet echter vernietigd, omdat het de Vlaamse bevoegdheden overschrijdt. Het Hof stelt vast dat de regeling van het gebruik van ontplofbare stoffen behoort tot de residuaire bevoegdheid van de federale overheid. Vlaanderen kan dus niet op eigen houtje een verbod invoeren op het afsteken van vuurwerk, het laten ontploffen van voetzoekers en het afvuren van carbuurkanonnen. Wat wel vaststaat is dat gemeentebesturen steeds meer regels opleggen voor het gebruik van vuurwerk op hun gebied: het kan toegelaten zijn, toegestaan onder voorwaarden, of zelfs helemaal verboden zijn. Neem dus contact op met de gemeente waar je van plan bent om vuurwerk af te steken om de regels er te kennen, vóór je vuurwerk aankoopt.


Meer weten?

 • navigate_nextHier kan je de hoofdlijnen van de reglementering inzake pyrotechnische artikelen raadplegen.

 • navigate_nextDe FOD Economie heeft een handig FAQ document opgesteld voor handelaren en consumenten van pyrotechnische artikelen.

 • navigate_nextDe folder ‘Verknal uw feest niet!’ staat boordevol handige tips voor een veilig gebruik van vuurwerk (zowel richtlijnen voor het afsteken van vuurwerk, tijdens het afsteken van vuurwerk, als na het afsteken van vuurwerk).

> Terug naar de lijst