Risicoanalysemodel

Het Risicoanalysemodel is een handig theoretisch kader waarmee jij als organisator zelf de risico’s voor je evenementenbezoeker in kaart kan brengen en analyseren.

BEZOEKERSRISICO’S CENTRAALCentraal in het model staan de bezoekersrisico’s. Op basis van ons onderzoek zijn 15 mogelijke risico’s voor een evenementenbezoeker vastgesteld. Belangrijk: risico’s voor omwonenden of medewerkers op het evenement worden niet opgenomen in dit model.


RISICODIMENSIES: KANS, BEREIK & ERNSTHet model omvat de drie belangrijkste dimensies die het gewicht of het belang van een risico bepalen: de kans, het bereik, en de ernst. De kans op het voorkomen van een risico kan heel klein tot heel groot zijn. Het bereik gaat over het getroffen aantal bezoekers wanneer het risico zich zou voordoen en kan variëren van heel klein (1 iemand) tot heel groot (iedereen). Ook de ernst van de individuele schade wanneer het risico zich voordoet kan per risico variëren van klein (zuiver materiële schade) over ernstige psychische of fysieke schade tot zelfs dodelijk tot gevolg.


DE ROL VAN RISICOFACTOREN EN GEVARENEr is in dit model ook aandacht voor de rol van gevaren en risicofactoren. Beide beïnvloeden de kans op een risico én het aantal mensen dat daarbij getroffen zou worden. Een gevaar is een geheel eigen eigenschap of kenmerk van een stof, proces, situatie, gereedschap, materiaal, persoon, ... dat schade kan veroorzaken. Het is dus een bron of oorzaak van schade: zo is bijvoorbeeld vuurwerk een gevaar voor brand, of de aanwezigheid van alcohol een gevaar voor alcoholvergiftiging, maar ook voor agressie. Een risicofactor daarentegen verwijst naar een specifieke omstandigheid, gebeurtenis, gedraging of kenmerk die de kans en/of het bereik van een ongewenst incident kan vergroten. Bijvoorbeeld weersomstandigheden of de leeftijd van een bezoeker zijn risicofactoren voor verschillende gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld, uitdroging.